Skautská pomoc tváří v tvář ruské vojenské agresi na Ukrajině

Informace k aktuální situaci na skautském zpravodajství:

Ruská válka vůči Ukrajině, která začala již v roce 2014, pokročila 24. února do další fáze. Staví nás to do situace, kdy máme, stejně jako při jiné krizové situaci, hledat cesty, jak pomáhat potřebným, umenšovat utrpení druhých a sloužit společnosti. S cílem dostát závazkům vyplývajícím ze skautského slibu a zákona se stavíme i k této situaci.

Ukrajina

V následujících dnech, týdnech a měsících toho před námi bude mnoho. Každá a každý z nás se může do pomoci zapojit podle svého uvážení, své rozhodnutí si mohou, a jistě budou, dělat jednotlivé oddíly a střediska, okresy i kraje. Některé aktivity budeme koordinovat na celostátní úrovni, u jiných bude mnohem efektivnější, když budou vznikat místně na základě konkrétní poptávky a podnětů. 

Čeká nás bezpochyby služba v oblasti dobrovolnické práce, služba směřovaná na uprchlíky z Ukrajiny a především na dětské uprchlíky, ale také péče o skautky a skauty všeho věku, přičemž právě pro ty menší je nastalá situace často složitě představitelná, srozumitelná a stravitelná. 

Níže najdete některé již proběhlé kroky a některé podněty pro Vaše přemýšlení. Především ale mysleme na slib, zákon a poslání a jimi poměřujme vhodnost toho kterého podnětu. Pomoc bude třeba dlouhodobě, nejedná se o sprint, ale maraton, nevyčerpejte sebe ani druhé zbrklým rozhodnutím na začátku a chybně investovanou energií. To se týká i představy, že je co nejdříve třeba vyrazit k ukrajinským hranicím a pomáhat na místě. Jsme v kontaktu se Slovenským skautingem i Českým červeným křížem a budeme Vás informovat, pokud bude po takové pomoci poptávka. Pro začátek ale vězme, že v první dnech panuje v krizových oblastech často takový přetlak nekoordinovaných a nezkušených dobrovolnických sil, že mohou způsobovat větší škodu než přínos. 

Děkujeme těm z Vás, kteří již začali koordinovat sbírky, protože máte kontakty na Ukrajinu, kolegy, či blízké, a vyslyšeli jste konkrétní poptávku po konkrétních materiálech (často lécích nebo spacácích). Reakce na přímou poptávku je dobrý postup.

O naší celostátní pomoci přemýšlíme s rozvahou a zvážením našich sil, schopností, silných i slabých stránek. Nevrháme se po každé příležitosti, zvažujeme, kde můžeme být (a tedy můžete být) užiteční. Doporučuju, postupujte obdobně. 

Je pravděpodobné, že jedna z našich dlouhodobějších hlavních rolí, ta, kterou za nás nikdo neudělá, bude přizvání dětských uprchlíků do našich oddílů. Lze předpokládat, že tu uprchlíci vyhnaní válkou budou měsíce, roky nebo napořád. Začněme společně uvažovat nad tím, jak holky a kluky z Ukrajiny pozvat do našich oddílů a jak jim v nich vytvořit vlídné a vstřícné prostředí. Bude to o to větší výzva, protože leckde máme “plno.” Třeba to pro nás bude výzva, jak svůj postoj přehodnotit. Všichni tušíme, že to, co je před námi, bude náročnější doba. Intenzivní válku nedaleko jsme si mnozí ještě před nedávnem nedokázali představit. A teď je tady. 

Svoje případné dotazy můžete směřovat kdykoli na kancelar@skaut.cz nebo do komentářů tento příspěvek v celostátní facebookové činovnické skupině SkautFórum. Ostatně, ve SkautFóru budeme drobnější informace sdělovat častěji. 

V neděli večer všechny zveme na živé vysílání pro skautské vedoucí, rodiče i učitele o tom, jak s dětmi mluvit o válce. Neváhejte pozvat své kamarády nebo sdílet pozvánku na sociálních sítích. Zde najdete událost na Facebooku.

Sledujte skautské informační kanály, tedy především Zpravodajství, SkautInfo a SkautFórum, a buďme připraveni pomáhat, kde na to budeme stačit. 

Hodně sil!

Petr Vaněk – Permi
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

A ještě něco málo informací: 

 • Navázali jsme kontakt s Českým červeným křížem a nabídli naše dobrovolnické síly. Jsou vděční a dají vědět. Pokračujeme ve spolupráci z covidu a tornáda.
 • Zahraniční zpravodaj bratr Vojtěch Olbrecht – Fišer navázal kontakt s ukrajinskou národní skautskou organizací. Nabídli jsme jim pomoc a budeme se snažit pomáhat s věcmi, o které si budou říkat. Jsou vděční za naši nabídku.
 • Navázali jsme kontakt se skautskými organizacemi tzv. Krakovské skupiny (kam patří Česko, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko a Slovensko). Budeme koordinovat kroky, u kterých to dává smysl. 
 • Jsme v blízkém kontaktu se Slovenským skautingem a pokud bude třeba dobrovolníků na východním Slovensku, budeme zvažovat spolupráci. 
 • Jsme v kontaktu s vedením evropského i světového WOSM.
 • Vydali jsme (vytvořila sestra Barbora Tichavová – Rozárka, místostarostka a zpravodajka pro program) náměty nejen pro skautské vedoucí k tomu, jak mluvit s dětmi o válce. Je o ně velký zájem. Čtěte je!
 • Chystáme na neděli večer živé vysílání ke stejnému tématu. Zvěte na něj!

Budeme v následující době (dny, týdny, měsíce…) přinášet podněty a některé aktivity i celostátně koordinovat, ale samozřejmě máte plnou moc dělat si věci po svém. Není třeba čekat na to, jestli se s něčím ozve ústředí. Není na místě očekávat, že se se vším ozve ústředí. 

Jaké principy je dobré při přemýšlení o vlastním angažmá zvažovat?

 • Odpovídejte na poptávku. Kontaktujte vedení obce, velké firmy, farnost, sousedy nebo přímo občany Ukrajiny žijící ve vaší obci zeptejte se, co by bylo nejvíce potřeba, co by jim nejvíce pomohlo. Nestřílejte naslepo (“to bude super, to uděláme”)
 • Kontaktujte známé. Pokud máte známé na Ukrajině, pokuste se je kontaktovat a zeptat se, co by jim nejvíce pomohlo. 
 • Zapojte sousedy. Možná není ve vašich možnostech přispět na finanční sbírky – třeba byste ale se zapojením místních podniků, oddílů, kulturních institucí apod. mohli uspořádat benefiční akci a některou z pomáhajících organizací podpořit. Svou podporu Ukrajině tak můžete dát najevo společně.
 • Myslete na bezpečnost. A na svoje fyzické i psychické zdraví. 

Co můžete třeba dělat?

 • Cokoli z toho, co jsme uvedli do tipů zde na FB / skaut
 • Sdílet podle vlastní volby skautské tematické příspěvky na sítích a šířit tím povědomí o nástrojích a aktivitách, které mohou být užitečné i druhým.
 • Nabízet ve SkautFóru (nebo na kancelar@skaut.cz) svoje tipy na to, co bychom jako organizace mohli dělat

Článek je převzatý z webu skautského zpravodajství.

Souhrnné informace skautské pomoci Ukrajině

Souhrnné informace ke skautské pomoci Ukrajině jsou na skautské křižovatce na stránce skaut.cz/ukrajina.

Tento záznam byl publikován v Informace . Uložit odkaz do záložek.