Dvojnásobný úspěch na ZVaS

Dvě posádky oddílu Alnitak postupují do celostátního kola

O víkendu 24. – 26. května se v Chebu uskutečnilo krajské kolo Závodu vlčat a světlušek „Nekonečný příběh“, které pořádalo středisko Dakota. Již před tímto víkendem započala příprava hlídek na tento závod plněním zadaného úkolu, kterým bylo postavit Slonovinovou věž vysokou alespoň 40 cm, poslat její fotku pořadateli, a věž pak přivézt na závod. Hlídky z jednotlivých oddílů tak popustily uzdu své fantazii a zručnosti, aby tento úkol splnily. V pátek se pak všechny soutěžní hlídky se svým doprovodem a četným servis týmem sešly na základně Želva v Chebu. Celkem se závodu účastní 25 hlídek, z toho 11 hlídek vlčat, 10 světlušek a 4 nesoutěžní. Víkend byl zahájen slavnostním nástupem a vylosováním startovního pořadí hlídek.

Posádka Vydry

V sobotu ráno se rozbíhá vlastní závod. Jednotlivé hlídky postupně startují na trasu závodu. Prvním stanovištěm je táboření, na kterém hlídky připravují dřevo, rozdělávají oheň a vybírají potřebné vybavení na výlet. Na druhém stanovišti šetrné chování třídí odpadky, poté zaznamenávají část cesty až ke stanovišti orientace, kde určují světové strany pomocí buzoly a na mapě a poznávají turistické značky. Na dalším stanovišti první pomoc ošetřují několik zranění. Stanoviště já ve společnosti prověřuje znalosti skautského kroje, významných osobností a státních symbolů, na stanovišti logika řeší doplňovačky, sirkové hlavolamy a šifru. Dalším stanovištěm je řešení problémových situací, na něm vybírají správné a bezpečné řešení, a na stanovišti poznávání přírody určují názvy rostlin, zvířat a hub na obrázcích. Na stanovišti fyzická zdatnost prověřují svou sílu a obratnost při přenášení kamenů, slalomu, skákání přes švihadlo, hodu na cíl a koulení pneumatiky. Po dlouhém úseku trasy je stanoviště doprava, na kterém řeší přednosti vozidel na křižovatkách, poté přicházejí na stanoviště kuchařská dovednost, kde podle návodu připravují veku s pomazánkou. Posledním stanovištěm je vyhledávání informací, při němž vyhledávají ve slovníku a jízdním řádu a píší e-mail. Během volného večera po závodu se pak spontánně rozbíhá několik her či zpěv při kytaře.

Posádka Rejnoci

V neděli ráno probíhá vyhodnocení Slonovinových věží, ve kterém hlídky přidělují body ostatním věžím. Následně se pak scházíme ke slavnostnímu vyhlášení výsledků závodu. Nejprve jsou vyhlášeny výsledky nesoutěžních hlídek a poté postupně od nejnižšího umístění až k medailovým pozicím hlídky vlčat a světlušek. K velkému překvapení a za veliké radosti jsou až jako poslední na prvních místech obou kategorií vyhlášeny posádky oddílu Alnitak – Rejnoci a Vydry. Oběma posádkám srdečně blahopřejeme, všem jejich vedoucím děkujeme za vynikající přípravu a reprezentaci a přejeme úspěch v celostátním kole „Tajemství rudolfínské Prahy“, do kterého svým vítězstvím postoupily.

Výsledky posádek přístavu ORION

Kategorie světlušek a žabiček:

  • 1. místo – Vydry – oddíl Alnitak – 429,0 b.

Kategorie vlčat:

  • 1. místo – Rackové – oddíl Alnitak – 443,5 b.
  • 4. místo – Tučňáci – oddíl Mintaka – 401,5b.
  • 7. místo – Delfíni – oddíl Rigel – 358,5 b.
  • 10. místo – Krabi – oddíl Rigel – 307,5 b.