Přijď mezi nás, přijímáme nováčky

Přijď mezi nás, přijímáme nováčky do skautských oddílů. Hledáme děvčata a chlapce, kteří mají zájem o všestranný rozvoj svých schopností při pestrých aktivitách skautské činnosti. Každý týden se scházíme na schůzkách v klubovně nebo aktivitách venku, přibližně jednou měsíčně vyrážíme na víkendové výpravy na chatu či pod stan, o letních prázdninách máme obvykle dvoutýdenní tábor, který je vyvrcholením celoroční činnosti. Věnujeme se aktivitám, v nichž děti získávají znalosti a dovednosti v celé řadě oblastí života (např. tábornictví, zálesáctví, zdravověda, orientace, občanství, příroda, vodáctví) a to především formou her a praktického výcviku. Programem táborů se vine celotáborová hra, jejíž námět se prolíná do každodenní činnosti a skýtá možnost díky němu prožít zajímavý příběh (např. na letošních táborech se oddíly vydaly na Cestu kolem světa, prožívaly Zlatou horečku), další oddíly se vydaly na Expedici Pilica nebo do Rychlebských hor. S námi děti zažijí spoustu dobrodružství, poznají mnoho nového a zdokonalí si své znalosti a dovednosti ve společenství kamarádů a přátel, které pojí pouto sesterství a bratrství, společných ideálů a důvěry. Jsme součástí skautského mezinárodního hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Naším posláním je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Podrobné informace o oddílech, náplni jejich činnosti, umístění klubovny, termínech schůzek a kontakty na vedoucí najdete na stránkách s podrobnými informacemi o oddílech. V případě zájmu o vstup Vaší dcery nebo syna do skautského oddílu prosím kontaktujte kapitána či vedoucí.

4. oddíl Mikan - dívčí pěší oddíl skautek

11. oddíl Alnitak - oddíl vodních skautů a skautek

12. oddíl Rigel - chlapecký křesťanský oddíl vodních skautů

15. oddíl Mintaka - oddíl vodních skautů a skautek

Svým přátelům můžete dát nebo např. na nástěnku ve škole vyvěsit některý z našich náborových letáků.