Velká vodácká výprava

Zahajovací plavba oddílu Alnitak

Jez Tuhnice

První výpravou v novém skautském roce bylo vcelku pohodové splutí úseku Ohře od Tašovické základny do Radošova. V sobotu ráno jsme se sešli na základně, pobalili věci a popovídali si o bezpečnosti na vodě. Mezitím se krásně vyjasnilo a za slunečného a už i celkem teplého počasí vyplulo na vodu jedenáct kanoí a jedna pramice, obsazená těmi nejmladšími. Vody v řece nebylo nikterak mnoho, takže jsme si na několika místech solidně zakličkovali, s pramicí se párkrát prošli a čím jsme byli blíž cíli, tím zajímavější plavba byla. Někteří byli nadšeni z prvního setkání s peřejí Hubertus. Odpoledne jsme dorazili na tábořiště v Dubině, kde jsme postavili několik stanů (většina osazenstva se nadšeně rozhodla pro nocování pod širákem), uvařili si chutné a vydatné fazolové jídlo, zahráli si ocásky a pak už jen odpočívali u ohýnku a postupně se ukládali ke spánku. V pozdně večerních hodinách prošli dva skauti vodáckým křtem, který jsme jim dlužili z letního tábora.

Tábořiště Dubina

Ráno jsme se vzbudili do zamlžené zimy. Ti, kteří spali pod širákem, tvrdili, že jim mrzly jen nohy a nosy, ale sluníčko jsme toužebně očekávali všichni. Než jsme se ho dočkali, bylo třeba tábor opět sbalit, udělat snídani a připravit se k další plavbě. Ta už byla jen krátká, zato plná téměř letního počasí, zábavy a občas i napětí. Po poledni jsme dorazili do Radošova, kde jsme vodáckou akci zakončili. Je skvělé, že hned první výpravu absolvovalo tolik nových členů a že ji všichni prožili s úsměvem.

Fotogalerie

Velká vodácká výprava