Alnitak

Dnešním dnem bychom rádi pogratulovali našim novým 5 čekatelům, kteří dnes úspěšně zvládli čekatelskou zkoušku! Oddíl Alnitak tak získal tři nové čekatele (Oak, Želvíka a Vesnu), oddíl Rigel dva (Bobra a Kormorána).
Jen tak dál!

208a7450_1920_podpis_n.jpgNa sv. Václava se vybraní členové ze všech tří vodáckých oddílů Přístavu ORION zúčastnili celostátního vodáckého závodu Napříč Prahou - přes tři jezy. Delší dobu jsme měli v účasti na  takových závodech přestávku, a tak to pro většinu z nich byla premiéra - nová zkušenost, něco neobvyklého, něco jiného, než běžné tréninky u loděnice či splouvání Ohře... Jak během pádlování napříč Prahou, tak i při nechtěném koupání ve Vltavě skauti posílili nejen své vodácké dovednosti získané během oddílových výcviků, ale především spolupráci, vzájemnou pomoc a týmového ducha. V tu chvíli byli zkrátka "všichni na jedné lodi". Ať už se jim podařilo jezy projet bez potopení či s ním, většina si chce tento skvělý zážitek zase za rok zopakovat a členové, kteří závod sledovali z mostů, se těší, že se na přístím ročníku zařadí mezi závodníky.

Web závodu | výsledková listina | oficiální fotogalerie ze závodu | výběr z fotogalerie ze závodu našich posádek | fotogalerie z výpravy Alnitaku | autor titulní fotky Petr Váňa

To, že výprava proprší kompletní do začátku až do konce, se stane zhruba jednou za deset let. Štěstí zažít tak ojedinělý úkaz jsme měli na první výpravě letošního skautského roku. Většina programu sestávala ze sušení věcí a lidí, byla to velká výzva si navzájem pomáhat, ale našli jsme si čas i na mnoho nových i tradičních her "dovnitř", na které se běžně na výpravách nedostane, a provětrali jsme skoro všechny hračky v baráku. Kromě toho jsme se zúčastnili oslav 70. výročí založení skautského střediska Bystřina v Hroznětíně, kde se k tomuto jubileu konal výstup na Lilii, výstava a nakonec country bál. Byla to první výprava i pro 7 našich nováčků, kterým děkujeme za účast.  

"Včera jsme byli na country bálu, bylo to dobrý. Lítali jsme venku v dešti a jak jsme utíkali v tom dešti, tak jsme byli skoro suchý. A byli jsme ubytovaní s krásném domečku u Watúky v Hroznětíně a hráli jsme různé hry. Moc se mi tu líbilo."

Napsala Eliška (9 let)

Fotky z výpravy

Tags: 

Dva červencové týdny strávil tentokrát oddíl Alnitak v hlubokých hovzdech Krušných hor na tábořišti Vysoká Jedle u Nejdku. Nezapomenutelných šestnáct dní jsme se učili navzájem si pomáhat, abychom všichni spokojeně prožili náš letní tábor. Během něj jsme zažili plno veselých zážitků – například horolezení, několik nočních dobrodružství, návštěvu kamarádek z Mikanu na jejich táboře u Mariánských Lázní, turnaj ve frisbee či vybice, vlastnoruční stavění kárek, vaření kuřete v zemi či galavečer proměněný v pořádně rozjetou tancovačku... Většina táborových dní probíhala ve znamení jednoho z deseti skautských zákonů a nové písničky. Bohužel většina táborových dní probíhala i ve znamení bouřky, deště nebo aspoň přípravy na něj, ale to nás neodradilo. Bavilo nás, že jsme si celý chod tábora obstarali sami – od stavby podsad přes vaření na pravých vlastnoručně stavěných táborových kamnech, přes nákupy, na které jsme jezdili do nejbližší vesnice na kolech, přes noční hlídky, u nichž jsme chtě nechtě posílili svou statečnost, přes závěrečnou hostinu, na jejíž přípravu se všichni s chutí vrhli – asi proto, že šlo o jídlo... až po bourání tábora. Občas bylo únavné neustále přikládat ruce k dílu, ale dva týdny nám ukázaly, že v partě skvělých kamarádů společně dokážeme, o čem se nám nikdy nezdálo.  

O víkendu 13. - 15. 5. se 4 členové oddílu Alnitak - Jamie, Dan, Gedžitka a Tweety - zúčastnili soutěže Tajemství lidského těla, kterou každoročně pořádá středisko Dakota Cheb, aby se děti dozvěděly něco o lidském těle a hlavně o tom, jak mu pomoct či jak ho ošetřit v případě zranění. V průběhu celé akce, která byla letos připravena pro věkovou kategorii vlčat a světlušek (žabiček), si děti střídavě hrály, dozvídaly zajímavosti z oblasti zdravovědy a zkoušely ošetřovat namaskovaná zranění. V neděli celý víeknd vyvrcholil soutěží v ošetřování, kdy tříčlenná družstva probíhala po trase a na stanovištích jim byl hodnocen nejen způsob ošetření namaskovaného zranění, ale i komunikace se zraněným či včasnost zásahu. Body, které družstva v soutěži získala, se připočítala zúčastněným střediskům, a věřte nebo ne, Alnitak z ORIONu obsadil 1. místo! Děti si užily zaslouženého úspěchu, nacpaly se obrovským dortem a s dobrým pocitem jsme odjeli domů z podařené výpravy.

Tags: 

V rámci přípravy na Závod vlčat a světlušek, ale i v rámci přípravy na život, strávil oddíl Alnitak jednu z jarních schůzek na novém dopravním hřišti ve Světě záchranářů v Karlových Varech. Děti se učily pod vedením dospělých, ale i navzájem mezi sebou, pravidla silničního provozu, pokusily se vytvořit plánek hřiště s dopravními značkami, stihly si zasoutěžit i zaskotačit na zdejších prolézačkách... Vládla příjemná atmosféra a snad schůzka přispěla k vyšší bezpečnosti při správné jízdě na kole.

Tags: 

vyprava_den_zamysleni.jpgO víkendu 19. - 21. 2. jsme se vydali na chatu Rolava River poblíž Nové Role, abychom zde s oddílem oslavili Světový den zamyšlení 2016.

Využili jsme vůbec poprvé aktivit ke Dni zamyšlení, vytvořených přímo Světovým sdružením skautek, a přidali si k tomu některé vlastní. Tématem letošního Dne zamyšlení bylo Propojení. Tak jsme se v pátek po příjezdu a večeři zamýšleli nejdříve nad tím, co to takový Den zamyšlení vůbec je, a následně třeba nad tím, jak můžeme ostatní potěšit a povzbudit nebo co komu z nás přinesl skautský slib. Zbytek večera jsme strávili oblíbenou hrou „plácaná“ (ne přes síť, ale u stolu), u které je také potřeba se občas zamyslet, a tak kdo se nezamyslel dost rychle, vypadl ze hry a mohl se odebrat do hajan.

Tags: 

V sobotu 17. října se náš oddíl zase vydal na výlet. Šli jsme z Tašovic. Cesou jsme pozorovali divoká prasata a hráli hru na bombu a povodeň. První zastávka byla u Svatošských skal. Pískle nám přečetla pověst o Janu Svatošovi. Pak nás rozdělili na dvě skupiny a pověst jsme měli zahrát. Po svačině jsme došli na hrad. Tam jsme si prohlédli drahé kameny a jeden meteorit. Také jsme šli do mučírny. Ale tam se nám se Štěnětem moc nechtělo, protože jsme se bály. Ale pak jsme si řekly, že nás stejně nejvíc vystrašil Eggo :-). Zpět do Karlových Varů jsme jeli vlakem. Výlet se nám líbil.

Napsala Ema (8)

Tags: 

Stránky