Kapka HKVS 2023

Kurz vodní turistiky v Karlovarském kraji

Víkend divoké vody

Vzhledem k poptávce a potřebě vodáckého vzdělávání pro vedoucí v našem přístavu i Karlovarském kraji se spolupodílíme s instruktory HKVS pod vedením Fialíka na pořádání kurzu vodní turistiky. Kurzu se účastní celkem 19 frekventantů. První víkend se uskutečnil v Karlových Varech. Úvod byl naplněn seznámením s kurzem, na které navázala výuka k základům ovládání plavidel, bezpečnosti a organizaci skupiny na vodě. Hlavní praktickou částí bylo splutí řeky Ohře na cvičnou peřej Hubertus, kde pokračovala výuka pádlování a sebezáchrany na proudící vodě. Druhou praktickou částí pak byla výuka plaveckých dovedností a záchrany tonoucího v bazénu v Sokolově. Závěr víkendu tvořila teoretická část s výukou práva. Vložený volitelný víkend se uskutečnil opět v Karlových Varech a byl zaměřený na procvičení dovedností ovládání lodi na tekoucí vodě. Plavba probíhala opět na Ohři, tentokrát v úseku z Kynšperka do Sokolova, využili jsme zejména bývalý jez na Šabině. Druhý den proběhl na cvičné peřeji Hubertus.

Absolventi a instruktoři

Druhý, prodloužený, víkend proběhl na vodáckém kanále v Českém Vrbném. Tato část kurzu byla naplněna výukou dovedností na divoké vodě, po skupinách probíhala výuka plavání v peřejích, sebezáchrany, záchrany, ovládání kánoe a raftu na divoké vodě. Program víkendu byl velmi náročný a důkladně prověřil dovednosti a síly všech účastníků. Třetí víkend proběhl opět v Karlových Varech, sobotní dopolední program byl zaměřený na první pomoc, proběhl základní výcvik na kajaku, odpoledne následovala plavba po řece Ohři zaměřená na vedení a organizaci skupiny při plavbě a na řešení krizových situací. V neděli pak probíhal program zahrnující výuku teoretických znalostí. Čtvrtý víkend se uskutečnil v Chebu, zaměřený byl na ověřování teoretických znalostí z hydrologie, meteorologie, práva, metodiky, organizaci vodáckých akcí a praktických dovedností z první pomoci a záchrany tonoucího. Na závěr proběhlo slavnostní zakončení a předání získaných absolvencí kurzu.

Web kurzu vodní turistiky Kapka HKVS