O víkendu 13. - 15. 5. se 4 členové oddílu Alnitak - Jamie, Dan, Gedžitka a Tweety - zúčastnili soutěže Tajemství lidského těla, kterou každoročně pořádá středisko Dakota Cheb, aby se děti dozvěděly něco o lidském těle a hlavně o tom, jak mu pomoct či jak ho ošetřit v případě zranění. V průběhu celé akce, která byla letos připravena pro věkovou kategorii vlčat a světlušek (žabiček), si děti střídavě hrály, dozvídaly zajímavosti z oblasti zdravovědy a zkoušely ošetřovat namaskovaná zranění. V neděli celý víeknd vyvrcholil soutěží v ošetřování, kdy tříčlenná družstva probíhala po trase a na stanovištích jim byl hodnocen nejen způsob ošetření namaskovaného zranění, ale i komunikace se zraněným či včasnost zásahu. Body, které družstva v soutěži získala, se připočítala zúčastněným střediskům, a věřte nebo ne, Alnitak z ORIONu obsadil 1. místo! Děti si užily zaslouženého úspěchu, nacpaly se obrovským dortem a s dobrým pocitem jsme odjeli domů z podařené výpravy.

Tags: 

V rámci přípravy na Závod vlčat a světlušek, ale i v rámci přípravy na život, strávil oddíl Alnitak jednu z jarních schůzek na novém dopravním hřišti ve Světě záchranářů v Karlových Varech. Děti se učily pod vedením dospělých, ale i navzájem mezi sebou, pravidla silničního provozu, pokusily se vytvořit plánek hřiště s dopravními značkami, stihly si zasoutěžit i zaskotačit na zdejších prolézačkách... Vládla příjemná atmosféra a snad schůzka přispěla k vyšší bezpečnosti při správné jízdě na kole.

Tags: 

Zveme Vás na jubilejní 40. ročník tradičního skautského hudebního festivalu, který se koná v sobotu 7. května od 10 hodin na základně ORION v Tašovicích (U Brodu 134, Karlovy Vary). Registrace účinkujících probíhá od 9 hodin.

Tak jako každý rok si můžete spolu s námi poslechnout písně dětí i dospělých a především zazpívat a zkusit vyhrát zajímavé ceny. Vyhrává každý! Soutěží se ve třech kategoriích: nejmladší do 11 let, starší do 18 let a dospělí do 100 let.

V letošním roce se navíc během polední přestávky uskuteční prezentace dokončeného projektu "Rozvoj vodáckých aktivit skautů a skautek v Karlových Varech", v němž naši činnost podpořila Nadace ČEZ příspěvkem 40 tisíc korun. Při něm si budete moci prohlédnout okolí naší základny z úrovně hladiny řeky (pochopitelně na lodích).

Odpoledne přibližně od 16 hodin pak proběhne maškarní ples. Proto neváhejte a přijďte si zazpívat a pobavit se se svými rodiči, kamarády či spolužáky.

Pozvánka ke stažení

Aktualizováno: Pořadí nejúspěšnějších soutěžících, fotogalerie

Zveme Vás na prezentaci Světového skautského jamboree v Japonsku 2015, která se uskuteční na naší skautské základně v Tašovicích v pondělí 25. 4. 2016 v 17:00. O svých zážitcích bude vyprávět účastnice českého kontingentu Šiyotanka, členka našeho přístavu z oddílu Alnitak. Spolu s vyprávěním si budete moci prohlédnout fotografie z Jamboree a některé předměty, které se k němu váží.

Její účast na Jamboree by byla jen obtížně uskutečnitelná bez podpory jejích nejbližších v rodině a přístavu a především také sponzorskému daru organizace Rotary International District, která zajistila finanční dar na účastnický poplatek, letenku a další náklady spojené s účastí na Jamboree. Velmi děkujeme.

Pozvánka na prezentaci | Prezentace k prohlédnutí

Tags: 

Chtěli bychom vás pozvat na 2. ročník Roverského závodu v Karlových Varech, který pořádá Roverský kmen Aldebaran při Přístavu ORION Karlovy Vary ve dnech 13. - 15. 5. 2016. Závod bude napůl suchozemský a napůl vodácký. Podmínkou je dvoučlenná hlídka, z níž jeden člen musí být osmnáctiletý a nejmladší v hlídce patnáctiletý. Přihlášky pošlete nejpozději je do 30. 4. 2016. na uvedené e-maily. Startovné je 200 Kč.

Pozvánka, informace a přihláška ke stažení

Start je ze základny v Tašovicích (GPS 50.2132347N, 12.8160489E) v pátek od 20:00 hodin do 22:00 hodin a čeká vás pěší trasa se čtyřmi kontrolními stanovišti. Poté se ráno (start 6:00 hodin) nasedá do lodí a pokračuje se sjezdem na základnu do Tašovic a na trase budou další 4 úkoly. Vše musíte stihnout do 24 hodin od startu, ukončení a vyhlášení výsledků proběhne v neděli do 12:00 hodin.

O víkendu 22. - 24. 4. zahajujeme naší letošní vodáckou sezónu tradiční přístavní plavbou po řece Ohři. Členové oddílů vodních skautů Alnitak, Rigel a Mintaka společně vyplují na naši domovskou řeku, aby po zimní přestávce opět zanořili pádla do vody a pohnali své lodě po proudu.

Tato akce bude zároveň první příležitostí pro využití nově pořízených lodí v rámci projektu "Rozvoj vodáckých aktivit skautů a skautek v Karlových Varech", v němž naši činnost podpořila Nadace ČEZ příspěvkem 40 tisíc korun. Věříme, že realizace tohoto projektu nám pomůže nadále rozvíjet skautskou výchovu dětí a mládeže v našem městě, pro něž bude přinášet spoustu zážitků, získávání nových dovedností a poznání.

Podrobné informace k akci pro účastníky dostanou děti na schůzkách od svých kapitánů nebo jsou k dispozici na našich dokumentech.

Aktualizováno: Doplněna fotogalerie z akce.

Tags: 

Spustili jsme přihlašování na hlavní oslavu 70. výročí trampské osady, skautského oddílu a přístavu ORION Karlovy Vary a skautského oddílu a střediska Bystřina Hroznětín, která se uskuteční v sobotu 11. června 2016 v autokempu Betlém poblíž města Teplá.

Na celý víkend oslavy od pátku 10. června do neděle 12. června bude připraven bohatý program plný her na souši i na vodě pro děti i dospělé. Příjezd účastníků na místo konání bude možný již od pátečního odpoledne, ukončení akce předpokládáme v neděli po poledni. Hlavní část programu bude zahájena v sobotu dopoledne. Slavnostní 70. výroční oheň ORIONu a Bystřiny vzplane v sobotu v 19 hodin.

Vzhledem k předpokládanému velkému počtu účastníků ve vašem vlastním zájmu prosíme, zaregistrujte se nejpozději do 15. 5. a dbejte informací a pokynů organizačního týmu - jak před akcí, tak při ní. Pokud chcete zajistit ubytování v chatkách (nikoliv ve vlastních stanech), zaregistrujte se nejpozději do 20. 4. Informace o cenách za ubytování a stravování jsou vedeny přímo v registračním formuláři. Informace o místu konání najdete na www.autokempbetlem.cz.

Pozvánka ke staženíElektronická přihláška a registrace účastníků registrace pro zajištění ubytování, stravy a objednávka upomínkových předmětů končí 15. 5. | Na případné dotazy zodpovíme na mailu 70vyroci@pristavorion.cz.

Uplynul týden jarních prázdnin a s ním i jarní tábor Přístavu ORION. Letos se konal v Hostinném v Podkrkonoší a zúčastnilo se ho celkem 55 členů Přístavu ORION Karlovy Vary a Střediska Bystřina Hroznětín. Poprvé po dlouhé době se zúčastnili členové ze všech dětských oddílů přístavu. Děti se tentokrát vžily do příběhu horolezeckých družstev, zdolávajících po celý týden zrádné a nebezpečné stěny Eigeru. Během své cesty se musely dobře poznat, spřátelit a držet při sobě, aby mohly zažít nádherný pocit při dosažení vrcholu hory.

vyprava_den_zamysleni.jpgO víkendu 19. - 21. 2. jsme se vydali na chatu Rolava River poblíž Nové Role, abychom zde s oddílem oslavili Světový den zamyšlení 2016.

Využili jsme vůbec poprvé aktivit ke Dni zamyšlení, vytvořených přímo Světovým sdružením skautek, a přidali si k tomu některé vlastní. Tématem letošního Dne zamyšlení bylo Propojení. Tak jsme se v pátek po příjezdu a večeři zamýšleli nejdříve nad tím, co to takový Den zamyšlení vůbec je, a následně třeba nad tím, jak můžeme ostatní potěšit a povzbudit nebo co komu z nás přinesl skautský slib. Zbytek večera jsme strávili oblíbenou hrou „plácaná“ (ne přes síť, ale u stolu), u které je také potřeba se občas zamyslet, a tak kdo se nezamyslel dost rychle, vypadl ze hry a mohl se odebrat do hajan.

Tags: 

Po nekonečném vymýšlení, domluvách, nápadech a debatách o tom, jak by měl vypadat a co by měl obsahovat, je na světě! Nový pokřik roverů a rangers z Aldebaranu nahradí minutové "Ááá.." na akcích i začátcích schůzek.
Autory nového pokřiku je trojice Oak & Želvík & Pískle. A jak že zní?

"Roverská krev, býčí síla.
 Aldebaran - naše víra.
 Užší nebo širší kruh,
 spojuje nás jeden duch.
 Pomáháme kde je třeba,
 Rover slouží, Rover hledá"

Stránky