Rytíři polárních moří - jarní tábor Strakonice

Arktos, souhvězdí Medvěda, dominující na severní obloze, dalo své jméno severním oblastem. Řekové docela přirozeně z něho odvodili slovo Antarktos, značící oblasti jižní, protilehlé zemím severu. Tak se zrodily Arktida a Antarktida. Co bylo důvodem, že se člověk vydal do těchto nehostinných oblastí? Co zde hledal? A kdy to bylo poprvé? To jsou možné otázky, které nás dnes napadají.

Odpověď na první dvě není těžká: Na severu hledali mořeplavci novou cestu do Číny a do Orientu. Ať už kolem pobřeží Kanady (tzv. Severozápadní cesta) nebo kolem severního pobřeží Asie (tzv. Severovýchodní cesta). Na jihu hledali bájnou Jižní zemi (Terra Australis). Na třetí otázku není snadná odpověď. Co budeme považovat za výpravu na sever či na jih? Osídlování Grónska Vikingy? Nebo na jihu obeplutí mysu Dobré naděje?

První objevitelské výpravy mířené do Arktidy, které měly za cíl cestu Severozápadní či Severovýchodní, můžeme umístit do druhé poloviny 16. století. Jsou spojeny se jmény Frobisher, Davis, Barents a Hudson. Na jih do Antarktidy míří objevitelské výpravy až o dvě století později. Jedním z prvních je James Cook, který jako první překročil jižní polární kruh.

My se však přesuneme na začátek 20. století. Do doby dosažení obou pólů. A vybereme si z velkého počtu polárníků tři nepřehlédnutelné osobnosti: Roberta Falcona Scotta, Roalda Engelberetha Amundsena a Ernesta Henryho Shackeltona. O těchto třech mužích řekl v roce 1956 geolog Raymond Priestley: "Za vůdce vědecké polární expedice si vezměte Scotta, na rychlou a efektní výpravu Amundsena. Avšak postihne-li vás neštěstí, z něhož, zdá se, není úniku, padněte na kolena a modlete se, aby vám poslali Shackeltona."

Jarní tábor oddílů Mikan, Alnitak, Rigel, Bellatrix a Bystřina se koná od 4. do 11. února ve Strakonicích.

Dokumenty k táboru: přihláška | prohlášení o bezinfekčnosti | podrobné informace