20. 5. 2018

Rigel

12. chlapecký oddíl vodních skautů

Znak oddílu Rigel

Jsme chlapecký křesťanský oddíl vodních skautů. Máme začleněnu rozšířenou duchovní výchovu založenou na respektování dětí věřících i bez vyznání. Naplňujeme skautské výchovné cíle v souladu s křesťanským přístupem k životu, a to v ekumenickém duchu. Jednou týdně se scházíme na schůzkách v klubovně, kde můžeme využít kuchyňku, jídelnu, kapli, nebo chodíme plavat do bazénu. O prázdninách jezdíme na letní tábor, během roku na výpravy a splouváme řeku.

Dokumenty

Znak a vlajka oddílu Rigel

Klubovna

nám. 17. listopadu 350/4
360 05 Karlovy Vary

Schůzky

Posádky Krabi a Delfíni – vlčata (7 – 10 let): pondělí 16:00 – 18:00
Posádka Ďasové a Žraloci – skauti (11 – 14 let): úterý 17:00 – 19:00
Posádka Lodivodi – roveři (15 – 25 let): pátek 18:00 – 20:00 (1× za 2 týdny)

Vedení oddílu

Funkce Jméno Přezdívka E-mail Telefon
Kapitán oddíluJiří KučeraHvězdářhvezdar@pristavorion.cz728 109 793
Palubní Michael Vaněček Vendy vendy@pristavorion.cz 734 642 248
Palubní Petr Albrecht Bobr recht@skaut.cz 725 405 047
LodivodOndřej AlbrechtBaribalbaribal@pristavorion.cz724 393 896
Lodivod Pavel Cink Šikula sikula@pristavorion.cz731 752 868
Lodivod Jan Kirchner Šroubekkir.jan@seznam.cz725 361 431
Duchovní rádce Vladimír Müller Jimm vladmu@tiscali.cz732 662 779

Kalendář akcí

Posádky

LodivodiŽralociĎasovéKrabiDelfíni(dospělí)
KormidelníkFaramirSetoRejnok
ČlunařFrodoFerbSlonNemoDaleKormorán
ČlenovéBaribalUriášMemMelmanPerryPeregrin
ŠroubekCelestýnFredRemyRambajsMarie
DrozdNutsKanafásekVincentJežek
TukanMatějMartinRarášek
Jakalo AydenTarzy
PermoníkPetr
Robinson
Mišpulín
Zubr
Gardy

Historie

Oddíl Rigel vznikl jako druhý (číslo oddílu 12) z⁠ devíti oddílů vytvořeného střediska ORION v⁠ situaci, kdy se po revoluci mohlo opět svobodně a otevřeně rozvíjet skautské hnutí a nebylo už nebezpečné se hlásit ke křesťanské tradici. Do té doby pracoval oddíl ORION oficiálně jako turistický oddíl mládeže pod TJ Lokomotiva K. Vary a pro jeho skautské tradice měl jeho vůdce Dändy nejednou potíže s⁠ STB. Oddíl Rigel zakládá Číl spolu s⁠ dalšími dvěma členy původního oddílu ORION Ledňáčkem a Hvězdářem, prvním nováčkem je Čibi. Na 1. oddílové schůzce 18. 1. 1990 ve staré klubovně na nám. M. Horákové je oddíl oficiálně založen. Jsou přijímáni další nováčci a naplno se rozjíždí činnost oddílu. Od počátku byl oddíl křesťansky založený a věřící chlapci tvořili jádro oddílu. Oddíl byl otevřen pro všechny křesťanské denominace a profiloval se jako ekumenický.

Oddíl Jednička střediska Pagoda vznikl na podzim 1989 z⁠ hochů, kteří přišli na výzvu oldskautů do Krymské. Party kluků se ujal Vendy s⁠ Kameňákem a obnovili 1. oddíl Pagody. Klubovnou u⁠ zimního stadionu se stala stará mobilní buňka, kterou spolu s⁠ Čochtanem zrekonstruovali. Počátkem roku 1991 se již oddíl rozrostl a tvořil tři družiny, po táboře se rozdělil na 1. a 7. oddíl, protože Vendy chtěl oddíl více křesťansky orientovat.

Spolupráce mezi oddíly Rigel a Jednička­ Zajin díky blízkosti pojetí a zaměření práce s⁠ dětmi Číla a Vendyho vedla v⁠ roce 1992 k⁠ uskutečnění společného tábora. Po táboře se oba oddíly slučují do oddílu Zajin ve středisku Pagoda pod vedením Vendyho, Číl se z⁠ rodinných důvodů dále na vedení oddílu nepodílí, účastní se jen tradičních akcí. Ještě téhož roku Vendy přechází do střediska ORION spolu s⁠ polovinou členů bývalého oddílu Zajin a mění název na Zajin­ Rigel. Po táboře v⁠ roce 1993 odchází někteří členové a oddíl se více uzavře. Od roku 1994 je již ve vedení oddílu spolu s⁠ Vendym Hvězdář. Po vzniku přístavu ORION (z⁠ původního střediska) v⁠ roce 1996 přechází oddíl na táboře k⁠ vodním skautům. Po táboře Bobr odchází pomáhat do Arniky v⁠ Jáchymově a vlčata přebírá Méďa. Po Vendyho svatbě a Hvězdářovu zahájení studia v⁠ roce 1997 již oddíl nenabírá členy. Další rok v⁠ létě 1998 se uskuteční poslední standardní skautský tábor. Další dva roky působí oddíl převážně jen jako roverský se zaměřením na DrD. Poslední velkou akcí je tábor v⁠ roce 2000 pojatý spíše jako rodinná rekreace roverů. Po něm oddíl ukončuje svou činnost, protože Vendymu z rodinných důvodů na jeho vedení nezbývá čas. Nějakou dobu ještě roveři oddílu pořádají víkendové akce.

V⁠ roce 2009 Vendy spolu s⁠ Čílem znovu obnovují činnost oddílu, začínají převážně s⁠ vlčaty. Pomáhat jim začali Rejnok a Šikula, ze starých členů Peregrin. Od roku 2010 se na vedení oddílu opět podílí Hvězdář. V⁠ roce 2011 začala úzká spolupráce s⁠ oddílem Alnitak a Mikan, z níž vzešel společný tábor. V⁠ roce 2013 se do vedení oddílu zapojil Kormorán, v roce 2015 Bobr neboť Číl se přestěhoval a pobývá i v zahraničí, v roce 2017 se přidal Mungo. V roce 2019 se rozběhla činnost roverské posádky. V roce 2023 předal Vendy oddíl po dlouholetém vedení Hvězdářovi.

Letní tábory oddílu Rigel

 • 1990 – středisko ORION – Trhová Kamenice (Vysočina); Jednička – Blatenský vrch (Krušné hory)
 • 1991 – Alnitak a Rigel – Mistrovice (Orlické hory); Jednička a vlčata Klášterec – Údrč
 • 1992 – Rigel a Jednička-Zajin – Dolní Žandov (Slavkovský les)
 • 1993 – Mistrovice (Orlické hory)
 • 1994 – „Návrat do zaslíbené země“ putovní Podorlicko, stálý Žárová (Jeseníky)
 • 1995 – „Ve jménu krále“ Žárová (Jeseníky)
 • 1996 – „Tajemství Hercynského lesa“ Žárová (Jeseníky)
 • 1997 – „Příchod Slovanů do Čech a na Moravu“ putovní Orlické hory, Kralický Sněžník, stálý Žárová (Jeseníky)
 • 1998 – „Příchod Slovanů do Čech a na Moravu“ Žárová (Jeseníky)
 • 1999 – „Poklad mága Eärendila“ Žárová (Jeseníky)
 • 2000 – roverský Žárová (Jeseníky)
 • 2010 – „Exodus“ Klášterecká Jeseň (Krušné hory)
 • 2011 – „Po stopách Pavla z⁠ Tarsu“ Krucemburk (Vysočina)
 • 2012 – přístav ORION – „Tajemství meče Slepého Io“ Nové Mitrovice (Brdy)
 • 2013 – „Rolf zálesák“ Krucemburk (Vysočina)
 • 2014 – Rigel a Mikan – „Cesta do středu Země“ Ličov (Novohradské hory)
 • 2015 – „Ve jménu krále“ Horní Jelení (Podorlicko)
 • 2016 – „Operace Overlord“ Zahájí (Sázava)
 • 2017 – „Zlatá horečka“ Zahájí (Sázava)
 • 2018 – „Piráti z Karibiku“ Nekoř (Orlické hory)
 • 2019 – Rigel a Mikan – „Na pomoc Galii“ Ličov (Novohradské hory)
 • 2020 – „Odysseia“ Nekoř (Orlické hory)
 • 2021 – „Vikingové“ Nekoř (Orlické hory)
 • 2022 – „Hledání pramene Amazonky“ Zahájí (Sázava)
 • 2023– „Období Meidži“ Slezská Harta (Jeseníky)
 • 2024– „Egypt“ Bechyně (Lužnice)

Výstavní panel oddílu Rigel z výstavy 70 let ORIONu a Bystřiny