Tříkrálová sbírka

Alnitak se zapojil do Tříkrálové sbírky

První aktivitou nového roku 2018 pro alnitacké byla Tříkrálová sbírka. Do této charitativní akce se oddíl zapojuje tradičně každý rok. Pro děti je to výborná zkušenost, při které mimoděk trénují schopnosti jako komunikovat s lidmi, předat získané informace, chovat se zdvořile… Obvykle si při tom skupinky tří králů užijí i nějakou tu legraci a vyberou pár tisíc korun, které pomůžou potřebným skupinám lidí. Děkujeme všem dárcům i koledníkům.