Letní tábory

S prázdninami se blíží letní tábory

S přibližujícím se létem a prázdninami se přibližují i skautské tábory oddílů našeho přístavu, které jsou vyvrcholením celoroční činnosti. Oddíly se vydávají za dobrodružstvím, hrami, výchovou i nezbytnou prací do různých míst Česka, aby zde děti i vedoucí strávili příjemné chvíle naplněné skautským programem a přátelskou atmosférou. V letošním roce se oddíl Mikan vydává do Vimperka, oddíly Alnitak a Bystřina společně zavítají na Posekanec, oddíl Rigel vyráží do Nekoře a oddíl Mintaka bude trávit tábor v Zahájí. Letních táborů pořádaných naším přístavem se zúčastní více než 130 dětí i dospělých. Připomeňme si krátce tábory uskutečněné v loňském roce.

Oddíl Mikan „Robinsonky” – Hraničky

Cesta tam, do jednoho z nejvzdálenějších koutů naší republiky, do malebné krajiny Rychlebských hor, která se nám všem velmi líbila, i zpět byla sice náročná, ale horská louka s tábořištěm a okolní krajina, nás přesvědčily o tom, že má smysl se vydat i takhle daleko. Zde jsme „ztroskotali“ na opuštěném ostrově, a tento opuštěný kout naší země byl ideálním prostředím pro příběh Robinsonek. Učily jsme se na tomto „ostrůvku“ žít od domorodců: například udržovat oheň, přespat pod plachtou venku, hledat černou skříňku letadla, nebo domorodé tance, tvořit obličejové masky a mnoho dalšího. Vyrazily jsme na výlet do Tančírny v račím údolí i na putování k místní rozhledně a skalám. Počasí nám celkem přálo, i když občas nějaký pořádný horský déšť přišel. Několik z nás si složilo své světluškovské a skautské sliby.

Oddíl Alnitak „Cesta kolem světa” – Krapice

Během táborových dnů jsme navštívili celkem 10 zemí, jejichž zvyky, památky či zajímavosti si představili pomocí bohatého programu plného soutěží, bojovek, vodáckých aktivit, i pomocí vaření jídel typických pro cizokrajné země či přání dobré chuti místními jazyky. S největším úspěchem u dětí se setkala například hra na japonské lovkyně perel, zajímavým zážitkem byl i život o chlebu a vodě v Somálsku, po kterém následovala dražba jídla získaného přepadením nákladní lodě. Skauti se vyřádili při přípravě opery v Sydney i při pašování drog z Mexika do Ameriky. V Číně vařili čínu, v USA hamburgery, ve Francii francouzské palačinky, na Antartidě si dokonce vlastnoručně lovili a připravovali ryby. Kromě exotických zemí jsme podnikli výlety i do několika přilehlých míst – do Františkových Lázní a jejich Aquafora, na hrad Seeberg či do přírodní rezervace SOOS. Od cestování po různých státech světa nás neodradil ani vytrvalý déšť v druhé polovině tábora, který se naštěstí umoudřil těsně před konáním slibů jedné skautky, jednoho vlčete a jedné žabičky. Nejhezčí na celém táboře bylo, že oddíl tvořil skvělou partu, z níž čišelo kamarádství a která věděla, kdy a jak je třeba držet pohromadě. Snad tuto ctnost nezapomněli v žádné cizí zemi a ponesou si ji s sebou do dalšího skautského roku i do života.

Oddíl Rigel „Zlatá horečka” – Zahájí + Sázava

Po rozkřiknutí se zprávy o nálezu obrovského množství zlata na Aljašce se vydává 20 zlatokopů rozdělených do 4 rančů za svým mámivým snem. V El Pasu se snaží zajistit si dostatek vybavení na náročnou cestu a ještě těžší pobyt v severských končinách – loví králíky, stávají se pašeráky, aby si vydělali dostatek dolarů. Pak už se vydávají parníkem do přístavu Dyea a dál pěšky přes Chilkoot a Bílé sedlo k vodám Yukonu, na němž bojují s obávaným Bílým koněm, nebezpečnou vlnou. Když po útrapách cesty dosáhli města Dawson, čeká je závod o claim, zápas muže proti muži, překonávání mostu přes rokli a plavba po řece Bonanze (Sázavě). Konečně je objeveno zlatonosné území a tak mohou začít rýžovat na zaregistrovaných claimech, vše končí velkým rýžováním a utrácením nabytého jmění na riviéře. Vše probíhalo pod bedlivým dohledem sheriffa a jeho pomocníků. Kromě honby za zlatem jsme podnikli výlet do vodáckého muzea ve Zruči, vyzkoušeli vaření v Setonově hrnci a další tábornické dovednosti. Jedno vlče a tři skauti si složili svůj slib. I přes nepřítomnost kapitána oddílu, jenž těsně před táborem onemocněl, jsme ve svorné pomoci všech členů a v kamarádském duchu překonali Zlatou horečku se ctí.

Oddíl Mintaka „Expedice Pilica” – Pilica (Polsko) + Ostrava

Po dlouhém přesunu jsme druhý den ráno začali připravovat lodě a výstroj k vyplutí. Řeka Pilica je zde vcelku malý, zato svižný a meandrující potok s poměrně čistou vodou, v ní i všude kolem je písek, na který po pár dnech začali být někteří jedinci alergičtí. Konečně jsme vypluli na desetidenní putování, čas od času přerušené dnem volna, návštěvou města, hrou, koupáním a podobně. Pod Sulejowskou přehradou se řeka změnila, rozšířila se a byla plná sinic. Plavba pokračovala dál, přežili jsme i přenos plně naložených lodí přes jediný jez. Dopluli jsme na místo, kde naše plavba skončila, naložily lodě a vybavení a hurá do vzdálené Ostravy. Zde jsme strávily dva dny výlety po zajímavostech města a okolí – mladší navštívili ZOO, starší vystoupali na Ivančenu a Lysou horu, všichni se podívali do muzea Tatry v Kopřivnici a prolezli si pohraniční opevnění. Poslední den zabrala cesta z Ostravy do Karlových Varů. Úplný závěr tábora se konal na začátku září na Pstruží říčce v Bečově, kde se konaly sliby vlčat a skautů.