V termínu 9. - 23. 7. jsme vyrazily na nebezpečnou cestu za tajemným pokladem řeckých bohů a králů, pradávným Zlatým rounem. Zatímco jsme proplouvaly mezi nebezpečnými Symplegádami, brodily se do věštírny v Delfách a odtud se vydaly hledat starou kořenářku bydlící hluboko v lesích a bažinách, probíhaly přes území obrů, sázely dračí zuby a uspávaly ještěra, který nikdy nespí, bděly nad našimi životy bohyně Héra, Athéna a Afrodita. Přežily jsme a Zlaté rouno bylo navráceno zpět na horu Olymp, kam patří!

Tábořiště jsme sdíleli se skautkami a skauty z Mariánských Lázní v Jedlové u Staré Vody. V rámci puťáku jsme navštívily střed Evropy a na výlet jsme se vydaly do Lázní Kynžvart.

 

 

Stejně jako každý rok připravilo vedení oddílu Rigel pro nejúspěšnější členy v celoročním oddílovém bodování kromě diplomů a drobných cen předávaných tradičně při výročním ohni ORIONu také podobně jako i v minulých letech ve spolupráci s rodiči výpravu za odměnu. Tradičně jsme i letos naplánovali výlet do aquacentra v Německu. Vzhledem k náročnosti příprav 70. výročí ORIONu a Bystřiny jsme detaily této akce začali připravovat až později, a tak se nepodařilo domluvit návštěvu u německých skautů z města Windisheschenbach, zvolili jsme tedy náhradní variantu programu. Od naší klubovny jsme vyrazili v sobotu 18. června ráno a přes Cheb a Waldsassen jsme přijeli do městečka Falkenberg se stejnojmenným hradem. Ten se tyčí na žulové skále uprostřed obce a byl v loňském roce zpřístupněn. Bohužel možnost prohlídky interiérů hradu je jen v neděli, a tak jsme museli vzít zavděk jen jeho zevnějškem.

Tags: 

O víkendu od pátku 10. června do neděle 12. června oslavil ORION Karlovy Vary a Bystřina Hroznětín 70. výročí svého založení na akci pro své členy i veřejnost v autokempu Betlém poblíž města Teplá. Na celý víkend byl připraven bohatý program plný her na souši i na vodě pro děti i dospělé. Oslavy se zúčastnilo více než 250 účastníků.

Velká část účastníků přijela už během pátečního večera, kdy již bylo díky organizátorům a dobrovolníkům ze servis týmu vše připraveno. Hlavní oslava, která proběhla v sobotu, byla zahájena slavnostním nástupem se vztyčením vlajek na lodní stožár při zpěvu skautské hymny. Po něm se rozběhl pestrý zábavný program složený z několika tématických okruhů – sport, voda, lodě, kreativita, deskové a společenské hry, které sestávaly z několika stanovišť jednotlivých her. Po přestávce na oběd pokračoval rozběhnutý program dál a byl zpestřen písněmi kapely složené ze skautů a trampů. V závěru odpoledne proběhla velká bojová hra pro všechny účastníky a po ní pro zájemce následovala bohoslužba.

V sobotu 4. června se všechny vodácké oddíly našeho přístavu zúčastnili vodáckého výcviku na divoké vodě, který jsme nazvali „Hrátky na Hubertusu“. Výcvik a vše s ním související se odehrávalo na cvičné peřeji Hubertus na řece Ohři kousek pod Karlovými Vary. Část účastníků, vesměs starších skautů a skautek spolu s kapitány vypluli již ráno z naší základny v Tašovicích, ostatní pak přijeli na Hubertus autobusem. Vydatnou pomocí při organizaci výcviku nám byl zkušený instruktor Kapitánské lesní školy vodních skautů a dalších kurzů Fialík. Společně s ním se naši kapitáni pustili s našimi členy do teoretického a zejména praktického výcviku na divoké vodě – cvičili jsme záchranu a sebezáchranu, plavání v peřeji a dovednosti v ovládání lodi na proudící vodě. Díky vyššímu stavu vody oproti běžnému v tomto období, byl výcvik o to zajímavější a odpovídající reálným podmínkám na divoké vodě WWII. Díky tomu jsme si také mohli vyzkoušet záchranu „cizích“ vodáků, kteří se při splouvání peřejí cvakli. Přálo nám i teplé a slunečné počasí, které přispělo k tomu, že si všichni hrátky velmi užívali a bez ostýchání se vrhali do vln.

Tags: 

Své přátele, kamarády, rodiče a skauty zveme na hlavní oslavu 70. výročí trampské osady, skautského oddílu a přístavu ORION Karlovy Vary a skautského oddílu a střediska Bystřina Hroznětín, která se uskuteční v sobotu 11. června 2016 v autokempu Betlém poblíž města Teplá.

Na celý víkend oslavy od pátku 10. června do neděle 12. června bude připraven bohatý program plný her na souši i na vodě pro děti i dospělé. Příjezd účastníků na místo konání bude možný již od pátečního odpoledne, ukončení akce předpokládáme v neděli po poledni. Hlavní část programu bude zahájena v sobotu dopoledne. Slavnostní 70. výroční oheň ORIONu a Bystřiny vzplane v sobotu v 19 hodin.

Vzhledem k předpokládanému velkému počtu účastníků ve vašem vlastním zájmu prosíme, dbejte informací a pokynů organizačního týmu - jak před akcí, tak při ní.

Podrobné informace | Pozvánka ke stažení | Elektronická přihláška a registrace účastníků | Mapa | Na případné dotazy zodpovíme na mailu 70vyroci@pristavorion.cz.

Pořádání krajského kola Závodu vlčat a světlušek se v letošním roce 700. výročí narození Karla IV. ujalo středisko Stopa Mariánské Lázně a k němu se také vázalo téma celého závodu - nalezení uloupených korunovačních klenotů při cestě krále a císaře z korunovace. Dějištěm závodu se o víkendu 20. - 22. 5. stal areál Kláštera Teplá, do nějž téma velmi dobře zapadlo. Karel IV. sezval družiny šlechtických rodů, aby mu pomohly vypátrat lupiče a znovu získat své korunovační klenoty. Hned v úvodu sobotního dne jim bylo hranou scénkou připomenuto jak k odcizení došlo - krále na jeho cestě z Německa do Čech v pomezních hvozdech přepadla banda loupežníků a kromě klenotů mu ukradli i koně. Poté se již rozběhl závod, v němž bylo kromě prověření znalostí, zdatnosti, dovedností a spolupráce potřeba vypátrat místo, kde se lupiči skrývají. Jednotlivé hlídky tedy vyrážejí na připravenou trasu a plní své úkoly. V průběhu dne pro ty, které se na cestu ještě nevydaly nebo se již vrátily, je připraven doprovodný program plný možností prověřit si své rytířské dovednosti. Podvečer je vyplněn rytířským turnajem královské družiny a večer následuje ohnivá šou. Po odpočinku a nabrání sil se v nedělním ránu vydávají společně všechny rytířské družiny na místo úkrytu lupičů. Po lítém boji nad nimi vítězí a pro svého krále získávají zpět drahocené klenoty.

O víkendu 13. - 15. 5. se 4 členové oddílu Alnitak - Jamie, Dan, Gedžitka a Tweety - zúčastnili soutěže Tajemství lidského těla, kterou každoročně pořádá středisko Dakota Cheb, aby se děti dozvěděly něco o lidském těle a hlavně o tom, jak mu pomoct či jak ho ošetřit v případě zranění. V průběhu celé akce, která byla letos připravena pro věkovou kategorii vlčat a světlušek (žabiček), si děti střídavě hrály, dozvídaly zajímavosti z oblasti zdravovědy a zkoušely ošetřovat namaskovaná zranění. V neděli celý víeknd vyvrcholil soutěží v ošetřování, kdy tříčlenná družstva probíhala po trase a na stanovištích jim byl hodnocen nejen způsob ošetření namaskovaného zranění, ale i komunikace se zraněným či včasnost zásahu. Body, které družstva v soutěži získala, se připočítala zúčastněným střediskům, a věřte nebo ne, Alnitak z ORIONu obsadil 1. místo! Děti si užily zaslouženého úspěchu, nacpaly se obrovským dortem a s dobrým pocitem jsme odjeli domů z podařené výpravy.

Tags: 

V rámci přípravy na Závod vlčat a světlušek, ale i v rámci přípravy na život, strávil oddíl Alnitak jednu z jarních schůzek na novém dopravním hřišti ve Světě záchranářů v Karlových Varech. Děti se učily pod vedením dospělých, ale i navzájem mezi sebou, pravidla silničního provozu, pokusily se vytvořit plánek hřiště s dopravními značkami, stihly si zasoutěžit i zaskotačit na zdejších prolézačkách... Vládla příjemná atmosféra a snad schůzka přispěla k vyšší bezpečnosti při správné jízdě na kole.

Tags: 

Zveme Vás na jubilejní 40. ročník tradičního skautského hudebního festivalu, který se koná v sobotu 7. května od 10 hodin na základně ORION v Tašovicích (U Brodu 134, Karlovy Vary). Registrace účinkujících probíhá od 9 hodin.

Tak jako každý rok si můžete spolu s námi poslechnout písně dětí i dospělých a především zazpívat a zkusit vyhrát zajímavé ceny. Vyhrává každý! Soutěží se ve třech kategoriích: nejmladší do 11 let, starší do 18 let a dospělí do 100 let.

V letošním roce se navíc během polední přestávky uskuteční prezentace dokončeného projektu "Rozvoj vodáckých aktivit skautů a skautek v Karlových Varech", v němž naši činnost podpořila Nadace ČEZ příspěvkem 40 tisíc korun. Při něm si budete moci prohlédnout okolí naší základny z úrovně hladiny řeky (pochopitelně na lodích).

Odpoledne přibližně od 16 hodin pak proběhne maškarní ples. Proto neváhejte a přijďte si zazpívat a pobavit se se svými rodiči, kamarády či spolužáky.

Pozvánka ke stažení

Aktualizováno: Pořadí nejúspěšnějších soutěžících, fotogalerie

Zveme Vás na prezentaci Světového skautského jamboree v Japonsku 2015, která se uskuteční na naší skautské základně v Tašovicích v pondělí 25. 4. 2016 v 17:00. O svých zážitcích bude vyprávět účastnice českého kontingentu Šiyotanka, členka našeho přístavu z oddílu Alnitak. Spolu s vyprávěním si budete moci prohlédnout fotografie z Jamboree a některé předměty, které se k němu váží.

Její účast na Jamboree by byla jen obtížně uskutečnitelná bez podpory jejích nejbližších v rodině a přístavu a především také sponzorskému daru organizace Rotary International District, která zajistila finanční dar na účastnický poplatek, letenku a další náklady spojené s účastí na Jamboree. Velmi děkujeme.

Pozvánka na prezentaci | Prezentace k prohlédnutí

Tags: 

Stránky