20. 5. 2018

Klub OS – Bellatrix

74. klub vodních oldskautů

Znak 74. klubu OS

Jsme klub dospělých vodních skautů a skautek. Sdružujeme skauty a skautky starší věkem ale stále mladé duchem. Zaměřujeme se na skautské aktivity pro dospělé skauty, kteří nevedou dětské oddíly. Pořádáme vycházky, scházíme se na základně v Tašovicích.

Znak a vlajka oddílu Klub OS – Bellatrix

Klubovna

U Brodu 134
360 18 Karlovy Vary

Schůzky

Klub OS – Bellatrix: čtvrtek 17:00 – 19:00 (jednou měsíčně)

Vedení oddílu

Funkce Jméno Přezdívka E-mail Telefon
Kapitán oddílu Petr Zeman Huntka huntka@pristavorion.cz 775 304 822
PalubníZdeněk KuncDändydandy@pristavorion.cz734 642 249

Kalendář akcí

Členové

GeraltVeverkaPegoMartySiréna
FerfyHotankaMangInílaSoptík
RejžaMíšaKaribúDanušeAlka
UrsaNotičkaWakitaOhitikaSojka

Historie

Historie karlovarského oddílu Oldskautů se začala psát při druhé obnově skautského hnutí v březnu 1968. Ustavující táborový oheň vzplanul na den sv. Jiří – 24. dubna na Sokoláku pod Poradní skálou. Oldskautský klub byl ustanoven jako 1. oddíl Oldskautů skautského střediska Pagoda Karlovy Vary. Mezi zakládajícími členy byly: Karel Jasanský, Václav Maule, František Nečas, Jaroslav Pechar, Ivo Slavíček, Zdeněk Vachovec. Vůdcem byl ustanoven bratr ing. arch. Ivo Slavíček – Thor. Členskou základnu tvořili především aktivní skautští činovníci, kteří již skautovali v předválečném a poválečném období. Zakrátko měl již oddíl registrováno 22 členů. Pro roky 1969 a 1970 bylo zaregistrováno 18 oldskautů. Činnost klubu se jednak zaměřovala na všestrannou organizační a metodickou pomoc a podporu skautskému středisku a dále se pak v rámci vlastní činnosti konaly pravidelné schůzky. Jednou měsíčně vyráželi Oldskauti na vycházky a výpravy. Mezi nejvýznamnější akce, na kterých se výrazně podíleli členové klubu OS 74 v letech 1968 až 1970 bezesporu patří dne 28. 10. 1968 vysazení „Lípy svobody – stromu republiky“. Velmi aktivní byli také v pomoci při výstavbě SOS dětské vesničky v Doubí.

Bohužel slibně se rozvíjející činnosti vzala záhy za své. Také Oldskauti byli v roce 1970 zrušeni. Po zákazu činnosti v roce 1970 se skautští činovníci s ohledem na nastupující normalizaci dostali na listinu politicky sledovaných osob. Myšlenka znovu vést a vychovávat mládež však byla mnohem silnější. První nesmělá setkání rodin bývalých skautských vedoucích přerostla v zakládání turistických oddílů mládeže (TOM). Nejprve byly oddíly vedeny pod hlavičkou tělovýchovné jednoty Slovan. Zhruba po čtyřech letech přešli TOMíci do turistického odboru TJ Lokomotiva. První dívčí oddíl TOM – Eridan byl založen již na jaře 1972. Vedoucí sestra Alena Růžičková – Alka. Mezi oddíly TOM byl v roce 1972 zaregistrován i ORION, jehož kořeny sahají do roku 1946. Vedení se ujal bratr Bohumil Kunc – Jimmy. Od roku 1975 zakládají a vedou bývalí skautští vedoucí další turistické oddíly: Veverky, Lišky, Šipka.

Po sametové revoluci v listopadu 1989 se bývalí skautští vedoucí, nyní vedoucí turistických oddílů, zapojili do obnovy skautského hnutí na Karlovarsku. Znovu byla obnovena činnost klubu OS 74. Členové se aktivně zapojili do práce vznikajících oddílů, středisek a okresní rady Junáka. Bratr Thor, který stál u zrodu OS 74 již v roce 1968, zastával dokonce v letech 1995 – 2004 celorepublikovou funkci náčelníka kmene dospělých. Opomenout nelze ani nestora karlovarského skautingu Kamila Růžičku – Heřmánka, který byl za příkladnou práci v oldskautském hnutí oceněn vyznamenáním Stříbrný syrinx. Kromě podpory skautingu vyvíjí Oldskauti stále i svoji samostatnou činnost. Za zmínku jistě stojí výpravy do centrálních Pyrenejí v roce 1992 nebo o rok později zájezd do Savojských Alp. Roku 1994 vyrazili dokonce do Švédska, Finska a za polární kruh. Oldskauti však nezapomínají ani na krásy naší vlasti a například v roce 1997 se vydalo 6 členů na „pomoc Šumavě“. Roku 1999 se toulali po Lužických horách a ještě téhož roku pokořili Nízké Tatry. Roku 2004 vyrazili do Rožnova pod Radhoštěm.

Každoročně se Oldskauti 28. října účastní oslav výročí vzniku republiky u skautské lípy ve Dvořákových sadech. Připomínají si Den sesterství, slaví svátek patrona skautů sv. Jiří. Vyráží na mohylu Eliáš, která je trvalou upomínkou na vězněné, umučené a popravené skauty totalitním komunistickým režimem v letech 1948 – 1963. Roku 2016 má klub OS 74 registrováno 10 členů pod karlovarským skautským přístavem ORION. Oldskauti jsou nám zářným příkladem, že v srdcích, kde zapustí skautská lilie kořeny, již navždy do krásy vykvete: Jednou skautem – navždy skautem!

Výstavní panel 74. klubu OS z výstavy 70 let ORIONu a Bystřiny