RTSJ 2024

Rádcovský tábor sv. Jiří 2024

Buď jedním z dvaceti osmi kluků, kteří každoročně přijíždí na rádcovský tábor sv. Jiří s nemalým očekáváním. Spolu s ostatními a instruktory hledej cesty ke svým družinám i odpovědi na to, co tě zrovna pálí.

Přístav ORION se stal pořadatelem letošního ročníku vyhledávaného rádcovského tábora.

Kurz se skládá z letní části a podzimního víkendu a jako vždy je určen pro kluky 13 – 15 let (po domluvě je možná i výjimka). Aby ses mohl na kurz přihlásit, musíš mít nejpozději v době závěrečného víkendu složen skautský slib. Letošní ročník budeme nabírat 28 rádců. Z jednoho oddílu přijímáme maximálně dva rádce a ostatní budeme vést jako náhradníky.

Letní část

Termín: 9. – 18. 8. 2024

Místo: Walden poblíž Starého města pod Landštejnem

Podzimní víkend

Termín: 4. – 6. 10. 2024

Místo: Orlovy kolébka skautingu u nás

Cena

3200 Kč

Všechny informace jsou uvedeny na webu kurzu https://rtsvjiri.skauting.cz/.