20. 5. 2018

Rigel

12. chlapecký oddíl vodních skautů Rigel

Znak oddílu Rigel

Jsme chlapecký křesťanský oddíl vodních skautů. Máme začleněnu rozšířenou duchovní výchovu založenou na respektování dětí věřících i bez vyznání. Naplňujeme skautské výchovné cíle v souladu s křesťanským přístupem k životu, a to v ekumenickém duchu. Jednou týdně se scházíme na schůzkách v klubovně, kde můžeme využít kuchyňku, jídelnu, kapli, nebo chodíme plavat do bazénu. O prázdninách jezdíme na letní tábor, během roku na výpravy a splouváme řeku.

Dokumenty

Vlajka oddílu Rigel
Znak a vlajka oddílu Rigel

Klubovna

nám. 17. listopadu 350/4
360 05 Karlovy Vary

Kudy k nám?

Schůzky

Posádky Krabi a Delfíni – vlčata (7 – 10 let): pondělí 16:30 – 18:30 (schůzky v současné době probíhají na zahradě domu Počernická 21, K. Vary)
Posádka Ďasové – skauti (11 – 14 let): úterý 17:00 – 19:00
Posádka Žraloci – skauti (11 – 14 let): čtvrtek 17:00 – 19:00
Posádka Lodivodi – roveři (15 – 25 let): pátek 17:00 – 19:00 (1× za 2 týdny)

Vedení oddílu

Funkce Jméno Přezdívka E-mail Telefon
Kapitán oddílu Michael Vaněček Vendy vendy@pristavorion.cz 734 642 248
Palubní Jiří Kučera Hvězdář hvezdar@pristavorion.cz 728 109 793
Palubní Petr Albrecht Bobr recht@skaut.cz 725 405 047
Bocman Jan Rezek Kormorán kormoran@pristavorion.cz776 483 898
Lodivod Pavel Cink Šikula sikula@pristavorion.cz731 752 868
Lodivod Jan Kirchner Šroubekkir.jan@seznam.cz
Duchovní rádce Vladimír Müller Jimm vladmu@tiscali.cz732 662 779

Kalendář akcí

Posádky

LodivodiŽraloci Ďasové Krabi Delfíni(dospělí)
Kormidelník FaramirCipísekRocketČíl
Člunař FrodoZubrBilboKanafásekRákosníčekRejnok
Členové ŠroubekJakaloMišpulín ŠimonPeregrin
BaribalGardyAlvaTobiᚊimonMungo
DrozdFerbÚhořMíšaVítek
TukanMemSeto
Permoník FilipSlon
RobinsonMickey
Jerry

Historie

Oddíl Rigel vznikl jako druhý (číslo oddílu 12) z⁠ devíti oddílů vytvořeného střediska ORION v⁠ situaci, kdy se po revoluci mohlo opět svobodně a otevřeně rozvíjet skautské hnutí a nebylo už nebezpečné se hlásit ke křesťanské tradici. Do té doby pracoval oddíl ORION oficiálně jako turistický oddíl mládeže pod TJ Lokomotiva K. Vary a pro jeho skautské tradice měl jeho vůdce Dändy nejednou potíže s⁠ STB. Oddíl Rigel zakládá Číl spolu s⁠ dalšími dvěma členy původního oddílu ORION Ledňáčkem a Hvězdářem, prvním nováčkem je Čibi. Na 1. oddílové schůzce 18. 1. 1990 ve staré klubovně na nám. M. Horákové je oddíl oficiálně založen. Jsou přijímáni další nováčci a naplno se rozjíždí činnost oddílu. Od počátku byl oddíl křesťansky založený a věřící chlapci tvořili jádro oddílu. Oddíl byl otevřen pro všechny křesťanské denominace a profiloval se jako ekumenický.

Oddíl Jednička střediska Pagoda vznikl na podzim 1989 z⁠ hochů, kteří přišli na výzvu oldskautů do Krymské. Party kluků se ujal Vendy s⁠ Kameňákem a obnovili 1. oddíl Pagody. Klubovnou u⁠ zimního stadionu se stala stará mobilní buňka, kterou spolu s⁠ Čochtanem zrekonstruovali. Počátkem roku 1991 se již oddíl rozrostl a tvořil tři družiny, po táboře se rozdělil na 1. a 7. oddíl, protože Vendy chtěl oddíl více křesťansky orientovat.

Spolupráce mezi oddíly Rigel a Jednička­ Zajin díky blízkosti pojetí a zaměření práce s⁠ dětmi Číla a Vendyho vedla v⁠ roce 1992 k⁠ uskutečnění společného tábora. Po táboře se oba oddíly slučují do oddílu Zajin ve středisku Pagoda pod vedením Vendyho, Číl se z⁠ rodinných důvodů dále na vedení oddílu nepodílí, účastní se jen tradičních akcí. Ještě téhož roku Vendy přechází do střediska ORION spolu s⁠ polovinou členů bývalého oddílu Zajin a mění název na Zajin­ Rigel. Po táboře v⁠ roce 1993 odchází někteří členové a oddíl se více uzavře. Od roku 1994 je již ve vedení oddílu spolu s⁠ Vendym Hvězdář. Po vzniku přístavu ORION (z⁠ původního střediska) v⁠ roce 1996 přechází oddíl na táboře k⁠ vodním skautům. Po táboře Bobr odchází pomáhat do Arniky v⁠ Jáchymově a vlčata přebírá Méďa. Po Vendyho svatbě a Hvězdářovu zahájení studia v⁠ roce 1997 již oddíl nenabírá členy. Další rok v⁠ létě 1998 se uskuteční poslední standardní skautský tábor. Další dva roky působí oddíl převážně jen jako roverský se zaměřením na DrD. Poslední velkou akcí je tábor v⁠ roce 2000 pojatý spíše jako rodinná rekreace roverů. Po něm oddíl ukončuje svou činnost, protože Vendymu z rodinných důvodů na jeho vedení nezbývá čas. Nějakou dobu ještě roveři oddílu pořádají víkendové akce.

V⁠ roce 2009 Vendy spolu s⁠ Čílem znovu obnovují činnost oddílu, začínají převážně s⁠ vlčaty. Pomáhat jim začali Rejnok a Šikula, ze starých členů Peregrin. Od roku 2010 se na vedení oddílu opět podílí Hvězdář. V⁠ roce 2011 začala úzká spolupráce s⁠ oddílem Alnitak a Mikan, z níž vzešel společný tábor. V⁠ roce 2013 se do vedení oddílu zapojil Kormorán, v roce 2015 Bobr neboť Číl se přestěhoval a pobývá i v zahraničí, v roce 2017 se přidal Mungo. V roce 2019 se rozběhla činnost roverské posádky.

Letní tábory oddílu Rigel

 • 1990 – středisko ORION – Trhová Kamenice (Vysočina); Jednička – Blatenský vrch (Krušné hory)
 • 1991 – Alnitak a Rigel – Mistrovice (Orlické hory); Jednička a vlčata Klášterec – Údrč
 • 1992 – Rigel a Jednička-Zajin – Dolní Žandov (Slavkovský les)
 • 1993 – Mistrovice (Orlické hory)
 • 1994 – „Návrat do zaslíbené země“ putovní Podorlicko, stálý Žárová (Jeseníky)
 • 1995 – „Ve jménu krále“ Žárová (Jeseníky)
 • 1996 – „Tajemství Hercynského lesa“ Žárová (Jeseníky)
 • 1997 – „Příchod Slovanů do Čech a na Moravu“ putovní Orlické hory, Kralický Sněžník, stálý Žárová (Jeseníky)
 • 1998 – „Příchod Slovanů do Čech a na Moravu“ Žárová (Jeseníky)
 • 1999 – „Poklad mága Eärendila“ Žárová (Jeseníky)
 • 2000 – roverský Žárová (Jeseníky)
 • 2010 – „Exodus“ Klášterecká Jeseň (Krušné hory)
 • 2011 – „Po stopách Pavla z⁠ Tarsu“ Krucemburk (Vysočina)
 • 2012 – přístav ORION – „Tajemství meče Slepého Io“ Nové Mitrovice (Brdy)
 • 2013 – „Rolf zálesák“ Krucemburk (Vysočina)
 • 2014 – Rigel a Mikan – „Cesta do středu Země“ Ličov (Novohradské hory)
 • 2015 – „Ve jménu krále“ Horní Jelení (Podorlicko)
 • 2016 – „Operace Overlord“ Zahájí (Sázava)
 • 2017 – „Zlatá horečka“ Zahájí (Sázava)
 • 2018 – „Piráti z Karibiku“ Nekoř (Orlické hory)
 • 2019 – Rigel a Mikan – „Na pomoc Galii“ Ličov (Novohradské hory)
 • 2020 – „Odysseia“ Nekoř (Orlické hory)
 • 2021 – „Vikingové“ Nekoř (Orlické hory)

Výstavní panel oddílu Rigel z výstavy 70 let ORIONu a Bystřiny