Bitva o Širojamu

Výsadek 2019 – Hranice u Aše

Třicet tisíc císařských vojáků pod velením Sumijošiho Kawamury, ozbrojených puškami, kanóny a kulomety Gatling napadlo několik stovek samurajů pod vedením Saigó Takamoriho. Těchto tři sta až čtyři sta samurajů bylo vše, co zbylo z původní armády dvaceti pěti tisíc válečníků, která obléhala císařskou posádku ve městě Kumamoto šest týdnů před bitvou o Širojamu. Více o bitvě, která se pro nás stala námětem, se dozvíte na Wikipedii.

Pouštění draků

V pátečním večeru se před Horním nádražím shromažďuje velké množství skautů a jejich rodičů. Mladším – vlčatům, žabičkám a světluškám – jsou batohy naloženy do vozíku auta, loučí se s rodiči a čekají na odjezd. Starší – skauti, skautky, roveři a rangers – kteří si předem domluvili trojice či čtveřice, si vyslechnou základní informace a dostávají mapu, popis trasy a informaci pro řidiče, který je odveze na zadané místo. Mladší se do výchozího bodu přesouvají vlakem případně autobusem. Po cestě jsou rozděleni do tří skupin podle věku a zkušeností tak, aby pro ně trasa, kterou půjdou, byla přiměřeně náročná. Pod vedením dospělých tedy vychází jedna skupina z Aše přes Krásnou, druhá též z Aše přes vrchol Háj, a třetí ze Smrčiny. Cílem putování všech tří skupin, které v příběhu představují japonskou císařskou armádu, jsou Hranice, kam přicházejí v pozdních hodinách. Mezitím vycházejí skupiny starších, které představují samuraje ze Sacumy, na své trasy Chebskem a Ašskem, a na určených místech přenocovávají.

Bitva o Širojamu

Sobota představuje pro mladší možnost vlastnoručně si vyrobit a vyzdobit papírové draky, které si odpoledne pouštějí na návrší nad městem. Tam také zkoušejí taktiku a způsob boje s meči. Jejich příprava na schůzkách před výpravou z plastových lišt a izolace na potrubí nás mimochodem stála hodně sil a času. Poté se vydáváme na výlet do Trojmezí a jinou cestou se vracíme zpět do Hranic. Večer zvědové zjistili místo, kde se usídlili skupiny starších, a tak část mladších vyráží jako předvoj a pokouší se je oslabit, což se zdařilo. V neděli nastává čas rozhodující bitvy. Všichni mladší se přesouvají na bitevní pole, tedy louku, kde se po krátkém neúspěšném vyjednávání se snahou, aby se protivníci vzdali, rozpoutává bitva. Mladší podpoření dospělými se zprvu zdají být rovnocennými soupeři starším, nicméně posléze začíná být zřejmá jasná převaha starších, která vyústila v jejich vítězství (na rozdíl od výsledku skutečné bitvy o Širojamu). Společně se přesouváme do školy v Hranicích, která je pro nás na této výpravě dočasnou základnou. Odpoledne probíhá hra sestavená z několika úkolů inspirovaných Japonskem. Dálným východem je prodchnutá i večeře ไก่, พริกไทย, หัวหอม, ก๋วยเตี๋ยว, o níž se v polních podmínkách pokoušíme, a zdá se, že vcelku úspěšně. Večerní program zakončujeme čajovnou.

Pondělí je ve své první části naplněno převážně balením a úklidem. Starší odcházejí pěšky do Aše, zatím co mladší během dopoledne hrají pohybové hry. Těsně po poledni odjíždíme autobusem z Hranic do Aše, kde se obě skupiny opět setkávají. Vlakem jedeme do Karlových Varů. Vzhledem k tomu, že dnešním dnem je státní svátek Den vzniku samostatného Československého státu, čeká nás ještě závěrečná část naší výpravy u skautské lípy ve Dvořákových sadech, kde máme krátké setkání k 101. výročí vzniku ČSR a také k 30. výročí obnovení svobody a demokracie v naší zemi, které nás čeká zanedlouho. Na dopolední městské vzpomínkové akci u sochy prezidenta T. G. Masaryka nás zastupovali naši oldskauti.

Setkání ke vzniku ČSR

Fotogalerie: Hvězdář

Akci finančně podpořil Karlovarský kraj.