Přijď mezi nás, přijímáme nováčky

Přijď mezi nás, přijímáme nováčky do skautských oddílů. Hledáme děvčata a chlapce, kteří mají zájem o všestranný rozvoj svých schopností při pestrých aktivitách skautské činnosti. Každý týden se scházíme na schůzkách v klubovně nebo aktivitách venku, přibližně jednou měsíčně vyrážíme na víkendové výpravy na chatu či pod stan, o letních prázdninách máme obvykle dvoutýdenní tábor, který je vyvrcholením celoroční činnosti. Věnujeme se aktivitám, v nichž děti získávají znalosti a dovednosti v celé řadě oblastí života (např. tábornictví, zálesáctví, zdravověda, orientace, občanství, příroda, vodáctví) a to především formou her a praktického výcviku. Programem táborů se vine celotáborová hra, jejíž námět se prolíná do každodenní činnosti a skýtá možnost díky němu prožít zajímavý příběh (např. na letošních táborech jsme se vydali na cestu za Zlatým rounem, dobrými skutky, dobývali Normandii v Operaci Overlord, hledali zlaté valouny, a mnohé další). S námi děti zažijí spoustu dobrodružství, poznají mnoho nového a zdokonalí si své znalosti a dovednosti ve společenství kamarádů a přátel, které pojí pouto sesterství a bratrství, společných ideálů a důvěry. Jsme součástí skautského mezinárodního hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Naším posláním je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Podrobné informace o oddílech, náplni jejich činnosti, umístění klubovny, termínech schůzek a kontakty na vedoucí najdete na stránkách s podrobnými informacemi o oddílech, případně kontaktujte vedoucí oddílu.

4. oddíl Mikan - dívčí pěší oddíl skautek

11. oddíl Alnitak - oddíl vodních skautů a skautek

12. oddíl Rigel - chlapecký křesťanský oddíl vodních skautů

15. oddíl Mintaka - oddíl vodních skautů a skautek

Svým přátelům můžete dát nebo např. na nástěnku ve škole vyvěsit některý z našich náborových letáků.