Kormidelnicko-rádcovská výprava

Příprava na tábor oddílů Rigel a Mikan

Zpěv během pátečního večera

O prodlouženém víkendu během pololetních prázdnin se kapitáni, vedoucí, kormidelníci a rádkyně oddílů Rigel a Mikan vydali do Plzně na přípravu plánovaného společného tábora. Útočištěm se nám stala Základna u sv. Jiří plzeňských skautů. Pro výpravu byly předem vybrána témata a cíle, kterým se budeme věnovat, a také alespoň základní struktura harmonogramu včetně cesty tam i zpět. Ostatní náplň programu však – právě s jako příprava na tábor – byla tvořena až přímo na místě. Proto jsme ve čtvrtek na začátku výpravy vytvořili dvojice z účastníků z obou oddílů, a po diskusi sestavili jídelníček včetně rozdělení, kdo příslušné jídlo bude zajišťovat (od rozpisu surovin přes nákup a samotnou přípravu). Tím jsme vyčerpali čas vymezený prvnímu dni. V pátek dopoledne jsme tedy společně vyrazili na nákup, kde si jednotlivé dvojice vybrali potřebné potraviny. Po návratu na základnu jsem se začali věnovat diskusi směřující k vytyčení koncepce společného tábora. Podvečer jsme debatu přerušili přípravou dřeva na topení. I nadále jsme se věnovali jsme se shodám a rozdílům v pojetí činnosti, prioritách a zvycích obou oddílů, diskutovali jsme o možnostech přínosu zúčastněných na táboře. Zbytek večera jsme se věnovali zpěvu.

Večeře – karbanátky a šťouchané brambory

V sobotu jsme pokračovali v hledání možných zájmů a aktivit, kterým bychom se rádi na táboře věnovali a na to jsme navázali diskusí k tématickému zaměření tábora. Odpoledne se vylepšilo počasí, což nám umožnilo vydat se na procházku na vrch Chlum a navštívit zdejší rozhlednu. Po návratu jsme navázali na předešlou debatu a kromě shody na tématu tábora jsme si i rozdělili odpovědnosti nad jednotlivými součástmi přípravy a realizace tábora. Závěr dne obstaralo hraní stolního fotbalu. V neděli jsme se zúčastnili bohoslužby v nedalekém kostele sv. Jiří a pak již nás čekal závěr výpravy a návrat domů.

Fotogalerie: Hvězdář, Speedy