Jupee 2020

Skautský hudební festival

Jupee 2019 – ÁBéCéDé – V síti

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a opatřením kvůli ní zavedeným je 44. ročník skautského hudebního festivalu v původně plánovaném termínu (8. května) zrušen. Obnovená skautská činnost sice uspořádání této akce umožňuje, nicméně vzhledem ke stále platným omezením by pro nás zorganizování této akce v náhradním termínu 13. června bylo příliš náročné. Z tohoto důvodu je letošní ročník zcela zrušen a přesunut na následující rok. Děkujeme za pochopení.

V roce 2021 si připomeneme 75. let od založení skautského oddílu a trampské osady ORION. Při této příležitosti se uskuteční akce k tomuto výročí ORIONu o víkendu 18. – 20. června 2021 v Bečovské botanické zahradě, v sobotu 19. června bude součástí této akce také skautský hudební festival Jupee.