Své přátele, kamarády, rodiče a skauty zveme na hlavní oslavu 70. výročí trampské osady, skautského oddílu a přístavu ORION Karlovy Vary a skautského oddílu a střediska Bystřina Hroznětín, která se uskuteční v sobotu 11. června 2016 v autokempu Betlém poblíž města Teplá.

Na celý víkend oslavy od pátku 10. června do neděle 12. června bude připraven bohatý program plný her na souši i na vodě pro děti i dospělé. Příjezd účastníků na místo konání bude možný již od pátečního odpoledne, ukončení akce předpokládáme v neděli po poledni. Hlavní část programu bude zahájena v sobotu dopoledne. Slavnostní 70. výroční oheň ORIONu a Bystřiny vzplane v sobotu v 19 hodin.

Vzhledem k předpokládanému velkému počtu účastníků ve vašem vlastním zájmu prosíme, dbejte informací a pokynů organizačního týmu - jak před akcí, tak při ní.

Podrobné informace | Pozvánka ke stažení | Elektronická přihláška a registrace účastníků | Mapa | Na případné dotazy zodpovíme na mailu 70vyroci@pristavorion.cz.

Pořádání krajského kola Závodu vlčat a světlušek se v letošním roce 700. výročí narození Karla IV. ujalo středisko Stopa Mariánské Lázně a k němu se také vázalo téma celého závodu - nalezení uloupených korunovačních klenotů při cestě krále a císaře z korunovace. Dějištěm závodu se o víkendu 20. - 22. 5. stal areál Kláštera Teplá, do nějž téma velmi dobře zapadlo. Karel IV. sezval družiny šlechtických rodů, aby mu pomohly vypátrat lupiče a znovu získat své korunovační klenoty. Hned v úvodu sobotního dne jim bylo hranou scénkou připomenuto jak k odcizení došlo - krále na jeho cestě z Německa do Čech v pomezních hvozdech přepadla banda loupežníků a kromě klenotů mu ukradli i koně. Poté se již rozběhl závod, v němž bylo kromě prověření znalostí, zdatnosti, dovedností a spolupráce potřeba vypátrat místo, kde se lupiči skrývají. Jednotlivé hlídky tedy vyrážejí na připravenou trasu a plní své úkoly. V průběhu dne pro ty, které se na cestu ještě nevydaly nebo se již vrátily, je připraven doprovodný program plný možností prověřit si své rytířské dovednosti. Podvečer je vyplněn rytířským turnajem královské družiny a večer následuje ohnivá šou. Po odpočinku a nabrání sil se v nedělním ránu vydávají společně všechny rytířské družiny na místo úkrytu lupičů. Po lítém boji nad nimi vítězí a pro svého krále získávají zpět drahocené klenoty.

O víkendu 13. - 15. 5. se 4 členové oddílu Alnitak - Jamie, Dan, Gedžitka a Tweety - zúčastnili soutěže Tajemství lidského těla, kterou každoročně pořádá středisko Dakota Cheb, aby se děti dozvěděly něco o lidském těle a hlavně o tom, jak mu pomoct či jak ho ošetřit v případě zranění. V průběhu celé akce, která byla letos připravena pro věkovou kategorii vlčat a světlušek (žabiček), si děti střídavě hrály, dozvídaly zajímavosti z oblasti zdravovědy a zkoušely ošetřovat namaskovaná zranění. V neděli celý víeknd vyvrcholil soutěží v ošetřování, kdy tříčlenná družstva probíhala po trase a na stanovištích jim byl hodnocen nejen způsob ošetření namaskovaného zranění, ale i komunikace se zraněným či včasnost zásahu. Body, které družstva v soutěži získala, se připočítala zúčastněným střediskům, a věřte nebo ne, Alnitak z ORIONu obsadil 1. místo! Děti si užily zaslouženého úspěchu, nacpaly se obrovským dortem a s dobrým pocitem jsme odjeli domů z podařené výpravy.

Tags: 

V rámci přípravy na Závod vlčat a světlušek, ale i v rámci přípravy na život, strávil oddíl Alnitak jednu z jarních schůzek na novém dopravním hřišti ve Světě záchranářů v Karlových Varech. Děti se učily pod vedením dospělých, ale i navzájem mezi sebou, pravidla silničního provozu, pokusily se vytvořit plánek hřiště s dopravními značkami, stihly si zasoutěžit i zaskotačit na zdejších prolézačkách... Vládla příjemná atmosféra a snad schůzka přispěla k vyšší bezpečnosti při správné jízdě na kole.

Tags: 

Zveme Vás na jubilejní 40. ročník tradičního skautského hudebního festivalu, který se koná v sobotu 7. května od 10 hodin na základně ORION v Tašovicích (U Brodu 134, Karlovy Vary). Registrace účinkujících probíhá od 9 hodin.

Tak jako každý rok si můžete spolu s námi poslechnout písně dětí i dospělých a především zazpívat a zkusit vyhrát zajímavé ceny. Vyhrává každý! Soutěží se ve třech kategoriích: nejmladší do 11 let, starší do 18 let a dospělí do 100 let.

V letošním roce se navíc během polední přestávky uskuteční prezentace dokončeného projektu "Rozvoj vodáckých aktivit skautů a skautek v Karlových Varech", v němž naši činnost podpořila Nadace ČEZ příspěvkem 40 tisíc korun. Při něm si budete moci prohlédnout okolí naší základny z úrovně hladiny řeky (pochopitelně na lodích).

Odpoledne přibližně od 16 hodin pak proběhne maškarní ples. Proto neváhejte a přijďte si zazpívat a pobavit se se svými rodiči, kamarády či spolužáky.

Pozvánka ke stažení

Aktualizováno: Pořadí nejúspěšnějších soutěžících, fotogalerie

Zveme Vás na prezentaci Světového skautského jamboree v Japonsku 2015, která se uskuteční na naší skautské základně v Tašovicích v pondělí 25. 4. 2016 v 17:00. O svých zážitcích bude vyprávět účastnice českého kontingentu Šiyotanka, členka našeho přístavu z oddílu Alnitak. Spolu s vyprávěním si budete moci prohlédnout fotografie z Jamboree a některé předměty, které se k němu váží.

Její účast na Jamboree by byla jen obtížně uskutečnitelná bez podpory jejích nejbližších v rodině a přístavu a především také sponzorskému daru organizace Rotary International District, která zajistila finanční dar na účastnický poplatek, letenku a další náklady spojené s účastí na Jamboree. Velmi děkujeme.

Pozvánka na prezentaci | Prezentace k prohlédnutí

Tags: 

Chtěli bychom vás pozvat na 2. ročník Roverského závodu v Karlových Varech, který pořádá Roverský kmen Aldebaran při Přístavu ORION Karlovy Vary ve dnech 13. - 15. 5. 2016. Závod bude napůl suchozemský a napůl vodácký. Podmínkou je dvoučlenná hlídka, z níž jeden člen musí být osmnáctiletý a nejmladší v hlídce patnáctiletý. Přihlášky pošlete nejpozději je do 30. 4. 2016. na uvedené e-maily. Startovné je 200 Kč.

Pozvánka, informace a přihláška ke stažení

Start je ze základny v Tašovicích (GPS 50.2132347N, 12.8160489E) v pátek od 20:00 hodin do 22:00 hodin a čeká vás pěší trasa se čtyřmi kontrolními stanovišti. Poté se ráno (start 6:00 hodin) nasedá do lodí a pokračuje se sjezdem na základnu do Tašovic a na trase budou další 4 úkoly. Vše musíte stihnout do 24 hodin od startu, ukončení a vyhlášení výsledků proběhne v neděli do 12:00 hodin.

O víkendu 22. - 24. 4. zahajujeme naší letošní vodáckou sezónu tradiční přístavní plavbou po řece Ohři. Členové oddílů vodních skautů Alnitak, Rigel a Mintaka společně vyplují na naši domovskou řeku, aby po zimní přestávce opět zanořili pádla do vody a pohnali své lodě po proudu.

Tato akce bude zároveň první příležitostí pro využití nově pořízených lodí v rámci projektu "Rozvoj vodáckých aktivit skautů a skautek v Karlových Varech", v němž naši činnost podpořila Nadace ČEZ příspěvkem 40 tisíc korun. Věříme, že realizace tohoto projektu nám pomůže nadále rozvíjet skautskou výchovu dětí a mládeže v našem městě, pro něž bude přinášet spoustu zážitků, získávání nových dovedností a poznání.

Podrobné informace k akci pro účastníky dostanou děti na schůzkách od svých kapitánů nebo jsou k dispozici na našich dokumentech.

Aktualizováno: Doplněna fotogalerie z akce.

Tags: 

Spustili jsme přihlašování na hlavní oslavu 70. výročí trampské osady, skautského oddílu a přístavu ORION Karlovy Vary a skautského oddílu a střediska Bystřina Hroznětín, která se uskuteční v sobotu 11. června 2016 v autokempu Betlém poblíž města Teplá.

Na celý víkend oslavy od pátku 10. června do neděle 12. června bude připraven bohatý program plný her na souši i na vodě pro děti i dospělé. Příjezd účastníků na místo konání bude možný již od pátečního odpoledne, ukončení akce předpokládáme v neděli po poledni. Hlavní část programu bude zahájena v sobotu dopoledne. Slavnostní 70. výroční oheň ORIONu a Bystřiny vzplane v sobotu v 19 hodin.

Vzhledem k předpokládanému velkému počtu účastníků ve vašem vlastním zájmu prosíme, zaregistrujte se nejpozději do 15. 5. a dbejte informací a pokynů organizačního týmu - jak před akcí, tak při ní. Pokud chcete zajistit ubytování v chatkách (nikoliv ve vlastních stanech), zaregistrujte se nejpozději do 20. 4. Informace o cenách za ubytování a stravování jsou vedeny přímo v registračním formuláři. Informace o místu konání najdete na www.autokempbetlem.cz.

Pozvánka ke staženíElektronická přihláška a registrace účastníků registrace pro zajištění ubytování, stravy a objednávka upomínkových předmětů končí 15. 5. | Na případné dotazy zodpovíme na mailu 70vyroci@pristavorion.cz.

Uplynul týden jarních prázdnin a s ním i jarní tábor Přístavu ORION. Letos se konal v Hostinném v Podkrkonoší a zúčastnilo se ho celkem 55 členů Přístavu ORION Karlovy Vary a Střediska Bystřina Hroznětín. Poprvé po dlouhé době se zúčastnili členové ze všech dětských oddílů přístavu. Děti se tentokrát vžily do příběhu horolezeckých družstev, zdolávajících po celý týden zrádné a nebezpečné stěny Eigeru. Během své cesty se musely dobře poznat, spřátelit a držet při sobě, aby mohly zažít nádherný pocit při dosažení vrcholu hory.

Stránky