skauti

Na poslední květnový víkend do Svojšína přijely hlídky skautek a skautů z Karlovarského kraje, aby zde poměřily své skautské dovednosti a znalosti, schopnosti improvizace, rozhodování v nezvyklých situacích, týmovou spolupráci a především si při hře báječně užily společné chvíle na krajském kole Svojsíkova závodu. Jeho letošním tématem byly Hvězdné války. V náročném předprogramu bylo potřeba sepsat informace o souhvězdích, vyfotit se s noční oblohou a vytvořit dva 3D modely hvězdné oblohy. Víkend začal v pátek nástupem hlídek v táboře, po němž si hlídky vybraly výchozí stanoviště. V sobotu ráno se pak hlídky vydaly na stanoviště, aby na každém z nich pomohly svým úsilím k záchraně před nepřáteli. V podvečer se pak společně utkaly s nepřáteli střežícími smrtící hvězdu, a svorným úsilím zvítězily.

Stejně jako loni se konalo o posledním květnovém víkendu v Habartově krajské kolo skautského závodu. Letos jím byl Svojsíkův závod, kterého se účastní hlídky skautů a skautek. Celý tématický rámec se nesl v apokalyptickém duchu způsobeném výpadky a posléze úplným přerušením elektrického proudu a vyřazením veškeré elektroniky a moderních technologii po silné geomagnetické bouři. Hlídky se tak musely obejít bez moderních vymožeností a naopak si prožily příběh lidí hledajících útočitě a pomoc jen s minimem vybavení za pomoci improvizace, nouzových řečení či pomocí předmětů, které dnes jsou často k vidění jen v muzeu.

Hned po zahajovacím nástupu se hlídky vydaly do nouzových táborů, kde si postavily improvizované přístřešky a přečkaly v nich noc. Ráno si připravily snídani a vyrazily plnit úkoly na jednotlivých stanovištích, prověřující jejich znalosti, dovednosti a týmovou spolupráci. Další částí závodu byly tzv. brány, kde si každý soutěžící zvolil úkol z určité oblasti a až poté se dozvěděl jeho konkrétní podobu. Nakonec zbývalo dorazit zpět na základnu. Zde probíhala burza programů, v níž každá z hlídek připravila pro ostatní nějakou činnost, ať už rukodělnou nebo hru. Večer byl naplněn hudbou při koncertu kapely Liwid. Na nedělní dopoledne byla připravena závěrečná velká hra, v níž hlídky musely přes území střežené pohraničníky propašovat potřebné součástky na výrobu rakety, která měla do lazaretu přepravit vakcínu. To se po náročném překonávání hranic podařilo. Závěr patřil probuzení z temného snu do příjemného rána, v němž žárovky svítí, mobily fungují. Ale byl to opravdu jen sen? Co kdyby něco podobného nastalo? Byly bychom na to připraveni? Naši skauti a skautky jistě ano!