Letní tábory

Letošní tábory proběhnou za zvýšených hygienických opatření

S přibližujícím se létem a prázdninami se přibližují i skautské tábory oddílů našeho přístavu, které jsou vyvrcholením celoroční činnosti. Oddíly se vydávají za dobrodružstvím, hrami, výchovou i nezbytnou prací do různých míst Česka, aby zde děti i vedoucí strávili příjemné chvíle naplněné skautským programem a přátelskou atmosférou. V letošním roce se oddíl Mikan vydává do Krásna, oddíl Rigel a po něm oddíl Alnitak zavítají do Nekoře a oddíl Mintaka vyráží na Slezskou Hartu. Letních táborů pořádaných naším přístavem se zúčastní přibližně 110 dětí i dospělých. Letošní letní tábory budou provázeny zvýšenými hygienickými opatřeními, které jsou podmíněné epidemiologickou situací. Informace k těmto opatřením jsou uvedeny v článku na skautské křižovatce. Připomeňme si krátce tábory uskutečněné v loňském roce.

Letní tábor oddílů Rigel a Mikan „Na pomoc Galii” – Ličov

Na pomoc Galii

Pět Galských kmenů a s nimi i celá Galie je ohrožena dobyvačnými kmeny ze severovýchodu, proto společně budují zcela nové město, aby ubránily své území. Každý kmen si postupně staví vlastní čtvrť, která vychází z původní vesnice, a protože se specializuje na určitou surovinu, tak jsou všechny kmeny na sobě závislé. Po kmenech nacházíme své druidy a pouštíme se do stavby města a to i v praxi vytvořením něčeho užitečného pro tábor. Svou sílu a obratnost si měříme v kmenovém klání, jídlo si opatřujeme lovem divočáků. Po vysvobození druidů ze zajetí dobýváme oppida a lovíme rybičky na hostinu při svátku Lugnasad. Během dvoudenního putování Novohradskými horami prozkoumáváme nepřátelské území. Po návratu vaříme kouzelný lektvar, a posilněni obsazujeme cizí území. Vše zakončujeme soubojem v ringu. Věnovali jsme se také rukodělkám a netradičním sportům, vyrazili jsme na výlet do Kaplice, odpočívali při zpěvu a deskovkách, uspořádali mistrovství v uzlování a zamýšleli se v rozjímání. Někteří si také složili své skautské sliby nebo sliby vlčat či světlušek.

Letní tábor oddílu Alnitak „Narnie” – Bečov + Ohře

Narnie

Po rozdělení do čtyř týmů – výprav jsme se vypravili do země za skříní, dobrodružství mohlo začít. Během prvních dvou dnů  jsme hlavně stavěli tábořiště s pomocí nejskvělejších rodičů a seznamovali se s Narnií. je. Při čtyřdenní plavbě na Ohři z Tršnice do Tašovic jsme navštívili jsme různé ostrovy – od ostrova otrokářů po ostrov začátku konce, mezitím jsme se na vodě potýkali s mořským hadem a učili se šermovat. Počasí nám přálo a výborně jsme se bavili. Po návratu na pevninu se k nám přidali nejmladší táborníci a společně jsme začali svůj boj proti Bílé čarodějnici, ta nám připravovala nelehké překážky. Během toho jsme navštívili hrad a zámek v Bečově a park Prelát a bazén v Mariánských Lázních. Sedm členů si zvládlo složit skautské, vlčácké a žabičkovské sliby. Po cestě jsme potkali pana Tumnuse, se kterým jsme si dali šálek dobrého čaje, zachraňovali jsme Edmunda a překonávali věčnou zimu. Nakonec se nám ale přeci jen Bílou čarodějnici podařilo porazit. Krásnou tečkou na konec byla bohatá hostina a poté jsme sbalili náš tábor a odjeli si užívat další týdny prázdnin.

Letní tábor oddílu Mintaka „Cestami Vikingů” – Slezská Harta

Cestami Vikingů

Již dlouho jsme se snažili zamluvit si na letní tábor tábořiště na Slezské Hartě, ale teprve letos se nám to povedlo, s ostravskými skauty jsme se nakonec dohodli na prvních dvou týdnech v srpnu. Ještě před začátkem tábora na nás čekala velká výzva – oplachtit větší počet pramic. To se nakonec povedlo a na tábor jsme vezli flotilu čtyř oplachtěných pramic. Na Slezské Hartě na nás čekalo nádherné tábořiště umístěné kousek od vody, do které se vstupovalo přes kamenitou pláž nebo přes přístavní molo. Po příjezdu a vybalení jsme začali s celotáborovou hrou, letos inspirovanou objevnými plavbami vikingů. Vyzkoušeli jsme si nejen boj s nepřáteli, ale i stavbu mohyly, tvorbu keramiky, ale hlavně plavbu doslova s větrem o závod. Táborovou rutinu nám přerušily dva výlety do okolí, v prvním týdnu do Moravského Krumlova a v druhém týdnu do Bruntálu. V polovině tábora se konaly sliby skautů, žabiček a vlčat, a protože se děti tento rok opravdu snažily postoupit ve svých skautských stezkách, zažili jsme rekordních 10 slibů. Přibyly nám skautky Glandy a Ara, skauti Gepi a Havran, žabičky Slzička, Amálka a Lumík a vlčata Rarášek, Čmelda a Kecka. Také nám v oddílu nezůstal nikdo bez slibu.