Stavba pramice

Laminování skautské lodi P550

Vlepování výztuh

O víkendu na konci března nás čekalo mnoho hodin perné práce při výrobě skautské posádkové lodi P550 přezdívané pramice, ač svým tvarem pramicí není, nicméně navazuje svojí velikostí a z části i určením na starší typy skautských pramic. Po přivezení kopyta a potřebného materiálu jsme se pustili do práce. Nejprve bylo potřeba vytřít celý povrch kopyta separační vrstvou z polyvinilacatátu. V sobotu následoval nátěr dvou vrstev probarveného polyesterového tmelu, který bude tvořit vnější povrch lodi. Po jeho zaschnutí začalo vlastní laminování pomocí polyesterové pryskyřice a pruhů netkané i tkané skelné textilie. Stejný postup jako u hlavní skořepiny lodi probíhal i při výrobě přídi a zádi lodi. V neděli po důkladném vytvrzení následovalo vyloupnutí lodi z kopyta, oříznutí přebytečného materiálu z hran, přebroušení a natření její vnitřní strany polyesterovou barvou.

Laminování zádi

Tím však stavba lodi nekončí. Ještě nás v budoucnu bude čekat přilepení přídě a zádě ke skořepině lodi, výroba a montáž laviček a prvků pro uchycení kormidla a takeláže pro oplachtění. Závěrem chci poděkovat Satysovi, který nejen přivezl kopyto a materiál, ale především nás celou výrobou lodi provázel radou a pomocí.

Časosběrné video ze stavby