Vikingové

Letní tábor oddílu Rigel Nekoř 2021

Vikingové

Jarl Sigrid se rozhodne dobýt bohaté a úrodné země na západě. Požádá proto ostatní jarly o pomoc. Ti mu ji poskytnou, ale při přinášení obětí za úspěch cesty zapomenou na boha podsvětí Hela. Ten se jim rozhodne pomstít a chce je zničit. Klany tedy rozhádá s velkým potěšením přihlíží válce která díky němu vznikne. Objeví se ale prorok, který předpoví návrat Sigrida. Toho ovšem na cestě zastihne nečekaná bouře a jarlové se mu proto vydají na pomoc. Po přistání Sigrid usmíří klany a společně se vydají obsadit západní zem. Tu pak následně vyrabují a založí v ní několik kolonií. Po získání pevného umístění na ostrově se jarlové opět začnou střetávat kvůli obchodu a výdělků. Nechť vyhraje ten nejbohatší! Píše se rok 793 po Kristu. Jarl Sigrid, jeden z pěti jarlů se vydává na cestu na západ. Zbylí čtyři jarlové svolávají zpět své náčelníky a poradce, aby pomohli Sigridovi s přípravami na jeho snad zhoubnou cestu. Jarlové nejsou ochotni pomoci Sigridovi jen pro jejich dobrá srdce, ale pro část jeho území. Pokud by se Sigrid z výprav nevrátil zpět, rozdělená území připadnou Jarlům už nadobro a budou s nimi moct naložit tak, jak uznají za vhodné.

Vikingové

Po roce jsme opět zavítali do Orlických hor na tábořiště nedaleko nádrže Pastviny na břehu Divoké Orlice, i letos se táborovým příběhem vinulo námořnické a hrdinské dobrodružství, tentokrát však inspirované severskými Vikingy, jejichž kmeny vede jarl Sigrid. Rozděleni do čtyř kmenů pod vedením rady starších pátráme v hádankách a zručnosti po vědomostech předků a jejich zkušenostech, stavíme drakkary – vikingské lodě, načež společně se Sigridem vyplouváme na plachetnicích a snažíme si naklonit přízeň božstev. Nastávají i těžké chvíle bojů mezi klany o to, který je nejzdatnější, a především vzpoura proti králi. Po tuhých bojích se však všechny klany vydávají na další plavbu, při níž je důležitá nejen souhra a dovednost ale dle proroctví i mnoho zdatných mužů, kteří tak soutěží o možnost stát se vikingskými bojovníky. Nasávají i chvíle oddechu a zábavy v taverně, která se stala nejoblíbenější aktivitou,  při divadelním představení vítězství, hraní ringa nebo Bränballu. To už je ale třeba vyplout na průzkum nových území a zajistit si v nich dostatek kořisti a především jídla, jehož nalezení a zpracování je opravdovou výzvou. Získané kolonie je potřeba si udržet, proto podnikáme další nájezdy a snažíme se předstihnout ostatní klany v dobývání území i záchraně vlastních bojovníků. Drakkary užíváme jak v bitvě tak k obchodu a pašování. To už si ale jarl Sigrid vybírá ke svým bojovníkům nejzdatnější klan. Kromě skvělých vikingských dobrodružství, která jsme společně prožili, a jež připravili naši roveři, za což jim patří velký dík, si tři roveři složili zkoušku tří orlích per, jedno vlče a jeden skaut si složili svůj slib. Výtečný a velmi přínosný byl také výcvik záchrany a zkoušení paddleboardů u vodní záchranné služby.

Srdečně děkujeme členům Vodní záchranná služby ČČK Pastviny za čas, který nám věnovali během výcviku první pomoci, záchrany tonoucího a za možnost vyzkoušet si padelboardy.

Fotogalerie: Vendy a další, Hvězdář