Zákaz činnosti

Zákaz aktivit pro děti platný od 9. října se vztahuje i na skauting

Telegrafické sdělení: Usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) z dnešního odpoledne zakazují i naši činnost, nejméně do 25. října. Zakazuje se v nich „provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost.“

Podstatné je to slovo „obdobné“ ve spojení „činnosti obdobné zájmovým vzděláváním.“ My sice neposkytujeme služby dle dané vyhlášky, ale svojí povahou jsou naše aktivity obdobné aktivitám podle dané vyhlášky (např. střediska volného času). Obdobné (nebo totožné) jsou naše aktivity jistě i úrovní epidemického rizika. Zákaz je platný od půlnoci z 8. na 9. října 2020 (tedy okamžitě), prozatím do 25. října. Zákaz nerozlišuje aktivity uvnitř nebo venku, vztahuje se na všechny.

Diskuze k tématu probíhá ve SkautFóru, informaci jsme v uplynulých minutách zveřejnili na FB / skaut i na FB / SkautInfo. Přispějte prosím k šíření zprávy do jednotek.

Další podrobnosti jsou uvedeny v článku Výkonná rada: Výklad, pokyny a doporučení ke skautské činnosti od 9. října.