Návrat zvonů

Do kostela v Rybářích se vrátily zvony

Návrat zvonů (foto Soňa Pikrtová)

Po 77 letech se díky intenzivní snaze P. Štěpána Romualda Roba, veřejné sbírce a příspěvku města podařilo navrátit do kostela Povýšení svatého kříže v Karlových Varech – Rybářích tři nové zvony: Krista, Marii a Josefa. Slavností instalace a jejich požehnání proběhlo v sobotu 25. května 2019. Kostel přišel o své zvony poprvé během první světové války, podruhé pak opět za války v roce 1942, kdy byly odvezeny v rámci zbrojního programu. Sbírka na nové zvony, do níž přispěli farníci, věřící z celé republiky i řada slavných osobností, trvala dva roky a podařilo se vybrat dva a půl milionu korun. Díky všem dárcům, podporovatelům a velkému jeřábu tak mohly být v sobotu zvony zavěšeny a biskupem Tomášem požehnány. Zvony se poprvé rozezněly při následujícím slavení mše svaté.

Na přípravách pro navrácení zvonů i při vlastní slavnosti se podíleli také skauti z oddílu Rigel, kteří mají klubovnu v budově zdejší fary.

Článek a fotogalerie na webu Plzeňské diecéze, video zvonů