Přijď mezi nás

Najdi kamarády, zažij dobrodružství

Přijď mezi nás

Přijď mezi nás, přijímáme nováčky do skautských oddílů. Hledáme děvčata a chlapce, kteří mají zájem o všestranný rozvoj svých schopností při pestrých aktivitách skautské činnosti. Každý týden se scházíme na schůzkách v klubovně nebo aktivitách venku, přibližně jednou měsíčně vyrážíme na víkendové výpravy na chatu či pod stan, o letních prázdninách máme obvykle dvoutýdenní tábor, který je vyvrcholením celoroční činnosti. Věnujeme se aktivitám, v nichž děti získávají znalosti a dovednosti v celé řadě oblastí života (např. tábornictví, zálesáctví, zdravověda, orientace, občanství, příroda, vodáctví) a to především formou her a praktického výcviku. Programem táborů se vine celotáborová hra, jejíž téma se prolíná do každodenní činnosti a skýtá díky němu možnost prožít zajímavý příběh (např. na letošních táborech se členové oddílů stali obyvateli Města Ember, vydali Na pomoc Galii, vnořili do světa Narnie a pluli Cestami Vikingů). S námi děti zažijí spoustu dobrodružství, poznají mnoho nového a zdokonalí si své znalosti a dovednosti ve společenství kamarádů a přátel, které pojí pouto sesterství a bratrství, společných ideálů a důvěry. Jsme součástí skautského mezinárodního hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Naším posláním je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností pro jejich uplatnění v současné společnosti. Další důvody proč se stát skautem.

4. oddíl Mikan

Dívčí pěší oddíl skautek
Zástupkyně vedoucí oddílu: Marie Magdalena Horáková, speedy@pristavorion.cz, 774 487 581

11. oddíl Alnitak

Oddíl vodních skautů a skautek
Kapitánka oddílu: Ivana Hluchá, watuka@pristavorion.cz, 775 167 435
Oddíl má v současnosti již plný stav, další členy nepřijímá.

12. oddíl Rigel

Chlapecký oddíl vodních skautů
Kapitán oddílu: Michael Vaněček: vendy@pristavorion.cz, 734 642 248
Oddíl v současnosti přijímá chlapce ve věku 6 – 10 let.

15. oddíl Mintaka

Oddíl vodních skautů a skautek
Kapitán oddílu: Petr Zeman, huntka@pristavorion.cz, 775 304 822
Oddíl má v současnosti již plný stav, další členy nepřijímá.