Rytíři na Sázavě

Letní tábor oddílu Mintaka Zahájí 2018

Skauti na Sázavě…

Již před táborem posílili vedení tábora roveři Fialka, Klokan a Slim, a jejich místa kormidelníků posádek obsadili Výr, Sid a Terry. Po příjezdu na nás čekalo postavené a dobře zařízené tábořiště, takže jsme mohli od neděle začít s programem. Ten jsme museli přizpůsobit vysokým teplotách, a tak jsme velkou část prvního týdne strávili v Sázavě a druhého týdne ve sprše, protože řeka zezelenala. Kromě vodních radovánek nás čekali hry se štíty, meči a papírovými koulemi v blízkém okolí tábora, pěší výlet do Ledče s návštěvou muzea Jaroslava Foglara a splutí Sázavy ze Stvořidel až do tábora. Při tomto splutí jsme plně pochopili význam slov vodní turistika, protože jsme značnou část cesty lodě přetahovali přes mělčiny a kameny. Při této cestě jsme navštívili Sluneční zátoku s připomenutím tábořiště Foglarova skautského oddílu.

… rytíři na Sázavě

V polovině tábora se za účasti našich skautských bratrů a sester z jiných oddílů konaly sliby skautů a vlčat, a náš oddíl se rozrostl o skautku Meridu, skauta Mývala a Diega, vlčata Brumlu, Havrana a Kryšpína. Kromě toho jsme zažili dvě úspěšné zkoušky třech orlích per v podání Fialky a Slima. A na závěr velké poděkování osazenstvu kuchyně, které se svědomitě a příkladně staralo o naše žaludky – Míše, Ferfimu a Inílovi za první týden a Vendulce a Želvíkovi za druhý týden.

Fotogalerie