Odysseia

Letní tábor oddílu Rigel Nekoř 2020

Plachtění

Hned v úvodu letních prázdnin jsme se po dvou letech opět vydali do Orlických hor, do Nekoře, na tábořiště skautů z České Třebové, které leží přímo na břehu Divoké Orlice kousek pod přehradou nádrže Pastviny. Cílem tábora bylo věnovat se především plachtění na lodích, ale zažili jsme i mnoho dalších příjemných chvil. Tábor se podle ohlasu účastníků vydařil a rádi se na toto místo v budoucnu znovu vrátíme.

Rozděleni do čtyř posádek, a navíc i jedné roverské, z nichž každá si na barevný pás vyznačila své Signum, jsme se vydali na plavbu po stopách řeckého mýtického hrdiny Odyssea. Po úvodní Kalchásově věštbě zažíváme první velké dobrodružství dobýváním Tróji při výrobě provazového žebříku, stavbě koně, překonávání překážek a získání kořisti. A brzy následují další – boj v zemi Kikónů, překonávání nástrah větru krále Aiola na plachetnicích, zápas s Laistrygóny, oslepení Kyklópů, poznávání rostlin u Lotofágů, vysvobození spolubojovníků ze zakletí kouzelnicí Kirké, procvičení paměti a uzlů na ostrově Aiaia, únik Sirénám při divadelním představení, zvládnutí dovedností na lodích v nebezpečných vodách s nestvůrou Skyllou a vírem Charybdou, záchrana před hladem na úkor Heliových ovcí, plavba na plachetnicích od ostrova nymfy Kalypsó, Olympijské hry a turnaj v zemi krále Alkinóa a na závěr lukostřelecká pomsta a hledání pokladu na Odysseově rodné Ithace.

Hodně jsme se věnovali plachtění na lodích a zahráli si Brännball. Velkým zpestřením byl nácvik záchrany a ukázka techniky vodních záchranářů na Pastvinské nádrži. V závěru tábora si několik skautů a vlčat složilo své sliby a Šikula splnil zkoušku tří orlích per.

Fotogalerie: Vendy a Šikula, Hvězdář