Klíč k městu Karla IV.Zveme hlídky ze skautských oddílů i jiných dětských organizací na sobotu 14. 11. 2015, kdy se uskuteční v Karlových Varech již 49. ročník tradiční skautské městské hry Klíč k městu Karla IV. Přijďte si zahrát a soutěžit o klíče k městu Karla IV.

Pozvánka ke stažení | Elektronická přihláška

Tato orientačně-recesní soutěž dětí vztahující se k historii a současnosti Karlových Varů a jeho zajímavostem probíhá v centru města, soutěžící při ní na stanovištích v lázeňské zóně města a v lázeňských lesích v jeho nejbližším okolí plní recesní úkoly zaměřené na týmovou spolupráci, nejrůznější dovednosti a v neposlední řadě pobavení soutěžících a zodpovídají otázky týkající se historie i současnosti našeho města, jeho zajímavostí či významných osobností s ním spojených. Pro soutěžící je zároveň připraven doprovodný program. Celodenní hra se koná každoročně pod záštitou primátora města Karlovy Vary. Účastní se jí skauti i široká veřejnost nejen z Karlových Varů a okolí, ale i z dalších měst České republiky. Vítězné hlídky tradičně odměňujeme symbolickým povýšením do rytířského stavu od krále Karla IV., drobnými věcnými cenami, památečními klíči a dorty.

Přijďte mezi nás, přijímáme nováčky do skautských oddílů. Hledáme děvčata a chlapce, kteří mají zájem o všestranný rozvoj svých schopností při pestrých aktivitách skautské činnosti. Každý týden se scházíme na schůzkách v klubovně nebo aktivitách venku, přibližně jednou měsíčně vyrážíme na víkendové výpravy na chatu či pod stan, o letních prázdninách máme obvykle dvoutýdenní tábor, který je vyvrcholením celoroční činnosti. Věnujeme se aktivitám, v nichž děti získávají znalosti a dovednosti v celé řadě oblastí života (např. tábornictví, zálesáctví, zdravověda, orientace, občanství, příroda, vodáctví) a to především formou her a praktického výcviku. Programem táborů se vine celotáborová hra, jejíž námět se prolíná do každodenní činnosti a skýtá možnost díky němu prožít zajímavý příběh (např. na letošních táborech jsme prožili rytířský výcvik Ve jménu krále, připravovali se k vyplutí při očekávání povelu Napněte plachty, vydali se na cestu na Tajuplný ostrov). S námi děti zažijí spoustu dobrodružství, poznají mnoho nového a zdokonalí si své znalosti a dovednosti ve společenství kamarádů a přátel, které pojí pouto sesterství a bratrství, společných ideálů a důvěry. Jsme součástí skautského mezinárodního hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Naším posláním je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Světové skautské jamboree je událost, při které se setkávají jednou za čtyři roky skauti a skautky z celého světa, aby spolu sdíleli společné hodnoty skautingu, bavili se a poznávali svět. První Jamboree hostovala Velká Británie, kolébka skautingu, v roce 1920. Aktuální 23. Jamboree teď vypukne v pro nás exotickém Japonsku od 28. července do 8. srpna. Společně tu bude tábořit 35 tisíc lidí, a mezi nimi i 300 skautů a skautek z Česka.

Jednou z účastnic českého kontingentu je také Šiyotanka, členka našeho přístavu z oddílu Alnitak. Její účast by byla jen obtížně uskutečnitelná bez podpory jejích nejbližších v rodině a přístavu a především také sponzorskému daru organizace Rotary International District, která zajistila finanční dar na účastnický poplatek, letenku a další náklady spojené s účastí na Jamboree. Velmi děkujeme.

Podrobnosti o probíhajícím Jamboree můžete sledovat na jamboree.cz a facebooku.

Stejně jako loni se konalo o posledním květnovém víkendu v Habartově krajské kolo skautského závodu. Letos jím byl Svojsíkův závod, kterého se účastní hlídky skautů a skautek. Celý tématický rámec se nesl v apokalyptickém duchu způsobeném výpadky a posléze úplným přerušením elektrického proudu a vyřazením veškeré elektroniky a moderních technologii po silné geomagnetické bouři. Hlídky se tak musely obejít bez moderních vymožeností a naopak si prožily příběh lidí hledajících útočitě a pomoc jen s minimem vybavení za pomoci improvizace, nouzových řečení či pomocí předmětů, které dnes jsou často k vidění jen v muzeu.

Hned po zahajovacím nástupu se hlídky vydaly do nouzových táborů, kde si postavily improvizované přístřešky a přečkaly v nich noc. Ráno si připravily snídani a vyrazily plnit úkoly na jednotlivých stanovištích, prověřující jejich znalosti, dovednosti a týmovou spolupráci. Další částí závodu byly tzv. brány, kde si každý soutěžící zvolil úkol z určité oblasti a až poté se dozvěděl jeho konkrétní podobu. Nakonec zbývalo dorazit zpět na základnu. Zde probíhala burza programů, v níž každá z hlídek připravila pro ostatní nějakou činnost, ať už rukodělnou nebo hru. Večer byl naplněn hudbou při koncertu kapely Liwid. Na nedělní dopoledne byla připravena závěrečná velká hra, v níž hlídky musely přes území střežené pohraničníky propašovat potřebné součástky na výrobu rakety, která měla do lazaretu přepravit vakcínu. To se po náročném překonávání hranic podařilo. Závěr patřil probuzení z temného snu do příjemného rána, v němž žárovky svítí, mobily fungují. Ale byl to opravdu jen sen? Co kdyby něco podobného nastalo? Byly bychom na to připraveni? Naši skauti a skautky jistě ano!

Většina vodních skautů našeho přístavu již hoří nedočkavostí, jak se těší na letošní Navigamus - celorepublikové setkání vodních skautů, které se bude tentokrát konat na Sečské přehradě ve dnech 4. - 7. 6. 2015. Tématem této významné akce budou námořní bitvy admirála Horatia Nelsona, který ve svém životě velel britskému námořnímu loďstvu ve Středozemním moři.

Na tuto významnou akci se z našeho přístavu vypraví 61 vodních skautů a skautek ze všech třech vodáckých oddílů - Alnitak, Rigel a Mintaka. Pro mnohé starší z nich to bude příležitostí znovu se po třech letech setkat se skauty z jiných končin republiky a zavzpomínat na předcházející setkání, pro mladší či nováčky naopak první takto velkou skautskou akcí, které se zúčastní.

Více informací o Navigamu je uvedeno na www.navigamus.cz, podrobné informace pro účastíky a jejich rodiče jsou ke stažení na přístavních dokumentech.

Zveme Vás na 39. ročník tradičního skautského hudebního festivalu, který se koná v sobotu 9. května od 10 hodin na Pstruží říčce v Bečově nad Teplou. Registrace účinkujících probíhá od 9 hodin.

Tak jako každý rok si můžete spolu s námi poslechnout písně dětí i dospělých a především zazpívat a zkusit vyhrát zajímavé ceny. Vyhrává každý! Soutěží se ve třech kategoriích: nejmladší do 11 let, starší do 18 let a dospělí do 100 let.

Pozvánka ke stažení

Aktualizováno: Pořadí nejúspěšnějších soutěžících, fotogalerie

Chtěli bychom vás pozvat na 1. ročník Roverského závodu v Karlových Varech, který pořádá Roverský kmen Aldebaran při Přístavu ORION Karlovy Vary a z. s. skautů a skautek Lilie ve dnech 1. 5. - 3. 5. 2015. Závod bude napůl suchozemský a napůl vodácký. Podmínkou je dvoučlenná hlídka, z níž jeden člen musí být osmnáctiletý a nejmladší v hlídce patnáctiletý. Přihlášky pošlete nejpozději je do 24. 4. 2015. na uvedené e-maily. Startovné je 150 Kč.

Pozvánka a přihláška ke stažení

Start je ze základny v Tašovicích (GPS 50.2132347N, 12.8160489E) v pátek od 16:00 hodin do 22:00 hodin a čeká vás pěší trasa se čtyřmi kontrolními stanovišti. Poté se ráno (start 6:00 hodin) nasedá do lodí a pokračuje se sjezdem na základnu do Tašovic a na trase budou další 4 úkoly. Vše musíte stihnout do 24 hodin od startu, ukončení a vyhlášení výsledků proběhne v neděli do 12:00 hodin.

Aktualizováno: Fotogalerie

Sraz byl v 18:00 v pátek na terminálu Dolního nádraží. Jeli jsme do Hroznetína a v klubovně skautů s hnědou košilí jsme spali. Předtím jsme si večer vyráběli indiánské čelenky a pozorovali hvězdy. V sobotu ráno jsme se nasnidali a pak jsme šli na vaření v přírodě k Černému jezeru. Cesta nebyla moc dlouhá, ale nebyla ani moc krátká. Když jsme dorazili k tomu jezeru, tak jsme měli asi 2 hodiny (plus minus), abychom udělali nějakou poživatelnou stravu (mělo to být to nejlepší, co dokážeme). Shaunova skupinka vařila jídlo o třech chodech, uvařila kuřecí vývar, nepovedená jablka v županu a potom bez umyti tam hodili kousky kuřete, zeleninu a nudle a vznikla z toho nezapomenutelně dobrá čína. Kašlíkova skupinka uvařila hrstkovou polévku a těstoviny s kečupem a sýrem. A Štěstí udělala se svou skupinkou polévku bramboračku.

Tags: 

Letos jsme se rozhodli, že bude Jarní tábor ve Zlaté Koruně v jižních Čechách a přidali se k nám ještě oddíly Mintaka a Bystřina.

Sraz byl 28. 2. v 8:45 na Dolním nádraží. Cesta nám zabrala půlku dne, a tak jsme byli všichni moc rádi, když jsme dorazili do Zlaté Koruny a byla před námi už jen krátká cesta do našeho cíle, kde nás už čekali Watúka, Četník, Huntka a Dyk. Po posledním přepočítání tohoto dne jsme zjistili, že jsme nikoho při dlouhé cestě neztratili, ani nenabrali. Hned po přivítání jsme byli rozděleni do pokojů nejčastěji po 4 na kluky a dívky. Pokoje byly malé ale útulné a nás hlavně zajímalo, kam můžeme odhodit svoje krosny a tašky.

Rádi bychom Vás informovali, že ke dni 1. dubna 2015 dochází ke změně názvu našeho spolku Junák – svaz skautů a skautek ČR, přístav ORION Karlovy Vary (IČ: 66364451) na nový název:

Junák – český skaut, přístav ORION Karlovy Vary, z. s.

K této změně dochází, protože se k 1. dubnu 2015 mění dosavadní název našeho hlavního spolku Junák – svaz skautů a skautek ČR (IČ: 00409430), jehož jsme součástí a od kterého je náš název odvozen. Skautská organizace v České republice se tak od daného data nově jmenuje Junák – český skaut, z. s. Nový název je k dohledání ve spolkovém rejstříku (http://or.justice.cz).

Tags: 

Stránky