Oddílová plavba

Oddílová plavba Alnitaku a Mikanu

Oddílová plavba

Poslední předtáborovou akcí Alnitaku bylo oddílové splutí Ohře. Pluli jsme z Kynšperka do Tašovic s přespáním v Královském Poříčí, kde děti nejdřív povečeřely na kolotoči a pak dlouho do večera po celodenním putování ještě hrály schovkobojovky. Cestou jsme se dvakrát za sebou pořádně umyli v průtrži mračen, ale byli tací, které to neodradilo a přespali pod širákem. Naštěstí už další sprcha nepřišla a dočkali jsme se všichni slunečného rána. V neděli bylo horko, a tak děti rády potkávaly mělčiny, kde bylo třeba se vylodit. Někteří odlehčovali loď i když nemuseli, nechyběla ani klasická vodní a rostlinková bitva. Po koníčkování jezu a obědové pauze v Lokti jsme si už museli máknout, abychom zvládli dorazit na základnu aspoň jakž takž včas, ale na tomto úseku nás kameny nenechaly zahálet. Všichni jsme si plavbu užili a těšíme se na další vodácké zážitky, třeba už na táboře.

Fotogalerie: Watúka