20. 5. 2018

Historie

Historie ORIONu

1933

Vznik oddílu a T.O. se datuje do roku 1946, ale již v⁠ roce 1933 jsou první záznamy o⁠ staré ORIONské chatě. Toho roku žil na této chatě nimrod se svou družkou. Jednoho rána vyšel, aby ulovil zvěř, v⁠ lesích Pstruží říčky velmi hojnou. Snad to byl osud či náhoda, ale tento nimrod svou družku postřelil ve chvíli, kdy mu vyšla naproti. Těžce zraněnou ji přenesl do svého srubu na dnešním starém ORIONském plácku. Po několika dnech nimrodova družka zemřela. Asi 300 metrů nad ORIONským potůčkem východním směrem ji pochoval (v⁠ současné době již místo neznáme, zbytek památníčku byl v⁠ roce 1972 přestěhován na ORIONský plácek). Pak ještě několik týdnů žil nimrod ve svém srubu a dodnes se neví, zda odešel do kláštera, neboť toto byly poslední jeho záznamy. Jiná verze praví, že se nechal naverbovat do německé armády a padl ve druhé světové válce. Od té doby srub tento opuštěn byl. (Všechny záznamy byly v⁠ německém jazyce.)

1945 – 1947

Bylo krátce po válce, kdy ještě nevyčichl pach střelného prachu, když skupina skautů z⁠ K. Varů, Bečova, Staré Role a Sokolova zakládá skautskou družinu, toho času ještě beze jména. Teprve v⁠ dubnu roku 1946, kdy na krásné jarní obloze zjevuje se štír a na léto odchází krásné souhvězdí Orion, aby se v⁠ srpnu vrátilo, rozhodli se chlapci, že si budou říkat ORIONci. To vše bylo zpečetěno 13. června 1946 při velkém ohni zakládajícím skautský oddíl a trampskou osadu ORION. Vůdcem oddílu a šerifem osady byl zvolen bratr a kamarád Rif. Od tohoto času se počaly vytvářet tradice ORIONu.

1948 – 1950

Krásné chvíle skautského života po dvou letech zmařil komunistický puč a v⁠ roce 1950 již tvořilo jen několik chlapců ještě nedávno početný oddíl. Vzhledem k⁠ tomu, že skautský oddíl byl ve stálém nebezpečí odhalení komunisty, rozhodli se chlapci vytvořit uzavřené společenství kluků a ukrýt se pod hlavičku T.O. ORION. Od roku 1946 do této doby navštívili chlapci mnohokrát plácek na starém ORIONu a v⁠ té době byl nalezen i⁠ deník starého nimroda. V⁠ různých důmyslných skrýších byly nalezeny nože různých tvarů, nábojnice a další předměty. Tou dobou se trampská osada stáhla do sebe.

1953

Pravidelné návštěvy starého ORIONu utvrzovaly skauty v⁠ tom, že musí skautský život udržet za každou cenu. Teprve v⁠ roce 1953 byla Rifem, Terrym, Jimmem, Houbařem a dalšími domluvena pravidla přijímání nových členů do T.O. ORION. Oficiálním šerifem trampské osady ORION se stává znovu Rif a je vytvořena první osma, kterou tvořili Rif (jako zakládající člen osmy) a dále Terry, Jimmy, Houbař, Partyzán, Spim, Áda a Rosťa. Tato I. osma tvořila základ pro do dnes trvající tradice. Oficiální založení roverské družiny je datováno na 31. května 1953 a výše jmenovaní chlapci tvořili její pilíř.

1957

Po událostech v⁠ Maďarsku (přepadení Maďarska sovětskou armádou) r. 1957 bylo přijímání do skautského oddílu ještě zpřísněno a po nalezení mrtvého vojáka pod ORIONskou chatou přišel příkaz chatu zbourat nebo přestěhovat. Chata tato byla přestěhována do Cihelen, kde stojí do dnes. Koncem padesátých let (neví se, přesné datum) dochází k⁠ prvnímu přerušení činnosti z⁠ bezpečnostních důvodů.

1961

V⁠ roce 1961 je trampská osada ORION obnovena Terrym a Jimmem. Terry se stává šerifem osady ORION a skautský oddíl byl obnoven. V⁠ 60. letech se osada a oddíl ORION nebývale rozrůstá. V⁠ roce 1967 pracuje poloilegální skautský oddíl, konají se pravidelné schůzky i⁠ výpravy. T.O. ORION pořádá pro trampskou veřejnost potlachy na osadě ORION.

1968

Obnovení skautingu dalo možnost realizace mnoha trampům, kteří začali pomáhat v⁠ mnoha oddílech. Terry a Jimmy pomáhají ve skautském středisku ve St. Roli (tehdy ještě samostatné město). V⁠ srpnu roku 1968 přepadl Sovětský svaz malé Československo, začala mnohaletá okupace ČSSR sovětskou armádou.

1969

V⁠ roce 1969 odcestovali Terry a několik bratrů na pozvání anglických skautů začátkem srpna na jamboree do Anglie. Na základě událostí v⁠ ČSSR a předzvěsti zákazu skautingu zůstává Terry v⁠ Anglii. Osada i⁠ oddíl upadají na krátký čas v⁠ zapomnění. Někteří chlapci na výzvu Jimma vstupují ještě v⁠ této době do skautského vodáckého oddílu br. Hurikána. Po půl roce, kdy bylo jasné, že bude skauting znovu zakázán pomáhá Jimmy v⁠ oddíle a stává se šerifem T.O. ORION.

1970

V⁠ srpnu 1970 se skautský ORION loučí se svobodným skautingem u⁠ Tří borovic a opět přechází do ilegality. Ani jediný skaut činovník z⁠ K. Varů nepřistoupil na podmínky pionýrské organizace a spolu s⁠ několika okresy v⁠ republice přešli většinou do TOMáckých oddílů (turistické oddíly mládeže pod TJ). (Bratr Terry nezaložil osmu, nepředpokládal zrušení skautingu.)

1969 – 1971

Pod vedením br. Thora se každý rok konaly roverské tábory SOS vesničky, kdy skauti pomáhali a postavili domek pro opuštěné děti. Po několik let se pak konaly srazy účastníků táborů SOS. V⁠ roce 1971 na rozkaz komunistické VB nám na starém ORIONu podřezávají sroubek a jsou zničeny i⁠ sruby Toronto u⁠ Lokte a další v⁠ Krušných horách. Začíná honba na skauty a trampy.

1972

Na počátku roku se koná také v⁠ K. Varech sraz vesničky SOS, který pořádá ORION. V⁠ tomto roce utváří bratr a kamarád Jimmy II. osmu a tvoří ji: br. Jimmy, Dändy, Joe, Gotti, Šeďa, Tori, Budlajs, Jura. Nastává doba, které se začalo říkat ORION­ Eridanská a která dala dohromady kluky a holky některých skautských oddílů. Tato doba však netrvá dlouho. V⁠ roce 1972 se bratr Jestřáb – Jaroslav Foglar při návštěvě Prahy stává čestným členem osady a oddílu ORION. Dále se stává Čestným členem bratr Heřmánek (vůdce střediska Pagoda) a bratr Gandhí (vůdce skautského střediska v⁠ Bečově).

1975

Bratru Jimmovi se s⁠ velkým úsilím podařilo udržet skautský oddíl do roku 1975, kdy se Dändy a Joe vrací ze základní vojenské služby. Málo početný, ale dobře a přísně vedený oddíl začal pracovat na plno. Moudrost br. Jimma a nadšení chlapců utvořilo sice uzavřené, ale dobře pracující společenství skautů. Již od skautských let 1968 – 1970 bylo navázáno velké přátelství mezi oddíly ORION br. Jimma a Datly br. Akely. Po nešťastné smrti nejstaršího skauta v⁠ K. Varech bratra Akely se oddíly ORION a Datlové dohodli, že splynou do jednoho oddílu s⁠ názvem ORION. Po táborech přátelství v⁠ letech 75 a 76 následovaly tábory v⁠ Rumunsku, které svou obtížností prověřily ORIONce natolik, že v⁠ oddíle i⁠ v⁠ osadě zůstali jen ti nejlepší.

1976

Nastává nová éra ORIONu, kdy br. Jimmy uzavírá II. osmu. Vzniká III. osma pod vedením Dändyho. Jako první vstupují do III. osmy právě chlapci z⁠ oddílu Datlů. (Podmínky pro splnění slibu – dvě osmičky = 16 bodů v⁠ nichž byla obsažena celá stezka, minimální věk 13 let.) Bratr Hathi a bratr Niki (Nikotin) byli přijati jako čestní členové ORIONu. Více než 300 kamarádů, bratrů a sester přijelo oslavit na Pstruží říčku 30. výročí T.O. a oddílu ORION. Pod hlavičkou TOM dochází k⁠ velkému rozmachu ORIONu i⁠ přes nepříznivou politickou situaci. První ročník Smradlavé Lyry odstartoval tradici hudebních festivalů Jupee.

1977 – 1979

Po obtížných táborech v⁠ Rumunsku v⁠ letech 1977 a 1978 se v⁠ červenci 1979 uskutečnil tábor Smutku. Asi v⁠ polovici tábora nás komunisté vyhnali z⁠ Králova kamene (u⁠ Mariánských Lázní). Z⁠ místa, které každému ORIONci přirostlo k⁠ srdci. V⁠ únoru 1978 zemřel bratr Macek. V⁠ srpnu 1978 zemřel člen III. osmy bratr Rikki (19 let).

1981

35 let ORIONu, účast skautů a trampů z⁠ celého Československa.

1982

Dändy uzavírá III. osmu a týž den v⁠ době výročí ORIONu zakládá Gotti IV. osmu. III. osma: Dändy, Rikky, Balů, Baghera, Číl, Hejkal, Rejsek (Hotanka – 1994), Strong. V⁠ únoru se uskutečnila 1. veřejná, přesto poloilegální beseda s⁠ Jaroslavem Foglarem Jestřábem. Na tuto besedu bylo pozváno pouze 50 lidí blízkých ORIONu. Beseda se však rozkřikla a besedy se zúčastnilo 205 lidí, více lidí se do sálu nevešlo. V⁠ době 1980 – 1982 vznikala ORIONská stezka Galaxis, Jen díky velké podpoře rodičů, kteří spíše tušili než věděli o⁠ naší skautské činnosti, se činnost oddílu ještě více zocelila.

1986

40. výročí ORIONu bylo mohutnější než 35. výročí. První naše zahraniční cesta do tehdejší Jugoslávie.

1988

Ilegální setkání skautů na Pstruží říčce za účasti K. Varů, Ostrova, Č. Budějovic a Plzně. Příprava na znovuobnoveni skautingu v⁠ Československu.

1989

V⁠ únoru 1989 proběhlo 2. setkání skautů Karlovarska, Č. Budějovic, Plzně a Prahy. Jednání s⁠ tehdějším předsedou SSM V. Mohoritou nedopadla podle našich představ a skauti nepřijali jejich podmínky. Po „svrhnutí komunismu“ v⁠ listopadu 1989 se ORION aktivně účastní svolání skautů Československé republiky 2. prosince v⁠ Praze. 27. prosince se z⁠ oddílu ORION stává více než 200 členné skautské středisko a vůdcem střediska se stává Dändy. Vedoucí a vůdcové oddílů byli odchovanci starého ORIONu. Poprvé od roku 1969 se ORION otevřel veřejnosti.

1990

Po euforii počátkem roku 1990 dochází k⁠ protřídění a zdravému výběru chlapců a děvčat v⁠ celém středisku ORION. V⁠ lednu 90 byla poprvé registrována děvčata v⁠ ORIONu na jejich žádost. V⁠ únoru 1990 uzavírá Gotti IV. osmu, ve které byli zastoupeni; Gotti, Prófa, Lobo, Cheyen, Karibu, Leo, Mikki, Kondor. Do mimořádné osmy je přijat bratr Hathi a nejmladší právoplatný ORIONec br. Dingo. Tím byla uzavřena éra osem a již se osmy neutvářely. Obnovení skautské hry Klíč k⁠ městu Karla IV. První legální střediskový tábor roku 1990 na Vysočině potvrdil, že skauting střediska ORION je živoucí.

1991

45. výročí ORIONu oslavilo celé skautské středisko a mnoho hostů. Tábory se již konaly oddílové.

1992

Obnoveny staré obřady Třech orlích per a další tradice včetně RS.

1993

6. května 1993 odešel navždy do věčných lovišť bratr Jimmy. Zakladatel a dlouholetý šerif osady ORION a vůdce oddílu ORION.

1994

Koná se Navigamus, sraz vodních skautů ČR, kterého se zúčastňuje i⁠ ORION, jako spojaři. Návrh na vytvoření 2 oddílů vodních skautů v⁠ K. Varech. Později návrh na přístav ORION. Znovuobnovení výchovného systému ORIONu vycházejícího ze skautských a ORIONských tradic.

1995

Leden, únor – mělo dojít k⁠ dočasnému spojení středisek ORION a Pagoda, ke kterému nakonec nedošlo. Roveři z⁠ Alnitaku uskutečnili první porevoluční zahraniční tábor Norsko 95. 9. září návrh na vznik přístavu vodních skautů ORION.

1996

1. 1. 1996 se středisko ORION stává přístavem. Zřejmě z⁠ důvodu oboustranného nepochopení 2 oddíly (Bellatrix a Saiph) odchází do nově vznikajícího střediska Pramen. V⁠ květnu se přístav ORION zúčastňuje západočeského Jamboree v⁠ Plzni. Jamboree bylo vysoce hodnoceno jak skauty, tak i⁠ veřejností. 8. června 1996 se uskutečnil výroční oheň trampské osady ORION za účasti trampů a skautů starého i⁠ nového ORIONu. 13. Června, kdy ORION oslavil své 50. výročí vzniku zaplálo osm ohňů v⁠ místech kudy kráčely dějiny T.O. ORION, oddílu, střediska a přístavu ORION. Ohně byly přeneseny na Pstruží říčku. 15. června se uskutečnil velký oheň, který byl převezen ze Pstruží říčky do Žlutic, kde oslavy 50 let ORIONu vrcholily.

Na základě starých kronik, deníků a mnohých vzpomínek br. Jimma, Terryho, Dändyho, Joa a Gottiho sepsali Cheyen (1992) a Vuk (1996).

Osmy a jejich členové

I. osma – Rif, Terry, Jimmy, Houbař, Partyzán, Spim, Áda, Rosťa
II. osma – Jimmy, Dändy, Joe, Gotti, Šeďa, Tori, Budlajs, Jura
III. osma – Dändy, Rikky, Ballů, Baghera, Číl, Hejkal, Hotanka, Strong
IV. osma – Gotti, Prófa, Lobo, Cheyen, Karibu, Leo, Mikky, Kondor
V. osma – Ballů, Hathi, Dingo, Krocan, Dyk, Wapitti, Huntka, Kontiky
VI. osma – Číl, Akinomrah, Ša-Hepan, Mang, Atavark, Hvězdář, Ohitika Mato, Karibú
VII. osma – Hejkal, Iníla, Sapa – Káá
Čestní členové: Jestřáb, Niki

Archiv přístavu ORION, z. s. Lilie a Karlovarského skautingu

Společný archiv přístavu ORION, z. s. skautů a skautek Lilie a Karlovarského skautingu spravuje Dändy a Četník – archiv@pristavorion.cz.

Výstava 70 let ORIONu a Bystřiny

Výstavní panely si můžete prohlédnout zde.