Jak vycvičit draka

Krajské kolo závodu vlčat a světlušek 2018

Karlovarský kraj – Karlovy Vary 25. – 27. 5. 2018

Závod vlčat a⁠ světlušek o⁠ putovní totem náčelníka a⁠ putovní vlajku náčelní vychází z⁠ historické zkušenosti. Koncept závodu klade důraz na symbolický rámec a⁠ na motiv společného setkání. Závod se koná v⁠ sudých letech (střídá se se Svojsíkovým závodem). Jedná se o⁠ krajské kolo skautského závodu pro skupiny dětí mladšího školního věku (7 – 11 let) ze skautských oddílů Karlovarského kraje. Vítězné hlídky z⁠ krajského kola postupují do kola celostátního.

Informace pro účastníky

Přípravný tým:

  • Velitel závodu: Martin Dvořák – Klix
  • Hlavní rozhodčí: Jiří Kučera – Hvězdář
  • Hospodář: Ivana Hluchá – Watúka
  • Zdravotník: Bohumila Janoušková – Miluška
  • Program: Barbora Kubová – Pískle, Michaela Vaněčková – Štěstí, Lucie Wackenreutherová – Ťapka, Jan Hruška – Prófa, Jan Karel – Káně
  • Zázemí: Pavel Vitula – Ohitika, Petr Zeman – Huntka, Lenka Zemanová – Sojka, Michael Vaněček – Vendy

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Karlovy Vary ing. Petr Kulhánek. Akci finančně podpořily dotací Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, statutární město Karlovy Vary, Karlovarský kraj, sponzorským darem Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, Jednota, spotřební družstvo v Toužimi, Hollandia Karlovy Vary, areál pro uskutečnění akce poskytl Svatošky – dětský ráj, zajištění stravy podpořila Knedlíkárna Hory.