Postupné obnovení činnosti

Skautská činnost je od 11. května obnovena v omezeném rozsahu

Cykloschůzka posádky Vyder

Po nuceném přerušení skautské činnosti vlivem epidemie přecházíme 11. května od pozastavené skautské činnosti k činnosti omezené. Jaká budou její pravidla?

Obnovení skautské činnosti jednotlivých oddílů přístavu ORION je zcela v kompetenci jejich kapitánů a vedoucích při plném respektování pravidel vydaných Výkonnou radou Junáka a rozhodnutími státních institucí. Další postup a koordinace obnovení činnosti v rámci přístavu ORION bude projednána přístavní radou.

Skautská činnost je v období od 25. května možná za dodržování následujících podmínek:

 • každý účastník nejpozději na začátku první akce (družinové schůzky, oddílové brigády, vzdělávací akce apod.) předloží písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Povinnost se vztahuje na děti i dospělé, členy i nečleny. Evidenci čestných prohlášení spravují střediska, formulář čestného prohlášení stahujte zde
 • účastnit jakékoliv aktivity se může pouze osoba, která je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
 • je dodržován rozestup 2 metry během všech aktivit
 • roušky je třeba nosit v budovách, roušky není třeba nosit pod širým nebem
 • každý účastník projde na začátku akce dezinfekcí rukou
 • velmi doporučujeme upřednostnit konání akcí pod širým nebem, je-li to možné
 • před i po akci v objektu je třeba dezinfikovat povrchy (kliky, stoly, vypínače apod.)
 • pokud jsou přítomni účastníci do 15 let věku, pak musí být přítomen dospělý, který je zodpovědný za dodržování pravidel a za provedení nutné dezinfekce prostor
 • pro výchovné akce pro mladší účastníky (typicky družinovky, oddílovky, výpravy) doporučujeme nejvýše 15 mladších účastníků
 • u jiných akcí platí aktuálně platné pravidlo počtu účastníků, k 25. květnu zvýšené ze 100 účastníků na 300

Další upřesnění je uvedeno v článku Výkonná rada: Aktuální pravidla skautské činnosti s platností od 25. května.

Od 11. května bude možné provádět tyto činnosti:

Družinové a oddílové schůzky či jednodenní výpravy do počtu 15 účastníků za dodržení následujících pravidel:

 • každý účastník nejpozději na začátku první schůzky předloží písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – povinnost se vztahuje na děti i dospělé, evidenci čestných prohlášení spravují střediska, formulář čestného prohlášení stahujte zde
 • vždy platí, že účastnit se může pouze osoba, která je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
 • každý účastník má ochranu nosu a úst (rouška) (s výjimkou aktivit na vodě)
 • každý účastník projde na začátku schůzky dezinfekcí rukou
 • je dodržován rozestup 2 metry během všech aktivit
 • schůzky se konají venku, ve výjimečných odůvodněných případech i uvnitř
 • před i po schůzce (pokud proběhne v objektu) je třeba dezinfikovat povrchy (kliky, stoly, vypínače apod.)
 • pokud jsou přítomni účastníci do 15 let věku, pak musí být vždy přítomen dospělý, který je zodpovědný za dodržování pravidel a za provedení nutné dezinfekce prostor

Shrnutí nejdůležitějších pravidel pro vodní skauty na vodě

Shrnutí nejdůležitějších upřesňujících podmínek pro skautskou činnost při vodních sportech a dalších aktivitách na vodě vydaných hlavním kapitánem vodních skautů:

 • na vodu skupiny maximálně 15 osob (v případě roverů a dospělých max. 100 osob)
 • jízda v kajaku (C1, K1) bez omezení
 • jízda v kánoi C2 i s cizí osobou, pokud jsou od sebe 2 m (toho lze docílit na běžných turistických kánoích, nikoliv např. na závodních lodích – amerika aj.)
 • jízda na pramici, raftu či jiném kolektivním plavidle není možná s výjimkou členů jedné domácnosti, neboť nelze splnit podmínku 2m vzdálenosti
 • na lodi se splouvá zásadně BEZ roušky (na což platí výjimka), protože rouška by mohla znamenat vážné riziko v případě převržení (rouška se sundává po nastoupení do plavidla a nasazuje před vystoupením)
 • na březích je nutné se neshlukovat (pravidlo min 2 m od sebe a mít neustále roušky)
 • jsou povolené pouze jednodenní výpravy bez přespání a společného stravování s důkladnou desinfekcí, viz výše uvedená obecná pravidla
 • s ohledem na bezpečnostní pravidla je doporučena plavba minimálně 3 lodí
 • ostatní (čestné prohlášení, desinfekce povrchů a rukou, aj.) viz výše uvedená obecná pravidla

Další informace ohledně aktuálního vývoje situace budeme zveřejňovat na této stránce, podrobnosti hledejte na Skautské křižovatce na adrese krizovatka.skaut.cz a skaut.cz/koronavirus, v konkrétních článcích: