Úspěchy v soutěžích

Naše oddíly uspěly v celostátních soutěžích

El Dorado – celostátní kolo Závodu vlčat a světlušek

Posádka Mintaka1 před vyplutím

Letošní celostátní kolo se konalo v Kostelci nad Černými lesy a okolí o víkendu 21. – 23. září a jeho tématem bylo El Dorado. V pátek večer vše začalo slavnostním nástupem v místní sokolovně (ten jsme bohužel nestihli kvůli dopravním omezením po cestě) a ubytováním v základní škole. V sobotu brzy ráno nás po snídani převezly autobusy do nedaleké obce Vyžlovka, kde se konal vlastní závod v okolí místního koupaliště. Na účastníky čekalo přeplutí koupaliště na pramici a potom už jednotlivá stanoviště, která prověřila znalosti a dovednosti ve vaření, řešení krizových a dopravních situací, schopnosti orientace a vyhledávání informací, poskytnutí první pomoci, řešení logických úkolů, znalosti přírody a fyzickou zdatnost. V areálu koupaliště připravili navíc organizátoři bohatý doprovodný program. Večer nás autobusy odvezly zpátky a v sokolovně jsme se zúčastnili divadelního představení na téma El Dorado a velkého překvapení – hostiny. V neděli ráno si mohli účastníci prohlédnout pamětihodnosti Kostelce a pak následovalo velké vyhlášení výsledků, a pak už jen balení a odjezd. Naše hlídka Mintaka1 z oddílu Mintaka ve složení Proutek, Včelka, Laudy, Provázek a Bíďa získala krásné 5. místo v kategorii vlčat.

Lípa – náš národní strom

Skautská lípa ve Dvořákových sadech

Celkem 41 autorů se 121 fotografiemi se zúčastnilo 4. ročníku soutěže „Lípa – náš národní strom“ pořádané pod záštitou radní hl. m. Prahy Jany Plamínkové webem Pražské stromy. Výsledky byly vyhlášeny 25. září v budově pražského magistrátu v Nové radnici, kde je také instalována výstava oceněných snímků. Vyhlášeny byly dvě soutěžní kategorie: Lípy Prahy, do které byly směrovány snímky libovolných lip z území hlavního města, a Lípy republiky, která byla přednostně určena pro jubilejní lípy vysazené v letech 1918 – 2018. Každý mohl poslat nejvýše čtyři fotografie. 2. místo v kategorii Lípy republiky získali oldskauti z našeho 74. klubu OS pod vedením Aleny Růžičkové – Alky, která ocenění osobně převzala, s fotografií skautské lípy republiky v Karlových Varech zasazené ve Dvořákových sadech 28. 10. 1968 karlovarskými skauty. Na slavnostním vyhlášení byly promítnuty oceněné snímky za účasti jejich autorů, kteří doplnili okolnosti vzniku jejich záběrů a kteří si převzali hodnotné ceny věnované partnery soutěže. Po vyhlášení byla v přízemí Nové radnice otevřena výstava představující snímky úspěšných autorů, která potrvá až do prosince. Více informací o stromu naleznete na webu projektu Lípy republiky 1918 – 2018.

V neděli 28. října se od 9:15 u této skautské lípy v karlovarských Dvořákových sadech uskuteční setkání ke vzniku Československa. Pozvánka ke stažení

Napříč Prahou – Přes tři jezy

Napříč Prahou – přes tři jezy 2018 – posádka roverů a rangers (foto Petr Váňa)

Největší vodácké akce v naší republice se zúčastnily také posádky z našeho přístavu. V závodu Mistrovství ČR v pádlování na P550 dorostenci obsadila 9. místo posádka roverů a rangers z oddílů Mintaka, Alnitak a Rigel ve složení Pehan, Šoha, Shaun, Frodo a Antman, v závodu žáci OPEN obsadila 16. místo posádka Rackové z oddílu Alnitak ve složení Lowán, Chůvík, Darwin, Rorýs, Ferda, Dory a Fanda.

Napříč Prahou – přes tři jezy 2018 – posádka Rackové (foto Petr Váňa)