Hledání pramene Amazonky

Letní tábor oddílu Rigel Zahájí 2022

Hledání pramene Amazonky

Ještě před začátkem tábora do něj zasáhla nepříjemná okolnost, náš kapitán Vendy se jej pro nemoc nemůže zúčastnit. S drobnými změnami ve vedení a za vydatného přispění roverů na přípravě i průběhu tábora se vydáváme na vědeckou pouť k nalezení pramene řeky Amazonky inspirovanou expedicí Hatun Mayu vedenou prof. Bohumírem Jánským. Po přepravení se do Brazílie se v prvních dnech chystáme na náročné putování, vyrábíme si opasky a mačety a sbíráme zásoby. Poté již vyplouváme do proudu Amazonky, kterou se nám stává řeka Sázava, během ní se setkáváme s domorodci, ocitáme se v džungli, útočí na nás kajmani, takže po následném putování pralesem potřebujeme rekonvalescenci. Prohlubováním znalostí botaniky se chystáme na přežití v džungli. Po celou dobu nás sužuje velké horko a sucho. Nemíjí nás ani vědecké rozepře, omyly a sabotáž. Potřebujeme být rychlý jako blesk, nalovit ryby, zvládnout dalekou cestu a uvařit místní specialitu. Volné chvíle si zpestřujeme bränballem a ringem. Vydáváme se za domorodci do jejich vesnice a navštěvujeme také tradiční brazilské divadlo. Rádi se pak vracíme k vědeckému bádání, při němž složitě hledáme ten správný tok, který vede k prameni. Je obtížné jej najít, zejména, když se nachází na území domorodého kmene a navíc každá z vědeckých expedic usiluje o to, aby jej objevila jako první. Pramen však nakonec společnými silami nacházíme a s ním i životodárný zdroj vody mohutné řeky Amazonky. V průběhu tábora si tři vlčata – Ami, Snílek a Nemo – složili své sliby.

Fotogalerie: Hvězdář a Bobr