Zemřel Robert Šmíd – Číl

Na věčnost odešel člen oddílu Rigel

Robert Šmíd – Číl

Krátce před koncem roku, ve čtvrtek 30. prosince 2021 zemřel ve věku 59 let po krátké těžké nemoci dlouholetý skaut, ORIONec, člen přístavu ORION a oddílu Rigel bratr Robert Šmíd – Číl.

Bratr Robert Šmíd vstoupil v roce druhého obnovení československého skautingu na jaře 1968 do karlovarského oddílu Datlů, který vedl bratr Akela. V tomto oddíle získal svou první skautskou přezdívku Loudálek. Oddíl Datlů pokračoval ve své činnosti i po zákazu skautingu v roce 1970. Již od skautských let 1968 – 1970 bylo navázáno velké přátelství mezi oddíly ORION, který vedl bratr Jimmi, a oddílem Datlů. Po nešťastné smrti nejstaršího skauta v⁠ Karlových Varech bratra Akely se oddíly ORION a Datlové dohodli, že splynou do jednoho oddílu s⁠ názvem ORION. V roce 1976 vzniká III. osma ORIONců pod vedením Dändyho. Jako první vstupují do III. osmy právě chlapci z⁠ oddílu Datlů včetně Roberta Šmída, který získává novou přezdívku Číl. V průběhu 80. let se již jako dospělý podílí na vedení oddílu ORION.

V prosinci 1989 se po opětovném obnovení skautingu z⁠ oddílu ORION stává více než 200 členné skautské středisko, jehož vůdcem je Dändy. Vedoucí a vůdcové oddílů byli odchovanci starého ORIONu. Jedním z nich je bratr Číl, který zakládá 12. oddíl Rigel. V⁠ situaci, kdy se po revoluci mohlo opět svobodně a otevřeně rozvíjet skautské hnutí a nebylo už nebezpečné se hlásit ke křesťanské tradici, je tento oddíl křesťansky založený a věřící chlapci tvořili jádro oddílu. Oddíl byl otevřen pro všechny křesťanské denominace a profiloval se jako ekumenický a otevřený vzájemnému respektu věřících a nevěřících. V roce 1990 skládá čekatelskou zkoušku a v roce 1991 vůdcovskou zkoušku. Spolupráce mezi oddíly Rigel a Jednička­ Zajin, který vedl bratr Vendy, díky blízkosti pojetí a zaměření práce s⁠ dětmi Číla a Vendyho vedla v⁠ roce 1992 k⁠ uskutečnění společného tábora. Po táboře se oba oddíly slučují do oddílu Zajin ve středisku Pagoda pod vedením Vendyho. Číl se po svatbě z⁠ rodinných důvodů dále na vedení oddílu nepodílí, účastní se jen tradičních akcí. Vychovává své tři děti, kteří se stávají skauty.

V letech 2007 – 2009 se podílí jako projektant na obnově domu v Tašovicích, který byl převeden z Fondu dětí a mládeže v likvidaci na Junáka a po provedené rekonstrukci je základnou přístavu ORION. V⁠ roce 2009 Vendy spolu s⁠ Čílem znovu obnovují činnost oddílu, začínají převážně s⁠ vlčaty. V roce 2012 Číl společně s Vendym a Hvězdářem, kteří spolu vedou oddíl Rigel, absolvuje Ekumenickou lesní školu. V letech 2012 až 2014 je výchovným zpravodajem přístavu pro chlapecký kmen a členem přístavní rady. Za svou výchovnou činnost je v roce 2013 oceněn stříbrným stupněm vyznamenání Čestný odznak Bílý orel. Od roku 2015 se bratr Číl po dřívější spolupráci stává členem křesťanské Komunity Chemin Neuf a svou aktivní činnost omezuje na několik akcí v průběhu roku, přesto zůstává nedílnou součástí oddílu.