Zemřel Ivo Slavíček – Thor

Navždy odešel člen 74. klubu OS

Ivo Slavíček – Thor

V neděli 15. listopadu 2020 zemřel ve věku 91 let zakládající člen 1. oddílu oldskautů skautského střediska Pagoda Karlovy Vary (později jako 74. klub OS střediska Pagoda, dnes 74. klub OS přístavu ORION), dlouholetý náčelník Kmene dospělých a nositel řádu zlaté Syringy bratr Ivo Slavíček – Thor.

Bratr Ivo Slavíček – Thor byl členem širšího Náčelnictva OS hned od znovuobnovení činnosti Junáka – českého skauta po roce v roce 1989. Členem náčelnictva OS a později Kmene dospělých byl dlouhou dobu, nejprve od roku 1992 jako místonáčelník a o tři roky později, v letech 1995 – 2004 vykonával náčelnickou funkci a zároveň zastupoval Kmen dospělých nejprve v Ústřední radě a po té v Náčelnictvu.

Nejen ze své funkce náčelníka se aktivně věnoval Lesní škole OS a v rámci Výboru ISGF Střední Evropa přispíval k dobré vzájemné spolupráci, což mu umožňovala mimo jiné znalost němčiny (která je neoficiálním jazykem středoevropských členů ISGF). Pro členy ISGF Střední Evropa spoluinicioval několik seminářů v Česku, jež získaly renomé a mají nadále svoje významné místo v akcích organizovaných ISGF.

Při zakládání oldskautských jamboree přispíval zejména jako pamětník celé historie oldskautingu. Bratr Ivo Slavíček – Thor byl ve svém karlovarském oldskautském prostředí a byl též členem Rotary Klubu v Karlových Varech, což se mj odrazilo ve vzájemné spolupráci skautů a klubu. V roce 2002 byl bratr Thor zaslouženě oceněn nejvyšším skautským vyznamenáním za činnost ve prospěch Kmene dospělých – zlatou Syrinx.

74. klub OS na Jupee 7. 5. 2016 (Thor je druhý zprava)