Letní tábory

Letní prázdniny jsou časem táborů

S přibližujícím se létem a prázdninami se přibližují i skautské tábory oddílů našeho přístavu, které jsou obvykle vyvrcholením celoroční činnosti. Letošní školní rok proběhl oproti dvou předchozím více méně běžným způsobem bez covidových omezení. Události však přináší i další nové výzvy. Při invazi ruských vojsk na Ukrajinu do naší země přišlo množství uprchlíků, mezi nimi i děti. Několik z nich stráví část prázdnin také na jednom z táborů našich oddílů. Všichni se tak velmi těšíme na pár týdnů na táboře strávené společně se sestrami a bratry ze skautského oddílu. Vydáváme se za dobrodružstvím, hrami, výchovou i nezbytnou prací do různých míst Česka, aby zde děti i vedoucí strávili příjemné chvíle naplněné skautským programem a přátelskou atmosférou. V letošním roce se oddíly Alnitak a Mikan vydávají společně do Krapic, oddíl Rigel vyráží do Zahájí, a oddíl Mintaka naváže svůj tábor také v Krapicích. Letních táborů pořádaných naším přístavem se zúčastní přibližně 110 dětí i dospělých. Připomeňme si krátce tábory uskutečněné v loňském roce.

Oddíl Rigel „Vikingové” – Nekoř

Vikingové

Po roce jsme opět zavítali do Orlických hor na tábořiště nedaleko nádrže Pastviny na břehu Divoké Orlice, i letos se táborovým příběhem vinulo námořnické a hrdinské dobrodružství, tentokrát však inspirované severskými Vikingy, jejichž kmeny vede jarl Sigrid. Rozděleni do čtyř kmenů pod vedením rady starších pátráme v hádankách a zručnosti po vědomostech předků a jejich zkušenostech, stavíme drakkary – vikingské lodě, načež společně se Sigridem vyplouváme na plachetnicích a snažíme si naklonit přízeň božstev. Nastávají i těžké chvíle bojů mezi klany o to, který je nejzdatnější, a především vzpoura proti králi. Po tuhých bojích se však všechny klany vydávají na další plavbu, při níž je důležitá nejen souhra a dovednost ale dle proroctví i mnoho zdatných mužů, kteří tak soutěží o možnost stát se vikingskými bojovníky. Nasávají i chvíle oddechu a zábavy v taverně, která se stala nejoblíbenější aktivitou,  při divadelním představení vítězství, hraní ringa nebo Bränballu. To už je ale třeba vyplout na průzkum nových území a zajistit si v nich dostatek kořisti a především jídla, jehož nalezení a zpracování je opravdovou výzvou. Získané kolonie je potřeba si udržet, proto podnikáme další nájezdy a snažíme se předstihnout ostatní klany v dobývání území i záchraně vlastních bojovníků. Drakkary užíváme jak v bitvě tak k obchodu a pašování. To už si ale jarl Sigrid vybírá ke svým bojovníkům nejzdatnější klan. Kromě skvělých vikingských dobrodružství, která jsme společně prožili, a jež připravili naši roveři, za což jim patří velký dík, si tři roveři složili zkoušku tří orlích per, jedno vlče a jeden skaut si složili svůj slib. Výtečný a velmi přínosný byl také výcvik záchrany a zkoušení paddleboardů u vodní záchranné služby.

Oddílu Mintak „Divoký západ” – Jindřichovice

Divoký západ

Na letní tábor jsme měli, stejně jako minulý rok, domluvené tábořiště v Medlově, ale opět nám to tam nevyšlo. Na poslední chvíli jsme se tedy domluvili s Arnikou Horní Slavkov na jejich tábořišti u Tatrovické přehrady. Po příjezdu a výstavbě tábora jsme se začali věnovat celotáborové hře, tentokrát na téma divoký západ. Kromě her na toto téma jsme často chodili na Tatrovickou přehradu. Ta nám i přes svojí menší velikostí nabídla dobré podmínky nejen ke koupání, ale i k ježdění na kánoích a plachtění na pramicích. Skoro celý první týden jsme strávili na tábořišti nebo v jeho blízkosti, výjimkou byl pouze výlet do Tatrovic a na vyhlídku Chodaublick. V polovině tábora se konaly sliby skautů, žabiček a vlčat. Přibyly nám skautky Vážka a Foxy, skaut Rychlonožka, vlčata Vilík a Kulíšek a žabička Pandy. Ve druhé polovině tábora jsme pokračovali v rozvíjení celotáborové hry, čekal nás krátký puťák po okolí a po dlouhé době jsme si zopakovali vaření v setonově hrnci. A na závěr velké poděkování osazenstvu kuchyně, které se o nás svědomitě a příkladně staralo – Siréně s Martinem za 1. týden a Bleskovi s Ohitikou za 2. týden.

Oddíly Alnitak a Mikan „Oscar” – Vysoká Pec

Oscar

Dva oddíly se letos společně vydaly na tábořiště Liščí kout poblíž Nových Hamrů, aby zde zažily velké dobrodružství a zábavu. Účastníci tábora se rozdělili do pěti štábů, které se v průběhu celého tábora snažily “natočit“ – tedy prožít pomocí písniček, rozcviček, her a dalších aktivit známé filmy, a nominovat tak svůj natáčecí štáb na cenu Oscara. Každý den jsme točili jiný film – například Ledové království, Legendární partu, Čtyřlístek ve službách krále, Ronju, dceru loupežníka, Hunger Games či Piráty z Karibiku. Delší pouť v podobě výletu či puťáčku s přenocováním mimo tábor nám poskytlo natáčení filmu Pán prstenů, které nás uvedlo do druhého, poměrně deštivého týdne tábora. I přesto se ale promoklým skautům podařilo odnést prsten do Hory osudu za velmi dobré nálady a vytvořit si mezi sebou ještě silnější pouto. Když se zrovna nenatáčelo, štáby se staraly o chod tábora a střídaly se ve službách cateringu, zásobování, noční security, kroniky a dřevorubců. Chvíle volna jsme vyplňovali turnajem ve vybíjené nebo diskusemi na různá témata. Večery nám poskytly příjemný oddech – například ve formě kakaovny s výrobou popcornu, wellness s masážemi a péčí o pleť, ochutnávky lektvarů nebo pirátských hazardních her. Když se tábor nachýlil ke konci a štábům se podařilo nominovat na Oscara, oslavili jsme to bohatou hostinou a všichni měli možnost při závěrečné únikové hře získat lístky na Galavečer s předáváním Oscara a dalších cen. Ten jsme si následně krásně užili u závěrečného táborového ohně. Během tábora si složili slib dvě žabičky, jedno vlče a tři skautky. Velmi nás potěšilo, že i tábor dvou různých oddílů může fungovat v absolutním klidu a pohodě, a těšíme se na další dobrodružství, ať už je zažijeme v rámci jednotlivých oddílů nebo opět společně.