17. listopad před 30 roky

Polární záře při návštěvě hvězdárny

Polární záře (zdroj Wikipedia)

Psal se 17. listopad 1989, a ač po předchozích událostech ze srpna a října 1988 a z takzvaného Palachova týdne v lednu 1989 bylo ve vzduchu cítit napětí, v Karlových Varech toho dne nenapovídalo nic tomu, že by se mělo udát něco významného. Bezbřehá šeď totalitního komunistického režimu, který sice mlel z posledního, avšak stále pevně stál na svých pozicích, se zdála být nerozrušitelná. A ani drobný plamínek skautských ideálů, který obrazně prosvětloval temnotu sklepní klubovny přístupnou přes další sklep s hromadou uhlí, kterou jsme měli v domě nacházejícím se na nároží náměstí, pro svou dobu příznačně, a přízračně, nazvaném Stalinovo náměstí (dnes náměstí Milady Horákové). Právě zde se po řadu let nacházela klubovna našeho ilegálně působícího skautského oddílu ORION, maskovaného pod hlavičkou Turistického oddílu mládeže při Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Karlovy Vary. Zde se mladí i starší chlapci (ať již měli nebo ještě neměli o podstatě svého skautství dostatečné povědomí) pravidelně scházeli pod vedením vůdce Dändyho a dalších skautů.

Právě na pátek 17. listopadu byla naplánována večerní výprava na hvězdárnu v Karlových Varech – Hůrkách, podobně jako tomu bylo v podzimním období i v předchozích letech. Připravena byla prohlídka hvězdárny s představením toho, co je možné na nočním nebi vidět, a to samozřejmě (v případě příznivého počasí) s pozorováním hvězd a dalších nebeských úkazů pomocí hvězdářského dalekohledu. To, co však naplánováno nebylo, bylo pozorování nádherné polární záře, jež proměnila večerní nebe v překrásné pestrobarevné divadlo plné červených a zelenomodrých závěsů proměnlivých tvarů nad celým severním obzorem. Ač nikdo z nás neměl tušení, co se tou dobou odehrávalo na Národní třídě a v přilehlých pražských ulicích, cítili jsme, že jsme přítomni něčemu velkolepému a úžasnému. Až následujících hodinách a dnech jsme se z vysílání zahraničního rozhlasu začali dozvídat, co se ten večer v Praze odehrálo a co započalo cestu ke znovuobnovení svobody a demokracie v naší vlasti. V následujících týdnech došlo k obnovení činnosti Junáka a spolu s ním i našeho skautského přístavu (tehdy střediska) ORION Karlovy Vary.

Hvězdář