Oddíl Alnitak na letním táboře procestoval svět

Krásné dva týdny strávili alnitačtí na letním táboře v Krapicích u Františkových Lázní, kde prožívali táborovou hru Cesta kolem světa. Během čtrnácti táborových dnů navštívili celkem 10 zemí, jejichž zvyky, památky či zajímavosti si představili pomocí bohatého programu plného soutěží, bojovek, vodáckých aktivit, i pomocí vaření jídel typických pro cizokrajné země či přání dobré chuti místními jazyky. S největším úspěchem u dětí se setkala například hra na japonské lovkyně perel, zajímavým zážitkem byl i život o chlebu a vodě v Somálsku, po kterém následovala dražba jídla získaného přepadením nákladní lodě. Skauti se vyřádili při přípravě opery v Sydney i při pašování drog z Mexika do Ameriky. V Číně vařili čínu, v USA hamburgery, ve Francii francouzské palačinky... na Antartidě si dokonce vlastnoručně lovili a připravovali ryby takzvaně od A do Z.

Kromě exotických zemí jsme podnikli výlety i do několika přilehlých míst - do Františkových Lázní a jejich Aquafora, na hrad Seeberg či do přírodní rezervace SOOS. Od cestování po různých státech světa nás neodradil ani vytrvalý déšť v druhé polovině tábora, který se naštěstí umoudřil těsně před konáním slibů jedné skautky, jednoho vlčete a jedné žabičky. Nejhezčí na celém táboře bylo, že oddíl tvořil skvělou partu, z níž čišelo kamarádství a která věděla, kdy a jak je třeba držet pohromadě. Snad tuto ctnost nezapomněli členové Alnitaku v žádné cizí zemi a ponesou si ji s sebou do dalšího skautského roku i do života.

Fotogalerie: Watúka