Hned první víkend v září využili skauti z Alnitaku k takové "nulté" výpravě - vydali jsme se procházkou na Linhart, abychom si zde užili trochu adrenalinu a zábavy.Všichni jsme si prošli nově vytvořené budky v korunách stromů a potom jsme si každý zkusili projít některou z úrovní lanového centra, na co si kdo troufl. Ti nejodvážnější si nenechali ujít ani volné pády a další kratochvíle, které centrum nabízí. Pak jsme se vydali lázeňskými lesy na základnu, kde proběhlo promítání táborových fotek pro rodiče a kamarády.

Tags: 

Už je to tady. První tábor oddílu Mintaka, pod vedením kapitána Huntky. Jaký bude a co se bude dít? „Nechte se překvapit,“ tvrdil Huntka „čeká vás velké dobrodružství na moři i na souši.“

Na tábořišti při příjezdu byl tábor již skoro dostavěný, skauti a vedení s RS stačili postavit kuchyň, jídelnu a všechny podsady. Byli jsme rozděleni do třech smíšených posádek a po ubytování pokračovala dostavba tábora. Lodní stožár, sklípek, sušáky, pádlovník, ešusovník, rošty na věci, hřiště, atd., to vše jsme zvládli za dva dny.

Třetí den už nám byla vysvětlena táborová hra, kdy posádky putují po stopách rumunského kapitána Antona Lupana podle knížky Pod napnutými plachtami. Budeme putovat po celém Středozemí až do Jižní Ameriky a dále do Ohňové země.

Klíč k městu Karla IV.Zveme hlídky ze skautských oddílů i jiných dětských organizací na sobotu 14. 11. 2015, kdy se uskuteční v Karlových Varech již 49. ročník tradiční skautské městské hry Klíč k městu Karla IV. Přijďte si zahrát a soutěžit o klíče k městu Karla IV.

Pozvánka ke stažení | Elektronická přihláška

Tato orientačně-recesní soutěž dětí vztahující se k historii a současnosti Karlových Varů a jeho zajímavostem probíhá v centru města, soutěžící při ní na stanovištích v lázeňské zóně města a v lázeňských lesích v jeho nejbližším okolí plní recesní úkoly zaměřené na týmovou spolupráci, nejrůznější dovednosti a v neposlední řadě pobavení soutěžících a zodpovídají otázky týkající se historie i současnosti našeho města, jeho zajímavostí či významných osobností s ním spojených. Pro soutěžící je zároveň připraven doprovodný program. Celodenní hra se koná každoročně pod záštitou primátora města Karlovy Vary. Účastní se jí skauti i široká veřejnost nejen z Karlových Varů a okolí, ale i z dalších měst České republiky. Vítězné hlídky tradičně odměňujeme symbolickým povýšením do rytířského stavu od krále Karla IV., drobnými věcnými cenami, památečními klíči a dorty.

Přijďte mezi nás, přijímáme nováčky do skautských oddílů. Hledáme děvčata a chlapce, kteří mají zájem o všestranný rozvoj svých schopností při pestrých aktivitách skautské činnosti. Každý týden se scházíme na schůzkách v klubovně nebo aktivitách venku, přibližně jednou měsíčně vyrážíme na víkendové výpravy na chatu či pod stan, o letních prázdninách máme obvykle dvoutýdenní tábor, který je vyvrcholením celoroční činnosti. Věnujeme se aktivitám, v nichž děti získávají znalosti a dovednosti v celé řadě oblastí života (např. tábornictví, zálesáctví, zdravověda, orientace, občanství, příroda, vodáctví) a to především formou her a praktického výcviku. Programem táborů se vine celotáborová hra, jejíž námět se prolíná do každodenní činnosti a skýtá možnost díky němu prožít zajímavý příběh (např. na letošních táborech jsme prožili rytířský výcvik Ve jménu krále, připravovali se k vyplutí při očekávání povelu Napněte plachty, vydali se na cestu na Tajuplný ostrov). S námi děti zažijí spoustu dobrodružství, poznají mnoho nového a zdokonalí si své znalosti a dovednosti ve společenství kamarádů a přátel, které pojí pouto sesterství a bratrství, společných ideálů a důvěry. Jsme součástí skautského mezinárodního hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Naším posláním je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Světové skautské jamboree je událost, při které se setkávají jednou za čtyři roky skauti a skautky z celého světa, aby spolu sdíleli společné hodnoty skautingu, bavili se a poznávali svět. První Jamboree hostovala Velká Británie, kolébka skautingu, v roce 1920. Aktuální 23. Jamboree teď vypukne v pro nás exotickém Japonsku od 28. července do 8. srpna. Společně tu bude tábořit 35 tisíc lidí, a mezi nimi i 300 skautů a skautek z Česka.

Jednou z účastnic českého kontingentu je také Šiyotanka, členka našeho přístavu z oddílu Alnitak. Její účast by byla jen obtížně uskutečnitelná bez podpory jejích nejbližších v rodině a přístavu a především také sponzorskému daru organizace Rotary International District, která zajistila finanční dar na účastnický poplatek, letenku a další náklady spojené s účastí na Jamboree. Velmi děkujeme.

Podrobnosti o probíhajícím Jamboree můžete sledovat na jamboree.cz a facebooku.

Stejně jako loni se konalo o posledním květnovém víkendu v Habartově krajské kolo skautského závodu. Letos jím byl Svojsíkův závod, kterého se účastní hlídky skautů a skautek. Celý tématický rámec se nesl v apokalyptickém duchu způsobeném výpadky a posléze úplným přerušením elektrického proudu a vyřazením veškeré elektroniky a moderních technologii po silné geomagnetické bouři. Hlídky se tak musely obejít bez moderních vymožeností a naopak si prožily příběh lidí hledajících útočitě a pomoc jen s minimem vybavení za pomoci improvizace, nouzových řečení či pomocí předmětů, které dnes jsou často k vidění jen v muzeu.

Hned po zahajovacím nástupu se hlídky vydaly do nouzových táborů, kde si postavily improvizované přístřešky a přečkaly v nich noc. Ráno si připravily snídani a vyrazily plnit úkoly na jednotlivých stanovištích, prověřující jejich znalosti, dovednosti a týmovou spolupráci. Další částí závodu byly tzv. brány, kde si každý soutěžící zvolil úkol z určité oblasti a až poté se dozvěděl jeho konkrétní podobu. Nakonec zbývalo dorazit zpět na základnu. Zde probíhala burza programů, v níž každá z hlídek připravila pro ostatní nějakou činnost, ať už rukodělnou nebo hru. Večer byl naplněn hudbou při koncertu kapely Liwid. Na nedělní dopoledne byla připravena závěrečná velká hra, v níž hlídky musely přes území střežené pohraničníky propašovat potřebné součástky na výrobu rakety, která měla do lazaretu přepravit vakcínu. To se po náročném překonávání hranic podařilo. Závěr patřil probuzení z temného snu do příjemného rána, v němž žárovky svítí, mobily fungují. Ale byl to opravdu jen sen? Co kdyby něco podobného nastalo? Byly bychom na to připraveni? Naši skauti a skautky jistě ano!

Většina vodních skautů našeho přístavu již hoří nedočkavostí, jak se těší na letošní Navigamus - celorepublikové setkání vodních skautů, které se bude tentokrát konat na Sečské přehradě ve dnech 4. - 7. 6. 2015. Tématem této významné akce budou námořní bitvy admirála Horatia Nelsona, který ve svém životě velel britskému námořnímu loďstvu ve Středozemním moři.

Na tuto významnou akci se z našeho přístavu vypraví 61 vodních skautů a skautek ze všech třech vodáckých oddílů - Alnitak, Rigel a Mintaka. Pro mnohé starší z nich to bude příležitostí znovu se po třech letech setkat se skauty z jiných končin republiky a zavzpomínat na předcházející setkání, pro mladší či nováčky naopak první takto velkou skautskou akcí, které se zúčastní.

Více informací o Navigamu je uvedeno na www.navigamus.cz, podrobné informace pro účastíky a jejich rodiče jsou ke stažení na přístavních dokumentech.

Zveme Vás na 39. ročník tradičního skautského hudebního festivalu, který se koná v sobotu 9. května od 10 hodin na Pstruží říčce v Bečově nad Teplou. Registrace účinkujících probíhá od 9 hodin.

Tak jako každý rok si můžete spolu s námi poslechnout písně dětí i dospělých a především zazpívat a zkusit vyhrát zajímavé ceny. Vyhrává každý! Soutěží se ve třech kategoriích: nejmladší do 11 let, starší do 18 let a dospělí do 100 let.

Pozvánka ke stažení

Aktualizováno: Pořadí nejúspěšnějších soutěžících, fotogalerie

Chtěli bychom vás pozvat na 1. ročník Roverského závodu v Karlových Varech, který pořádá Roverský kmen Aldebaran při Přístavu ORION Karlovy Vary a z. s. skautů a skautek Lilie ve dnech 1. 5. - 3. 5. 2015. Závod bude napůl suchozemský a napůl vodácký. Podmínkou je dvoučlenná hlídka, z níž jeden člen musí být osmnáctiletý a nejmladší v hlídce patnáctiletý. Přihlášky pošlete nejpozději je do 24. 4. 2015. na uvedené e-maily. Startovné je 150 Kč.

Pozvánka a přihláška ke stažení

Start je ze základny v Tašovicích (GPS 50.2132347N, 12.8160489E) v pátek od 16:00 hodin do 22:00 hodin a čeká vás pěší trasa se čtyřmi kontrolními stanovišti. Poté se ráno (start 6:00 hodin) nasedá do lodí a pokračuje se sjezdem na základnu do Tašovic a na trase budou další 4 úkoly. Vše musíte stihnout do 24 hodin od startu, ukončení a vyhlášení výsledků proběhne v neděli do 12:00 hodin.

Aktualizováno: Fotogalerie

Sraz byl v 18:00 v pátek na terminálu Dolního nádraží. Jeli jsme do Hroznetína a v klubovně skautů s hnědou košilí jsme spali. Předtím jsme si večer vyráběli indiánské čelenky a pozorovali hvězdy. V sobotu ráno jsme se nasnidali a pak jsme šli na vaření v přírodě k Černému jezeru. Cesta nebyla moc dlouhá, ale nebyla ani moc krátká. Když jsme dorazili k tomu jezeru, tak jsme měli asi 2 hodiny (plus minus), abychom udělali nějakou poživatelnou stravu (mělo to být to nejlepší, co dokážeme). Shaunova skupinka vařila jídlo o třech chodech, uvařila kuřecí vývar, nepovedená jablka v županu a potom bez umyti tam hodili kousky kuřete, zeleninu a nudle a vznikla z toho nezapomenutelně dobrá čína. Kašlíkova skupinka uvařila hrstkovou polévku a těstoviny s kečupem a sýrem. A Štěstí udělala se svou skupinkou polévku bramboračku.

Tags: 

Stránky