V sobotu 14. listopadu do Karlových Varů přijelo 43 hlídek ze skautských a turistických oddílů a domu dětí a mládeže nejen z Karlovarského kraje, ale i ze vzdálenějších měst (Liberec, Jablonec nad Nisou, Plzeň), aby si zahrály 49. ročník skautské městské hry Klíč k městu Karla IV. Na Šibeničním vrchu jsme po registraci hlídek promluvil náměstek primátora města Karlovy Vary Mgr. Jiří Klsák a poté jsme celou akci zahájili skautskou hymnou. Po nezbytném vysvětlení pravidel se již všechny hlídky z pěti kategorií (skautky, skauti, žabičky a světlušky, vlčata, benjamínci) rozběhly plnit úkoly a odpovídat na otázky na osmi stanovištích rozmístěných v lázeňském centru města i přilehlých lázeňských lesích, zároveň na nich získávají lístky s obrázkovými indíciemi, podle nichž mají zjistit současný název objektu, jehož původní název jim indície napoví.

V sobotu 17. října se náš oddíl zase vydal na výlet. Šli jsme z Tašovic. Cesou jsme pozorovali divoká prasata a hráli hru na bombu a povodeň. První zastávka byla u Svatošských skal. Pískle nám přečetla pověst o Janu Svatošovi. Pak nás rozdělili na dvě skupiny a pověst jsme měli zahrát. Po svačině jsme došli na hrad. Tam jsme si prohlédli drahé kameny a jeden meteorit. Také jsme šli do mučírny. Ale tam se nám se Štěnětem moc nechtělo, protože jsme se bály. Ale pak jsme si řekly, že nás stejně nejvíc vystrašil Eggo :-). Zpět do Karlových Varů jsme jeli vlakem. Výlet se nám líbil.

Napsala Ema (8)

Tags: 

Začaly jsme již tradičně – již po šesté pořádáním akce pro děti jako součásti folklorního festivalu. Zvolily jsme téma "Na vesnici." Na prvním stanovišti děti přivítal starosta, který jim vysvětlil pravidla, a poslal je do vsi. Tam už na ně čekala stanoviště jako rybáři, kteří potřebovali vylovit z rybníku rybičky; bába kořenářka, která se zamotala v receptu na kašel a bolest žaludku; švec, který se marně snažil navléknout tkaničky do bot; ale také myslivec, převozník, řezník, pekař nebo krejčí. Počasí nám příliš nepřálo, byla opravdu veliká zima, ale skauti nejsou z cukru a tak jsme to zvládly!

Den před tím jsme se vydaly najít Moučné pytle, výprava měla něco kolem 14 km a děvčata ji perfektně ušly, viděly Hornoslavkovské popraviště, prozkoumaly výhled na Svatošských skalách a zahrály mnoho her. V podvečer proběhlo promítání fotek z tábora, kdy se nám po problému s technikou podařilo zvítězit nad materiálem a fotografie jsme přecejen shlédli a pobavili se nad některými výjevy a zjevy tábora i nad filmem, který točily naše skautky.

Tags: 

Poslední zářijový víkend se skauti z oddílu Alnitak sešli k první víkendové výpravě tohoto skautského roku. Celý děj výpravy byl inspirován tradičním setkáním u mohyly Eliáš v lesích nad Jáchymovem, které každoročně pořádají jáchymovští skauti k uctění památky politických vězňů, zejména skautů, jež byli v 50. letech minulého století nuceni pracovat v uranových dolech. Na setkání jeden ze skautů vyprávěl u ohně o zážitcích z této doby, poté byla pro nás připravena orientační hra v terénu s tématikou jáchymovských dolů. Ze setkání jsme se po obědě vydali pěšky na Hřebečnou, kam jsme dorazili za mrholivého počasí. Cestou jsme si vyzkoušeli formou hry, jak nepříjemné podmínky museli zažívat političtí vězni. My jsme se u toho ale, narozdíl od nich, mohli i dobře bavit hereckými výkony některých našich vedoucích.

Hned první víkend v září využili skauti z Alnitaku k takové "nulté" výpravě - vydali jsme se procházkou na Linhart, abychom si zde užili trochu adrenalinu a zábavy.Všichni jsme si prošli nově vytvořené budky v korunách stromů a potom jsme si každý zkusili projít některou z úrovní lanového centra, na co si kdo troufl. Ti nejodvážnější si nenechali ujít ani volné pády a další kratochvíle, které centrum nabízí. Pak jsme se vydali lázeňskými lesy na základnu, kde proběhlo promítání táborových fotek pro rodiče a kamarády.

Tags: 

Už je to tady. První tábor oddílu Mintaka, pod vedením kapitána Huntky. Jaký bude a co se bude dít? „Nechte se překvapit,“ tvrdil Huntka „čeká vás velké dobrodružství na moři i na souši.“

Na tábořišti při příjezdu byl tábor již skoro dostavěný, skauti a vedení s RS stačili postavit kuchyň, jídelnu a všechny podsady. Byli jsme rozděleni do třech smíšených posádek a po ubytování pokračovala dostavba tábora. Lodní stožár, sklípek, sušáky, pádlovník, ešusovník, rošty na věci, hřiště, atd., to vše jsme zvládli za dva dny.

Třetí den už nám byla vysvětlena táborová hra, kdy posádky putují po stopách rumunského kapitána Antona Lupana podle knížky Pod napnutými plachtami. Budeme putovat po celém Středozemí až do Jižní Ameriky a dále do Ohňové země.

Klíč k městu Karla IV.Zveme hlídky ze skautských oddílů i jiných dětských organizací na sobotu 14. 11. 2015, kdy se uskuteční v Karlových Varech již 49. ročník tradiční skautské městské hry Klíč k městu Karla IV. Přijďte si zahrát a soutěžit o klíče k městu Karla IV.

Pozvánka ke stažení | Elektronická přihláška

Tato orientačně-recesní soutěž dětí vztahující se k historii a současnosti Karlových Varů a jeho zajímavostem probíhá v centru města, soutěžící při ní na stanovištích v lázeňské zóně města a v lázeňských lesích v jeho nejbližším okolí plní recesní úkoly zaměřené na týmovou spolupráci, nejrůznější dovednosti a v neposlední řadě pobavení soutěžících a zodpovídají otázky týkající se historie i současnosti našeho města, jeho zajímavostí či významných osobností s ním spojených. Pro soutěžící je zároveň připraven doprovodný program. Celodenní hra se koná každoročně pod záštitou primátora města Karlovy Vary. Účastní se jí skauti i široká veřejnost nejen z Karlových Varů a okolí, ale i z dalších měst České republiky. Vítězné hlídky tradičně odměňujeme symbolickým povýšením do rytířského stavu od krále Karla IV., drobnými věcnými cenami, památečními klíči a dorty.

Přijďte mezi nás, přijímáme nováčky do skautských oddílů. Hledáme děvčata a chlapce, kteří mají zájem o všestranný rozvoj svých schopností při pestrých aktivitách skautské činnosti. Každý týden se scházíme na schůzkách v klubovně nebo aktivitách venku, přibližně jednou měsíčně vyrážíme na víkendové výpravy na chatu či pod stan, o letních prázdninách máme obvykle dvoutýdenní tábor, který je vyvrcholením celoroční činnosti. Věnujeme se aktivitám, v nichž děti získávají znalosti a dovednosti v celé řadě oblastí života (např. tábornictví, zálesáctví, zdravověda, orientace, občanství, příroda, vodáctví) a to především formou her a praktického výcviku. Programem táborů se vine celotáborová hra, jejíž námět se prolíná do každodenní činnosti a skýtá možnost díky němu prožít zajímavý příběh (např. na letošních táborech jsme prožili rytířský výcvik Ve jménu krále, připravovali se k vyplutí při očekávání povelu Napněte plachty, vydali se na cestu na Tajuplný ostrov). S námi děti zažijí spoustu dobrodružství, poznají mnoho nového a zdokonalí si své znalosti a dovednosti ve společenství kamarádů a přátel, které pojí pouto sesterství a bratrství, společných ideálů a důvěry. Jsme součástí skautského mezinárodního hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Naším posláním je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Světové skautské jamboree je událost, při které se setkávají jednou za čtyři roky skauti a skautky z celého světa, aby spolu sdíleli společné hodnoty skautingu, bavili se a poznávali svět. První Jamboree hostovala Velká Británie, kolébka skautingu, v roce 1920. Aktuální 23. Jamboree teď vypukne v pro nás exotickém Japonsku od 28. července do 8. srpna. Společně tu bude tábořit 35 tisíc lidí, a mezi nimi i 300 skautů a skautek z Česka.

Jednou z účastnic českého kontingentu je také Šiyotanka, členka našeho přístavu z oddílu Alnitak. Její účast by byla jen obtížně uskutečnitelná bez podpory jejích nejbližších v rodině a přístavu a především také sponzorskému daru organizace Rotary International District, která zajistila finanční dar na účastnický poplatek, letenku a další náklady spojené s účastí na Jamboree. Velmi děkujeme.

Podrobnosti o probíhajícím Jamboree můžete sledovat na jamboree.cz a facebooku.

Stejně jako loni se konalo o posledním květnovém víkendu v Habartově krajské kolo skautského závodu. Letos jím byl Svojsíkův závod, kterého se účastní hlídky skautů a skautek. Celý tématický rámec se nesl v apokalyptickém duchu způsobeném výpadky a posléze úplným přerušením elektrického proudu a vyřazením veškeré elektroniky a moderních technologii po silné geomagnetické bouři. Hlídky se tak musely obejít bez moderních vymožeností a naopak si prožily příběh lidí hledajících útočitě a pomoc jen s minimem vybavení za pomoci improvizace, nouzových řečení či pomocí předmětů, které dnes jsou často k vidění jen v muzeu.

Hned po zahajovacím nástupu se hlídky vydaly do nouzových táborů, kde si postavily improvizované přístřešky a přečkaly v nich noc. Ráno si připravily snídani a vyrazily plnit úkoly na jednotlivých stanovištích, prověřující jejich znalosti, dovednosti a týmovou spolupráci. Další částí závodu byly tzv. brány, kde si každý soutěžící zvolil úkol z určité oblasti a až poté se dozvěděl jeho konkrétní podobu. Nakonec zbývalo dorazit zpět na základnu. Zde probíhala burza programů, v níž každá z hlídek připravila pro ostatní nějakou činnost, ať už rukodělnou nebo hru. Večer byl naplněn hudbou při koncertu kapely Liwid. Na nedělní dopoledne byla připravena závěrečná velká hra, v níž hlídky musely přes území střežené pohraničníky propašovat potřebné součástky na výrobu rakety, která měla do lazaretu přepravit vakcínu. To se po náročném překonávání hranic podařilo. Závěr patřil probuzení z temného snu do příjemného rána, v němž žárovky svítí, mobily fungují. Ale byl to opravdu jen sen? Co kdyby něco podobného nastalo? Byly bychom na to připraveni? Naši skauti a skautky jistě ano!

Stránky