Letní tábory

Letní tábory proběhnou, i letos budou ovlivněny opatřními kvůli covidu

S přibližujícím se létem a prázdninami se přibližují i skautské tábory oddílů našeho přístavu, které jsou obvykle vyvrcholením celoroční činnosti. Končící školní rok však významně poznamenala epidemie covidu, která po několik měsíců omezovala nejen skautskou činnost jen do on-line prostoru nebo na individuální aktivity. Všichni se tak velmi těšíme na pár týdnů na táboře strávené společně se sestrami a bratry ze skautského oddílu. Vydáváme se za dobrodružstvím, hrami, výchovou i nezbytnou prací do různých míst Česka, aby zde děti i vedoucí strávili příjemné chvíle naplněné skautským programem a přátelskou atmosférou. V letošním roce se oddíl Rigel vydává do Nekoře, oddíl Mintaka vyráží do Jindřichovic a oddíly Alnitak a Mikan společně navštíví Vysokou Pec. Letních táborů pořádaných naším přístavem se zúčastní přibližně 110 dětí i dospělých. Letošní letní tábory budou provázeny zvýšenými hygienickými opatřeními, které jsou podmíněné epidemiologickou situací. Informace k těmto opatřením jsou uvedeny v článku skautského zpravodajství. Připomeňme si krátce tábory uskutečněné v loňském roce.

Letní tábor oddílu Mikan „Táborando Grando” – Krásno 4. – 17. 7.

Táborando Grando

Na letošní tábor jsme se nevypravily nikam daleko, ale i přes to, že jsme byly skoro za humny, jsme zase mohly odcestovat pryč od všedních dnů, naplno si užít čtrnáct dní se skvělou partou a odvézt si kupu zážitků. Po celý tábor jsme se nacházely v prostředí deskových her, převtělovaly se do figurek Člověče, nezlob se, sbíraly suroviny jako Osadníci z Katanu, taktizovaly a plnily úkoly. Navštívily jsme Welness, užily si hezkých večerů u ohně s kytarou a koupaly se v blízkém rybníce. Podnikly jsme pár výletů po okolí, zažily noční hru a přepad od několika členů Aldebaranu a přivítaly u nás na pár dní skauty z pražského oddílu. Dvě noci a dny jsme strávily putováním po okolních lesích. Cestou jsme nasbíraly pár krásných výhledů, skvělých rozhovorů, velmi potřebných flašek vody od hodné paní a nocí pod plachtou a v hamakách. Také si několik z nás složilo skautský slib a rozdalo se pár nových přezdívek. Tábor jsme zakončily tradiční Žranicí a povýšily umývání nádobí na novou úroveň. Loučily jsme se se spoustou zážitků a rozjely se dál užívat si prázdnin.

Letní tábor oddílu Rigel „Odysseia” – Nekoř 4. – 18. 7.

Odysseia

Rozděleni do čtyř posádek, a navíc i jedné roverské, z nichž každá si na barevný pás vyznačila své Signum, jsme se vydali na plavbu po stopách řeckého mýtického hrdiny Odyssea. Po úvodní Kalchásově věštbě zažíváme první velké dobrodružství dobýváním Tróji při výrobě provazového žebříku, stavbě koně, překonávání překážek a získání kořisti. A brzy následují další – boj v zemi Kikónů, překonávání nástrah větru krále Aiola na plachetnicích, zápas s Laistrygóny, oslepení Kyklópů, poznávání rostlin u Lotofágů, vysvobození spolubojovníků ze zakletí kouzelnicí Kirké, procvičení paměti a uzlů na ostrově Aiaia, únik Sirénám při divadelním představení, zvládnutí dovedností na lodích v nebezpečných vodách s nestvůrou Skyllou a vírem Charybdou, záchrana před hladem na úkor Heliových ovcí, plavba na plachetnicích od ostrova nymfy Kalypsó, Olympijské hry a turnaj v zemi krále Alkinóa a na závěr lukostřelecká pomsta a hledání pokladu na Odysseově rodné Ithace. Hodně jsme se věnovali plachtění na lodích a zahráli si Brännball. Velkým zpestřením byl nácvik záchrany a ukázka techniky vodních záchranářů na Pastvinské nádrži. V závěru tábora si několik skautů a vlčat složilo své sliby a Šikula splnil zkoušku tří orlích per.

Letní tábor oddílu Alnitak „Piráti z Karibiku” – Nekoř 18. 7. – 1. 8.

Piráti z Karibiku

Letos byl tábor trochu jiný díky epidemické situaci – víc času jsme strávili společně na tábořišti a museli dodržovat spoustu pravidel navíc. Tento rok jsme vyrazili na moře společně s Jackem Sparrowem a s piráty z Karibiku. Bojovali jsme s piráty, hledali opuštěný ostrov, užili jsme si noc v Tortuze, kde jsme se napili například „pravého Karibského rumu“ a užili si trochu hazardu. Zhruba v půlce tábora jsme se vydali na krátký puťáček s přenocováním v přírodě a poznali jsme okolí tábořiště. Hledali jsme klíče k truhle mrtvého muže a odemykali ji. Několik táborových dní jsme strávili u přehrady napínavými soutěžemi a boji na pramicích i ve vodě. Nakonec jsem společně vyhráli nad Davy Jonesem. Celým táborem nás provázel turnaj v ringu mezi posádkami. Počasí nám přálo, občas až moc, a v těchto dnech jsme byli rádi za řeku Divokou Orlici protékající přímo u tábořiště, která nám poskytovala osvěžení. Tábor jsme zakončili sliby jedenáct členů oddílu a pravou pirátskou hostinou, na kterou se všichni moc těšili. Tábor se vydařil a těšíme se na příští léto.

Letní tábor oddílu Mintaka „Mafie” – Slezská Harta 15. – 29. 8.

Mafie

Těšili jsme se na tábořiště v Medlově na Českomoravské vrchovině, ale epidemie covidu a s ní spojené restrikce nás připravily nejen o téměř všechny jarní a letní akce ale i o toto tábořiště, které nefungovalo. Při hledání náhradního řešení jsme zvolili osvědčené tábořiště na Slezské Hartě v náhradním termínu až na konci prázdnin. Před dalekou cestou jsme naložili do pěti aut a dvou vozíků všechny účastníky, vybavení, čtyři oplachtěné pramice, nový oplachtěný katamaran, spoustu dezinfekce a vyrazili jsme. Vzhledem k omezením jsme celý tábor s výjimkou krátkého výletu na vrch Velký Roudný strávili v blízkém okolí tábořiště. Věnovali hlavně plachtění, ve kterém jsme už nebyli nováčky, ale i táborové hře inspirované mafií, se kterou jsme začali na jarním táboře. V polovině tábora se konaly sliby skautů, žabiček a vlčat Tento rok se nesnažily jen děti, ale i dospělí nováčci, takže jsme po dlouhé době zažili slibovat dospělé. Přibyli nám skautky Méďa, Siréna a Šipka, skauti Racek a Jack a žabička Vydra. Po delší době jsme se rozhodli, že obřad zkoušky tří orlích per, kterou vykonal Qwick a získal při něm novou přezdívku Wakita, neuděláme na podzim v Bečově ale přímo na táboře.