Období Meidži

Letní tábor oddílu Rigel Slezská Harta 2023

Období Meidži

Po několika letech se nám zadařilo se dostat na tábořiště na Slezské Hartě, o kterém jsme měli dobré reference – a naše očekávání se naplnilo. Po dlouhé cestě se začal rozbíhat táborový program inspirovaný obdobím reforem a přerodem japonské společnosti od samurajského v moderní stát během vlády císaře Meidži. I u nás samotných probíhal jakýsi přerod. Převaha vlčat a nováčků mezi účastníky tábora vyžadovala mnoho pokroků a učení se novému na jedné straně, trpělivosti a porozumění při vedení na druhé straně, zvlášť, když se nedařilo vše úplně podle naplánovaných představ. Drobná škobrtnutí pomohly překlenout jednak dobré možnosti pro vodácké aktivity, zejména plachtění, i příjemné prostředí v přírodě, ale zejména dobrodružný příběh, v němž probíhal zápas o obrodu starých samurajských řádů s novým myšlením a pokrokem, kterým byly naplněny táborové hry a další aktivity – zejména noční hra, souboje s meči a obchodování se těšily oblibě, stejně jako sportovní aktivity nebo tradiční mýdlové zápasy. Taktikou a strategií pak oplývalo večerní soupeření klanů nad mapou o ovládnutí území Japonska. Při výletu jsme se vypravili na vrch Velký Roudný s rozhlednou. Na závěr tábora si při takřka pravém mořském příboji a bouřlivém větru složili svůj slib dva skauti a pět vlčat. Po té nás již čekala cesta domů, rádi se však na toto místo budeme vracet.

Fotogalerie: Vendy, Šikula, Drozd, Hvězdář, Bobr