KRK 2023 dokončen

Kormidelnický a rádcovský kurz se završil předáním absolvencí

Absolvence

Uspořádali jsme pátý běh Kormidelnického a rádcovského kurzu, kterého se zúčastnilo 24 frekventantů ve věku 13 až 15 let z pěti středisek Karlovarského kraje (Aš, Hroznětín, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Nejdek) a také středisek v Děčíně, Brandýse nad Labem a Svitavách. Uskutečnili jsme jej ve spolupráci s instruktory z dalších středisek. Informace o kurzu jsou dostupné na stránce KRK 2023.

Práce se stezkou

První víkend na skautské základně Želva v Chebu (19. – 22. 1.) byl zaměřen na seznámení se skupinou, utváření družin, posilování spolupráce v nich, nabitý program byl zaměřený na vedení, ideu, práci se stezkou, mluvený projev a kritické myšlení. Vytvořili jsme družinový systém, aby měli účastníci možnost zažít, jak to může vypadat v plně funkčním oddíle, zahráli jsme si hry, věnovali se tanci a etiketě.

Stavba přístřešku

Druhý víkend v Střední, základní a mateřské škole v Kralicích (17. – 19. 3.) byl zaměřen na demodružinovky, zpětnou vazbu a tábornické dovednosti, jeho součástí bylo družinové putování – výprava s přespáním ve stanu, při které trénovali práci s mapou a přípravu jídla, ale také plánování a orientaci v jízdních řádech.

Tábornické mistrovství

Třetí víkend v Sokolově, na řece Ohři a na skautské základně Tašovice v Karlových Varech (28. 4. – 1. 5.) byl naplněn vodáckou přípravou a výcvikem, plavbou na Ohři, zdravovědou a první pomocí, symbolikou, probíhalo tábornické mistrovství, znalostní soutěž a dokončení absolvence, která obnášela získání 4 povinných a 4 volitelných absolventských karet. Kurz byl zakončen předáním dekretů 15 úspěšným frekventantům (dalších 5 má možnost jej dokončit splněním zadaného úkolu) a společným zhodnocením celého kurzu.

Další ročník Kormidelnického a rádcovského kurzu se uskuteční v roce 2025.

Fotogalerie: Hvězdář

Akci finančně podpořilo dotací statutární město Karlovy Vary a Karlovarský kraj.